Osloboditi svijet od ropstva grijeha

CCC80144-1E48-4BDD-8528-130F11E223AC-6615-00000A1792AD06DD_tmp2A kroz godinu
Evo Jaganjca Božjega
Evanđelje nam objavljuje svjedočanstvo Ivana Krstitelja o Isusu iz Nazareta. Pokazuje ga ljudima koji teže živjeti svoje krštenje kao Božje djelo spasenja. Željenog  Spasitelja naziva »Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta«. Svjedočanstvo Ivana Krstitelja trajno govori kršćanima da je krštenje spasonosno ako je u sakramentu krštenja djelo Isusa Spasitelja tj. da kršćanin Isusa priznaje vjerom i vjerno prihvaća oproštenje grijeha. Objava iz današnjeg bogoslužja nam pomaže znati, naučiti, ne zaboraviti: biti kršćanin je trajno i vjerno prihvaćanje oproštenja grijeha. Biti kršćanin je nerazdvojno vezano uz vjerno prihvaćanje oproštenja grijeha.

Spasitelj je došao na svijet s točno određenim poslanjem: osloboditi svijet od ropstva grijeha, preuzimajući na sebe teret grijeha svake ljudske osobe. Biti kršćanin, živjeti kršćanski – ostvaruje svaka krštena osoba po zajedništvu s Bogom koji opraštanjem grijeha vraća i udahnjuje milosni život i spašenost. Spasitelj je s točno određenim poslanjem vršio volju Božju. Njegovo poslanje odgaja i nas kršćane da budemo po volji Božjoj posvećeni u Isusu Kristu kako nam objavljuje riječ iz Poslanice. Spasiteljevo poslanje nas čini pozvanicima u zajednicu krštenih, u zajedništvo spašenih da vjerno živimo oproštenje grijeha. Kršćani koji vjerno ne žive oproštenje grijeha, nisu živi. Mrtvi su jer su prestali živjeti oproštenje grijeha na što su bili krštenjem pozvani. Mrtvi su jer ne čuju spasonosnu objavu: »evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta«.
Duhovno živi kršćani su svjesni da nas Bog zove da življenjem krštenja pripadamo njegovu narodu. Vjernim življenjem krštenja Bog nam povjerava poslanje biti oslobođeni oproštenjem grijeha da rastemo u milosti kako bi se vjerno u svakoj kršćanskoj zajednici ostvarilo posvećenje koje nam je dano u Kristu Isusu. Vjerna kršćanska zajednica je sveopća jer je ona kao pravi Božji narod sastavljena od svih koji ispovijedaju vjeru i Krista Spasitelja. Ona se sabire u Božje ime jer je od Boga pozvana da svetkuje dan počinka, dan Živoga. Ona je u Bogu okupljena vezom Božje volje, hranjena Tijelom Kristovim. Ona je za Boga da se u njoj prenošenje vjere o oproštenju grijeha vjerno živi i svijetu svjedoči istina spasenja.

O ovome Radosna vijest objavljuje (Iv 1,29-34):
Ivan ugleda Isusa gdje dolazi k njemu pa reče: “Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta!”
To je onaj o kojem rekoh: “Za mnom dolazi čovjek koji je preda mnom jer bijaše prije mene!”
“Ja ga nisam poznavao, ali baš zato dođoh i krstim vodom da se on očituje Izraelu.”
I posvjedoči Ivan: “Promatrao sam Duha gdje s neba silazi kao golub i ostaje na njemu. Njega ja nisam poznavao, ali onaj koji me posla vodom krstiti reče mi: ‘Na koga vidiš da Duh silazi i ostaje na njemu, to je onaj koji krsti Duhom Svetim.’ Ja sam to vidio i svjedočim: on je Sin Božji.”

msgr. Nikola Imbrišak

Skip to content