Spasiteljevo poslanje

2848A554-1B73-4D31-8E2B-4FE97E372F31-12369-00000FC930667098uskrsna A7
Spasitelj uči:
»život je vječni – upoznati jedinoga istinskog Boga, i koga si poslao – Isusa Krista.«
Radosna vijest – Evanđelje objavljuje (Iv 17,1-11a):

Isus podiže oči k nebu i progovori: “Oče, došao je čas: proslavi Sina svoga da Sin proslavi tebe i da vlašću koju si mu dao nad svakim tijelom dade život vječni svima koje si mu dao. A ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga, i koga si poslao – Isusa Krista.
Ja tebe proslavih na zemlji dovršivši djelo koje si mi dao izvršiti. A sada ti, Oče, proslavi mene kod sebe onom slavom koju imadoh kod tebe prije negoli je svijeta bilo. Objavio sam ime tvoje ljudima koje si mi dao od svijeta. Tvoji bijahu, a ti ih meni dade i riječ su tvoju sačuvali.
Sad upoznaše da je od tebe sve što si mi dao jer riječi koje si mi dao njima predadoh i oni ih primiše i uistinu spoznaše da sam od tebe izišao te povjerovaše da si me ti poslao. Ja za njih molim; ne molim za svijet, nego za one koje si mi dao jer su tvoji. I sve moje tvoje je, i tvoje moje, i ja se proslavih u njima. Ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu, a ja idem k tebi.

Spasitelj je svjestan svoga poslanja na zemlji – dati život vječni. Na tu nakanu on moli. Po ovim riječima iz evanđelja kršćani trebaju također biti svjesni Kristova poslanja i izrečenog sadržaja tog poslanja – davanja života vječnoga. Kršćani trebaju također biti svjesni primanja života vječnoga u sakramentu preporođenja – u krštenju. Biti svjesni svoga krštenja. Biti svjesni kršćani.
Tu stvarnost, činjeničnost Isusove svijesti on prenosi na sve koji su i koji će povjerovati njegovoj riječi i koji će prihvatiti njegovo djelo – »vršiti volju Oca nebeskoga«, koji će prihvatiti njegovo spasenje, njegovo davanje života vječnoga, njegovu molitvu, njegovu istinu biti s njim u zajedništvu po njegovim sakramentima i u njegovim sakramentima. Spasiteljeve riječi i djela oblikuju zajednicu Kristovih vjernika, Naroda Božjega, Crkve. U molitvi bogoslužja, u slavlju sakramenata zrcali se lik Isusa Krista i bit Naroda Božjega, a to je da kršćanska zajednica vjernika izrasta iz susreta božanskoga s ljudskim.
Kršćanska zajednica vjernika spoznaje sebe kao stvarnost koja proizlazi iz Spasiteljeva davanja. Ne postoji sama od sebe niti može živjeti samo za sebe. Prepoznaje se kao zajednica koja je pozvana živjeti drukčija, nova mjerila života, nemjer-ljiva jedinicama samo ovozemaljskog ponašanja, vrijednostima pojedinca. Iz toga razloga Crkva u Dan Gospodnji, u dan uskrsnuća svoga Gospodina Isusa Krista Sina Božjega slavi otajstvo spasenja, otajstvo davanja života vječnoga.

Svakom kršćaninu osobno i cijeloj kršćanskoj zajednici pozvanih potrebno je znati riječi i sadržaj davanja života vječnoga. Život je vječni: upoznati jedinoga istinskog Boga, i koga je poslao – Isusa Krista. Isus Krist nije molio da bude suvremen, da bude moderan, on je bio i protivan vremenu, jer je imao poslanje uspostaviti život koji ne prolazi. Isto tako i Crkva, Narod Božji treba težiti upoznati istinskog Boga i koga je poslao Isusa Krista, da svime upućuje na život koji ne prolazi.
Zašto kršćanin dolazi u Crkvu, zajednicu Naroda Božjega? Jer je svjestan Gospodinove riječi, može primiti život vječni po otajstvu krštenja, primiti oproštenje po otajstvu ispovijedi, ispuniti se Duhom istine i slave po otajstvu potvrde, hraniti se kruhom života u otajstvu euharistije.

msgr. Nikola Imbrišak

Skip to content