On će vas krstiti Duhom Svetim

E0E61CDD-3F7C-44F2-9093-AC92A720617B2. B došašće
Spasitelj odgaja upozorenjem: »Bdijte jer ne znate«

Radosna vijest objavljuje (Mk 1,1-8):
Spasitelj odgaja evanđeljem = radosna vijest.
Početak Evanđelja Isusa Krista Sina Božjega. Pisano je u Izaiji proroku: »Evo šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da ti pripravi put. Glas viče u pustinji: ‘Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!’« Tako se pojavi Ivan: krstio je u pustinji i propovijedao krst obraćenja na otpuštenje grijeha. Grnula k njemu sva judejska zemlja i svi Jeruzalemci: primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe. Ivan bijaše odjeven u devinu dlaku, s kožnatim pojasom oko bokova; hranio se skakavcima i divljim medom.
I propovijedao je: »Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući. Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim.«

Početak Evanđelja upućuje na novost, na nešto čega do sada nije bilo, na nešto što nam je povjereno. Novost je u Isusu, koga se naziva Kristom i Sinom Božjim. Evanđelje tako već na samom početku izriče kratko kršćansko vjerovanje: Isus je Krist, Sin Božji.
I Evanđelje nam je povjereno. Evanđelje je ime za vijest koju Bog šalje narodima svijeta po svome glasniku. To je radosna vijest koja govori o Božjoj pravednosti i volji da spasi ljude. Evanđelje je i radosna vijest o Bogu samome. Evanđelje dolazi od Boga, Bog mu je sadržaj i Bog sam donosi radosnu vijest. Evanđelje je Isusovo jer je on vjesnik i jer je evanđelje njegova radosna vijest.
Početak Evanđelja počinje pripravom puta. Priprava je zajednička – Boga i ljudi. Bog pripravlja put ljudima i poziva ljude da priprave put Bogu. Put je zajednički i proteže se kroz cijeli život. Put nije vidljiv izvana. On je duhovna zbilja, on je odnos, on je postupanje koji se razvija s dva kraja. Nije moguć samo s jednoga. Put je početak suradnje Boga i ljudi. Bez suradnje pojedinac se može izgubiti na svome putu života. Izgubljeni su pozvani na obraćenje, na promjenu smjera i načina hodanja putom.

Osoba je izgubljena kada hodi putom koji ne nastaje iz odnosa s Bogom i njegovom voljom da se pripravi put. Hodanje svojim putom, odvojenim od Boga, je izgubljenost. Pripravite put, popravite odnos s Bogom je poruka evanđelja i današnjem svijetu da se čovječanstvo spasi od izgubljenosti i u današnjim krizama vrijednosti koje su nam povjerene. Osobito kršćanima u krizi potrebno je spasiti se od izgubljenosti vrijednosti biti s Bogom u Dan Gospodnji na misi.

Obraćenje je novi početak hoda putom koji će graditi odnos s Bogom. Obraćenje je priznanje grijeha, hrabar čin susreta sa samim sobom radi oproštenja grijeha koje dolazi s Božje strane. Oproštenjem osoba više nije žrtva svojih pogrješnih odluka, nego postaje bolja. Priznati svoje promašaje glede štovanja Boga postiže se odmak od promašaja, te se uspostavlja zbližavanje sa Spasiteljem i vrijednostima života.

msgr. Nikola Imbrišak

Skip to content