Spasitelj poučava

13A kroz godinu
Kršćanine, Spasitelj poučava što nam je prihvatiti!

O ovome Radosna vijest objavljuje (Mt 10,37-42):
Isus reče svojim učenicima: “Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Tko nađe život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga.”
“Tko vas prima, mene prima; a tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao. Tko prima proroka jer je prorok, primit će plaću proročku; tko prima pravednika jer je pravednik, primit će plaću pravedničku. Tko napoji jednoga od ovih najmanjih samo čašom hladne vode zato što je moj učenik, zaista, kažem vam, neće mu propasti plaća.”

Božja nam riječ danas objavljuje činjenicu – starozavjetni prorok svojim riječima i djelima najavljuje Krista Spasitelja, posebno njegovo umiranje i uskrsnuće, te sakrament krštenja kao dar ozdravljanja od grijeha. Kristovi učenici imaju uzor u proroku jer živi među narodom, osjetljiv je za njihove potrebe, muke i poteškoće, slobodan je od svake ovisnosti, naviješta da se spasenje ljudi događa u poniznosti i poslušnosti vjere u Spasitelja, a to je Krist-Pomazanik Isus iz Nazareta.
Spasitelj poučava učenike o prihvaćanju – navodeći tko se kako ponaša. Spasitelj poučava o prihvaćanju iz vjere. Prihvatiti ponašanje osobe u kojoj se prepoznaje Kristovo lice. Prihvatiti nekoga u Isusovo ime je prihvatiti Kristovu Radosnu vijest, te prihvatiti i neke uvjete ponašanja.
Prvi uvjet koji Spasitelj upućuje svima koji žele slijediti njega, nasljedovati ga i postići spasenje – je spremnost staviti Krista Spasitelja ispred svih, pa i najmilijih, tj. slijediti odluke ponašanja Krista Spasitelja kao prvotne i bezuvjetne, umjesto slijediti odluke ponašanja nekih drugih, pa i svojih najmilijih. Ovaj uvjet pomaže svakom da ne bude sputavan u zauzimanju za istinito spasenje.
Spasitelj nastavlja poučavati slikom da svatko uzme svoj križ te po njemu ostvari svoje spasenje, makar odlukama ponašanja prijeti gubitak ovozemaljskog života, u Kristu Spasitelju ima spašen život po Kristovu uskrsnuću.

Nasljedujući Krista vjernik uči odvojiti se od života usmjerenog samome sebi – prema životu koji u središtu ima Božje zajedništvo spašenih i nove odnose koje to zajedništvo čini.
Posljednji uvjet kojim Spasitelj uči prihvaćati slikom proroka, pravednika i malenih, nije riječ o svakodnevnom ljudskom gostoprimstvu, već je pouka o prihvaćanju Evanđelja, prihvaćanju sadržaja spasenja po Radosnoj vijesti, prihvaćanju normi ponašanja koje čine beznačajne osobe u očima svijeta. Budimo svjesni Spasiteljeve pouke i važnosti svojih odluka ponašanja da ih usklađujemo s njegovom odgojnom poukom.

msgr. Nikola Imbrišak

Skip to content