Primjer Ivana Krstitelja

E2944019-E1FE-4BE5-87B6-07B8A580BE963. B došašće
Poslan od Boga – da posvjedoči – da svi vjeruju

Radosna vijest objavljuje (Iv 1,6-8.19-28):
Bi čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe kao svjedok da posvjedoči za Svjetlo da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše on Svjetlo, nego – da posvjedoči za Svjetlo.
A evo svjedočanstva Ivanova. Kad su Židovi iz Jeruzalema poslali k njemu svećenike i levite da ga upitaju: “Tko si ti?”, on prizna; ne zanijeka, nego prizna: “Ja nisam Krist.” Upitaše ga nato: “Što dakle? Jesi li Ilija?” Odgovori: “Nisam.” “Jesi li Prorok?” Odgovori: “Ne.” Tada mu rekoše: “Pa tko si da dadnemo odgovor onima koji su nas poslali? Što kažeš sam o sebi?” On odgovori: “Ja sam glas koji viče u pustinji: Poravnite put Gospodnji” – kako reče prorok Izaija.” A neki izaslanici bijahu farizeji. Oni prihvatiše riječ i upitaše ga: “Zašto onda krstiš kad nisi Krist, ni Ilija, ni Prorok?” Ivan im odgovori: “Ja krstim vodom. Među vama stoji koga vi ne poznate – onaj koji za mnom dolazi, kome ja nisam dostojan odriješiti remenje na obući. To se dogodilo u Betaniji s onu stranu Jordana, gdje je Ivan krstio.

Početak Evanđelja upućuje na novost, na nešto čega do sada nije bilo. Novost je u Isusu, Sinu Božjem. Evanđelje je ime za vijest koju Bog šalje svomu narodu. Čovjek imenom Ivan poslan je od Boga. Ivan je svjedok poslan da posvjedoči za novost koja je Svjetlost Božja čovječanstvu. Svjedočanstvo mu je istinito, vjerodostojno, da svi vjeruju po njemu. Kada Ivan odgovara na pitanja o sebi, iz njegova se odgovora doznaje ne samo tko on nije ili tko on jest, nego ono najvažnije: koga on naviješta i za koga svjedoči. On svjedoči po riječi Božjoj koja je davno u Bibliji došla na svijet: »Poravnite put Gospodnji«. On uprisutnjuje objavu kojom nas istinito odgaja za spasonosno.

Crkva, zajednica vjernika, primjerom svetog Ivana Krstitelja svjedoči radost Evanđelja tako što i u povijesnim događajima ne gleda pobjedu zla i grijeha, nego spasenjske naume Božje providnosti. Uvijek se radujte, odjekuje na prvom mjestu u bogoslužju došašća. Radost Evanđelja ističe da se s Isusom Kristom radost uvijek iznova rađa jer oni koji prihvate njegovu ponudu spasenja oslobađaju se zla i grijeha. Vođeni su Svjetlom i Istinom. Glas Ivana Krstitelja ponuda je svakom od nas ljudi – voditi se Božjim Svjetlom i Božjom istinom, – pripadati zajednici vjernih katolika koji vjeruju u naviještenog Krista Spasitelja, – dopustiti mu da nas odgaja redovito u bogoštovlju Dana Gospodnjega.

Lik Ivana Krstitelja i njegovo djelo poticaj su nam potpuno se pritjeloviti zajednici vjernika po krštenju koje smo primili, imajući Kristov Duh spasenja, prihvaćati cjelovito život u Crkvi, prihvaćati sva sredstva spasenja u njoj – kao poravnati put Gospodinu. Put spasenja je ustrajati u krilu Crkve: svjesno voljom i srcem u susretu s Kristom koji dolazi. Tako neka bude.

msgr. Nikola Imbrišak

Skip to content