Spasitelj će pravedne blagosloviti

EC075209-C095-42F0-AAC3-0B11CA42E9F3-35159-00002E99982CC3A034. A kroz godinu
Spasitelj će razlučiti, te pravedne blagosloviti

Radosna vijest objavljuje (Mt 25,31-46):
Reče Isus ovu prispodobu: “Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje. I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva.”
“Tada će kralj reći onima sebi zdesna: ‘Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni!’” “Tada će mu pravednici odgovoriti: ‘Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te? Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?’ A kralj će im odgovoriti: ‘Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!’”
“Zatim će reći i onima slijeva: ‘Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim! Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!’”
“Tada će mu i oni odgovoriti: ‘Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?’ Tada će im on odgovoriti: ‘Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste!’”
“I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni.”

Bogoslužje svetkovine Isusa Krista Kralja svega stvorenja slika je završetka osobnog ovozemaljskog života. Objava iz evanđelja upravlja naš pogled, našu svijest na nas same, na naše ponašanje i postupanje. Na kraju ovozemaljskog života sudi se nama. Naša djela i ponašanja prijepor su ove sudske rasprave. Nije važno ono što se na kraju ovozemaljskog života događa, nego prijašnji život, prijašnja djela ili nedjela, propusti. Bog ne odlučuje tko će »u muku vječnu«, a tko u »život vječni«. Bog razlučuje pravednost svakodnevnih naših djela za vrijeme zemaljskoga života. Bog samo utvrđuje naš izbor i način ponašanja.

Uvidimo kako se Spasitelj ponaša. Sebe poistovjećuje s potrebitima, pa one koji su pomagali potrebitima poistovjećuje sa sobom, te ih naziva pravednicima. Oni mogu biti s njim u kraljevstvu Očevu jer su se svojim djelima poistovjetili s Kristom Spasiteljem, sa spasenjem. Spasitelj je samo utvrdio da je ponašanje pravednika zajedništvo s Bogom, pa su zato »blagoslovljeni«, da žive vječno s Bogom. Onima koji nisu pomagali potrebitima, a s potrebitima se Spasitelj poistovjećuje, njima je utvrdio njihovo ponašanje odmetnuća od Boga, te ih naziva »prokletima«.
Budimo svjesni Spasitelj objavljuje da je kraljevstvo Očevo »pripravljeno za ljude od postanka svijeta«. Stvoreni smo da budemo u vječnom zajedništvu s Bogom, blagoslovljeni. Sva tragedija pakla je kad se osoba ponašanjem prema bližnjemu odmetne od Boga u vječni promašaj, u stanje proklinjanja.
Okupljeni u razmišljanju Božje riječi, još uvijek smo na svijetu da činimo izbor ponašanja o kojemu ovisi kako će proći Božje »razlučivanje« kad nam je prijeći s ovog života – biti u zajedništvu s Bogom ili bez Boga u stanju proklinjanja.

msgr. Nikola Imbrišak

Skip to content