Spasitelj poučava da razumijemo

15A kroz godinu
Kršćanine, Spasitelj poučava da čujemo i razumijemo!

Radosna vijest objavljuje (Mt 13,1-23):
Isus iziđe iz kuće i sjede uz more. I nagrnu k njemu silan svijet te je morao ući u lađu: sjede, a sve ono mnoštvo stajaše na obali. I zborio im je mnogo u prispodobama:
“Gle, iziđe sijač sijati. I dok je sijao, nešto zrnja pade uz put, dođoše ptice i pozobaše ga. Nešto opet pade na kamenito tlo, gdje nemaše dosta zemlje, i odmah izniknu jer nemaše duboke zemlje. A kad sunce ogranu, izgorje i jer nemaše korijena, osuši se. Nešto opet pade u trnje, trnje uzraste i uguši ga. Nešto napokon pade na dobru zemlju i davaše plod: jedno stostruk, drugo šezdesetostruk, treće tridesetostruk. Tko ima uši, neka čuje!”
I pristupe učenici pa ga zapitaju: “Zašto im zboriš u prispodobama?”
On im odgovori: “Zato što je vama dano znati otajstva kraljevstva nebeskoga, a njima nije dano. Doista, onomu tko ima dat će se i obilovat će, a onomu tko nema oduzet će se i ono što ima. U prispodobama im zborim zato što gledajući ne vide i slušajući ne čuju i ne razumiju.”
“Tako se ispunja na njima proroštvo Izaijino koje govori: Slušat ćete, slušati – i nećete razumjeti; gledat ćete, gledati – i nećete vidjeti! Jer usalilo se srce naroda ovoga: uši začepiše, oči zatvoriše da očima ne vide, ušima ne čuju, srcem ne razumiju te se ne obrate pa ih izliječim. A blago vašim očima što vide, i ušima što slušaju. Zaista, kažem vam, mnogi su proroci i pravednici željeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli; i čuti što vi slušate, ali nisu čuli.”
“Vi, dakle, poslušajte prispodobu o sijaču. Svakomu koji sluša Riječ o Kraljevstvu, a ne razumije, dolazi Zli te otima što mu je u srcu posijano. To je onaj uz put zasijan. A zasijani na tlo kamenito – to je onaj koji čuje Riječ i odmah je s radošću prima, ali nema u sebi korijena, nego je nestalan: kad zbog Riječi nastane nevolja ili progonstvo, odmah se pokoleba. Zasijani u trnje – to je onaj koji sluša Riječ, ali briga vremenita i zavodljivost bogatstva uguše Riječ, te ona ostane bez ploda. Zasijani na dobru zemlju – to je onaj koji Riječ sluša i razumije, pa onda, dakako, urodi i daje: jedan stostruko, jedan šezdesetostruko, a jedan tridesetostruko.”

Isus poziva na ulazak u Kraljevstvo nebesko služeći se prispodobama, koje su osobit izraz njegova naučavanja. Spasitelju je važno da njegovi budu svjesni otajstva Kraljevstva nebeskoga. Važno mu je da vjernicima bude dano znati otajstva Kraljevstva nebeskoga. Kršćani trebaju ući u Kraljevstvo nebesko, tj. postati Kristovim učenicima da upoznaju »otajstvo spasenja. Ulazak u zajednicu Kraljevstva traži korjenito opredjeljenje: da se istinito postigne biti u Kraljevstvu. Prispodobe su kao ogledalo ljudima: primam li Riječ kao što je prima kamenito tlo ili kao dobra zemlja? U srži prispodobâ stoji Spasitelj i spasenje prisutno u svijetu.

Sijač sije, sjeme pada na tlo. Sjeme slikovito predstavlja Božju riječ, Spasiteljevu pouku. Sjeme je svaka riječ što izlazi iz Božjih usta, a Bog nam progovara na različite načine. Spasiteljeva pouka je zdrava kao i sjeme za sjetvu. Ona je živa kao i klica u sjemenu. Spasiteljeva odgoj djeluje, ima moć da raste, da se razvija. Spasitelj sije pouku u uši. Riječ je izgovorena da ju se čuje. Prispodoba on pokazuje svakom – kakvi smo slušatelji, kako se sjedinjujem s Riječju Božjom i kakav će urod Božja riječ u meni postići.
Prispodoba je proročka o Kraljevstvu nebeskom, te daje pogled o budućnosti Crkve. Blaženi koji vide i čuju, jasna je opomena protiv onih koji ne žele čuti Isusov odgoj. Dobro upamtimo ova dva uvjeta iz Evanđelja »koji ga slušaju i razumiju«, – čuti i razumjeti. Slušanjem i razumijevanjem se postaje sudjelovatelj u ostvarenju Kraljevstva nebeskoga. Slušanjem i razumijevanjem ljudi postaju raspoloživi prema Bogu. Ove dvije vrijednosti su odgojne . Čuti i razumjeti – potrebne su čovječanstvu, a imaju potvrdu u Evanđelju. Čuti i razumjeti odgaja i čovječanstvo i kršćane da donosimo urod.

msgr. Nikola Imbrišak

Skip to content