Što će Bog učiniti sa mnom?

3F665C5A-E8FD-446C-AF87-F6CC0DCB3857-21908-00001C8DFA5AF65F27. A kroz godinu
Spasitelj odgaja iznajmljivanjem »vinograda«

Radosna vijest objavljuje (Mt 21,33-43):
Drugu prispodobu čujte! Bijaše neki domaćin koji posadi vinograd, ogradi ga ogradom, iskopa u njemu tijesak i podiže kulu pa ga iznajmi vinogradarima i otputova. Kad se približilo vrijeme plodova, posla svoje sluge vinogradarima da uzmu njegov urod. A vinogradari pograbe njegove sluge pa jednoga istukoše, drugog ubiše, a trećega kamenovaše. I opet posla druge sluge, više njih nego prije, ali oni i s njima postupiše jednako.”

“Naposljetku posla k njima sina svoga misleći: ‘Poštovat će mog sina!’ Ali kad vinogradari ugledaju sina, rekoše među sobom: ‘Ovo je baštinik! Hajde da ga ubijemo i imat ćemo baštinu njegovu!’ I pograbe ga, izbace iz vinograda i ubiju.”

“Kada dakle dođe gospodar vinograda, što će učiniti s tim vinogradarima?”
Kažu mu: “Opake će nemilo pogubiti, a vinograd iznajmiti drugim vinogradarima što će mu davati urod u svoje vrijeme.”

Kaže im Isus: “Zar nikad niste čitali u Pismima: Kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen zaglavni. Gospodnje je to djelo – kakvo čudo u očima našim! Zato će se – kažem vam – oduzeti od vas kraljevstvo Božje i dat će se narodu koji donosi njegove plodove! “

Spasitelj nastavlja objavljivati Kraljevstvo nebesko i njegovu prisutnost prispodobom iz svagdanjeg života. Prispodoba počinje zauzetošću i ljubavlju domaćina. Božanski vinogradar sve je učinio dobro: posadio vinograd, ogradio ga i iznajmio na obrađivanje. Prispodobom o domaćinu Spasitelj objavljuje Božje djelo stvaranja. Objavljuje stvarnost cijeloga svijeta i svega u ovom svijetu. On nas odgaja da upoznamo sve što nam je od Boga Oca povjereno. Božja mudrost i dobrota stvorila je i uredila ovaj svijet kao vinograd i povjerila ga stanovnicima svijeta da u svijetu sve obrađujemo, njegujemo i ubiremo plodove.

Prispodobom o postupku svijeta kao vinogradara Spasitelj objavljuje svem čovječanstvu njegovo neispravno ponašanje, postupanje i zaključivanje o tome kome taj svijet i sve stvoreno pripada. Posebno kada treba ubrati plodove i isporučiti ih, oni daju odbijenicu slugama domaćina vinograda tj. slugama Boga Stvoritelja.

Spasitelj prispodobom objavljuje sebe – Sina koji je poslan od Oca otkupiti i spasiti, te skupiti sve plodove svijeta, sve dobro svijeta, da sve skupi u jedno zajedništvo blaženih. Prispodobom Spasitelj odgaja čovječanstvo da budemo dobri plodovi koje će Sin skupiti u blaženu vječnost. Spasitelj nas odgaja da prestanemo davati Bogu odbijenicu u plodovima koja smo primili krštenjem, odbijenicu darovima Duha Svetoga koje primamo kao duhovna bića, odbijenicu oproštenju, pomirenju, odbijenicu blagovanju Kruha Života.

Prispodobu završava Spasitelj pitanjem slušateljima: »Što će učiniti s tim vinogradarima?« Ovo pitanje postavlja se trajno svakom kršćaninu: »Što će Bog učiniti sa mnom ako mu dajem odbijenicu?« Svrstavam li se među one koji su odlučili smaknuti Sina, da bez baštinika ugrabe baštinu, ili pridružiti se Sinu i biti Božja baština u blaženoj vječnosti.

msgr. Nikola Imbrišak

Skip to content