Spasitelj odgaja grešnika

C9D8CEAF-BD25-4C1C-8FCD-B754B35784C9-12891-000011ECDF9DA54623.A kroz godinu
Spasitelj odgaja kako spasiti grješnika

Radosna vijest objavljuje (Mt 18,15-20):
Reče Isus svojim učenicima: “Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja. Ako ni njih ne posluša, reci Crkvi. Ako pak ni Crkve ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik.  Zaista, kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu; i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu. Nadalje, kažem vam, ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago, dat će im Otac moj, koji je na nebesima. Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima.”

U bogoslužju prošle nedjelje molili smo: »Silni Bože, što god je dobro, od tebe je. … odgoji u nama što je dobro i budnim okom čuvaj što si odgojio.« Danas nam Evanđelje objavljuje Spasiteljev govor učenicima. Njegove riječi odgajaju kršćane kako živjeti u Crkvi. Učenici su ranije postavili pitanja: prvo tko je najveći u kraljevstvu nebeskome, i drugo koliko puta treba oprostiti. Spasitelj temelji odgoj poukom o bratskoj opomeni i zajedničkoj molitvi.

Postupanje bratskom opomenom nalaže kakvo treba biti ponašanje prema onome tko pogriješi. Spasitelj ne govori o kakvim je pogrješkama riječ, nego je najvažnije zauzeti takvo stajalište u kojemu se svatko treba osjećati odgovornim za drugoga unutar zajednice. Svatko je odgovoran za zajedničko dobro. Valja zapamtiti uputu: »Pogriješi li brat tvoj, pokaraj ga nasamo. Ova uputa sprječava ozloglašavanje grješnika, odvraća od današnje uhodanosti – najprije reci svima.

Ako netko nije spreman za bratsku opomenu, nužno je napraviti sljedeći korak. Prije nego se javno pokaže nečija pogrješka, potrebno je pozvati svjedoke iz zajednice da pomognu. »Ako ni njih ne posluša, reci Crkvi.« Izraz crkva ovdje označuje mjesnu zajednicu vjernika kršćana koja treba utvrditi krivo ponašanje osobe iz zajednice i izjasniti se o slučaju. Ako ni crkvena zajednica ne uspije, neka bude grješnik izgnan. U zajednici neka nitko ne bude kažnjen, nego samo iz nje izbačen kako ne bi sablaznio one koji su »slabiji«

Donošenje odluka unutar kršćanske zajednice neka se provodi pod vidom bratske opomene. Osobu koja griješi uvijek prihvaćati Božjim imenom »to je brat moj, sestra moja«. Postupanje vezivati uz zajedničku molitvu jer jednodušna molitva može biti uslišana. Povezujući takvu molitvu s opomenom, ona je usmjerena za osobu koja je pogriješila i usko je povezana da se osoba obrati i promijeni.
Snaga zajedničke molitve je u Isusovoj prisutnosti koja povezuje kršćane u njegovo ime, u njegovoj riječi i ujedinjeni smo istom vjerom u njega. Ono što povezuje kršćane u zajednicu, u bratstvo, u Crkvu je sama osoba Isusa Krista. »Koji su u moje ime sabrani, tu sam ja među njima.«
Isusov odgoj o odnosu prema »osobi koja pogriješi« nije bitna samo za uređenje odnosa na zemlji, nego se tiče i vječnosti i spasenja. Grijeh narušava »jednodušnost« molitve koja je temelj vjerničkog ponašanja. Smisao opomene je vratiti u zajedništvo, mjesto susreta s Bogom. Zajednica nije bez grijeha, ali je i jedino mjesto pomirenja. Okupljati se nedjeljom na molitvu u zajednici crkve izlazi iz Spasiteljeve pouke, iz Spasiteljeva odgoja, iz Spasiteljeve prisutnosti.

msgr. Nikola Imbrišak

Skip to content