Svijetliti pred drugima

E85B1151-7CF7-45F1-B180-DC5B313547C6-2335-000002D034B7369C_tmp5A kroz godinu
Svijetliti pred drugima

Nakon nauka o blaženstvima koji nam je objavljen prošle nedjelje u evanđelju, danas se pred nas kršćane stavlja objava o dvije kratke usporedbe: sol i svjetlost. Kroz te usporedbe Isus poučava izravno kršćane, nadovezujući se tako na blaženstvo. Dvije usporedbe dodatak su blaženstvima zbog toga što, osim što se na njih nadovezuju, na svojstven način opisuju ulogu koju vjernici (osobe s dušom) trebaju imati u svijetu. Sadržaj Božjeg kraljevstva (pravac Božjeg djelovanja) i poslanje kršćana (pravac ljudskog djelovanja) ostvaruju se u svijetu i pred ljudima. Sol i svjetlost dva su temelja ljudskog života; bez njih nema u životu okusa ni gledanja.

Kršćani, sol zemlje, imaju poslanje očistiti i učiniti trajnim savez koji Bog ima s ljudima i koji smo primili sakramentom krštenja. Ako su kršćani vjerni savezu s Bogom, postaju vidljivi znak spašenosti. Život kršćana roditelja s oslanjanjem na Božji pravac djelovanja služi za prenošenje vjere u spasenje na potomstvo i obitelj.

Svjetlost je prisutna u objavi: Bog sam je svjetlo, on stvara svjetlost; kršćani su djeca svjetlosti. Uloga današnjeg Evanđelja je obasjavanje svjetlošću. Spasitelj, jer je postao čovjek, donosi svjetlost spasenja. Njegova svjetlost se obasjavajući širi svugdje, zbog čega nije nešto što se »stavlja pod posudu«. Ne treba činiti dobra djela da nas drugi vide ili da nas oponašaju u potpunosti, već svjedočiti Boga koji nas je osposobio svjetlom spasenja – činiti dobra djela i biti u svijetu osobe s dušom. Drugim riječima, život kršćana i roditelja nije svrha samome sebi, nego treba smjerati tome da Kristova svjetlost sve obasja i uključi u traženje kraljevstva nebeskog. Istinito poučeni kršćanin u Dan uskrsnuća Gospodina Isusa Krista živjet će istinito pouku u zajednici okupljenih vjernika oko svjetla Uskrsloga.
Spasiteljeva pouka potiče kršćanske roditelje da budu iznutra, u duši, Kristom prosvjetljeni, da prema poticaju iznutra, iz duše, čine dobra djela usmjerena kršćanskom odgoju djece. Kršćanska obitelj (i roditelji i djeca) nedjeljom slavi misu kako nas po evanđelju uči Spasitelj da slavimo »Oca koji je na nebesima«.

O ovome Radosna vijest objavljuje (Mt 5,13-16):
Reče Isus svojim učenicima: “Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Nije više ni za što, nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze.”
“Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se sakriti grad što leži na gori. Niti se užiže svjetiljka da se stavi pod sud, nego na svijećnjak da svijetli svima u kući. Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima.”

msgr. Nikola Imbrišak

Skip to content