Spasiteljevo preobraženja

Preobraženje Gospodinovo A 2017.
Spasiteljevo preobraženje – objava uskrsnuća

Radosna vijest objavljuje (Mt 17,1-9):
Uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te ih povede na goru visoku, u osamu, i preobrazi se pred njima. I zasja mu lice kao sunce, a haljine mu postadoše bijele kao svjetlost. I gle: ukazaše im se Mojsije i Ilija te razgovarahu s njime.
A Petar prihvati i reče Isusu: “Gospodine, dobro nam je ovdje biti. Ako hoćeš, načinit ću ovdje tri sjenice, tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu.”
Dok je on još govorio, gle, svijetao ih oblak zasjeni, a glas iz oblaka govoraše: “Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina! Slušajte ga!” Čuvši glas, učenici padoše licem na zemlju i silno se prestrašiše.
Pristupi k njima Isus, dotakne ih i reče: “Ustanite, ne bojte se!” Podigoše oči, ali ne vidješe nikoga doli Isusa sama. Dok su silazili s gore, zapovjedi im Isus: “Nikomu ne kazujte viđenje dok Sin Čovječji od mrtvih ne uskrsne.”

Događaj preobraženja objavljuje: Isus je »jedinorođeni Sin Božji«. Među svim ljudima samo je Isus više od samoga čovjeka. Glas s neba naziva ga »Sin ljubljeni« kojega treba slušati. Jedinstveni odnos s Ocem na nebesima Isus otkriva kasnije učenicima poukom: »Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Otac, niti tko pozna Oca doli Sin, i onaj kome Sin objavi«. Da je Isus doista Sin Božji, dolazi na vidjelo u uskrsnuću.

Preobraženjem je Otac objavio božansku slavu svojega Sina već za njegova ovozemaljskog života. Učenicima je to trebalo kasnije pomoći da razumiju njegovu smrt i uskrsnuće, te da ojača njihova vjera. Naviještena smrt i uskrsnuće događa se za blagdan Pashe. Slaveći pashalnu gozbu oslobođenja iz ropstva egipatskoga umjesto žrtvovanja pashalnog janjeta Krist sama sebe učinio je žrtvenim Jaganjcem. Pretvorbom preobražava kruh u svoje Tijelo koje se predaje i vino u svoju Krv koja se prolijeva, te uspostavlja sakrament novog saveza da jednom zauvijek utvrdi pomirenje između Boga i ljudi. Njegova muka i smrt, da ljude spasi, oslobodi i otkupi iz ropstva grijeha i od vlasti smrti, postaje i ostaje hrana za život vječni, čin našeg preobraženja za uskrsnuće tijela (ovo činite).

U bogoslužju sakramenta mise vjerom možemo vlastite patnje prihvatiti, a tuđe patnje dijeliti. Na taj se način naše ljudske patnje sjedinjuju s otkupiteljskim patnjama Kristovim, te tako postaju dijelom božanske snage koja svijet preobražava na bolje. To nam je objavio Spasitelj kad nas odgaja ponudom: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom«. Savjesni kršćani u tom duhu krijepe svoju vjeru dozivajući si u svijest od vremena apostola do danas: »Krist je trpio za nas i ostavio nam primjer da idemo stopama njegovim (ovo činite).
U sakramentu mise (Euharistija je Isusova najveća molitva zahvale) Spasitelj uzima kruh i vino da bi u njima preobrazio ljude u Božje stvorenje. Sudjelovanjem u misi svaka se kršćanska zahvala sjedinjuje s najvećom Isusovom zahvalom. Tako se i mi po Isusu preobražavamo i spašavamo; te možemo iz dubine srca biti zahvalni, te to na mnogo načina Bogu iskazati (ovo činite).

msgr. Nikola Imbrišak

Skip to content