Obratite se, približilo se kraljevstvo nebesko

3A kroz godinu
Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko

Nakon krštenja Spasitelj počinje svoje javno djelovanje jasnom porukom upućenom svim ljudima dobre volje: »Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!« U Spasiteljevoj poruci otkrivamo dva pravca njegova djelovanja.
Božanski pravac djelovanja objavljuje riječ kraljevstvo. To je božanski plan Spasiteljeva dolaska. Spasitelj je donositelj novosti – novih odnosa, spasonosnih odnosa. On objavljuje poredak, uređenje Božjeg područja. Božji plan svakomu je blizinu. Spasitelj je tu da izvrši Očevu volju. Volja je Očeva – ljude učiniti sudjelovateljima u Božjem životu. To se događa sabirući ljude oko Sina, Isusa Krista, Spasitelja. Sabrana zajednica na Zemlji oko Sina predstavlja »klicu i početak« Kraljevstva Božjega. Pozvana zajednica treba vidjeti sebe u Spasiteljevom Božjem planu. Božanski pravac djelovanja potreban je ovomu svijetu. Potreban je čovječanstvu, da prestane isključivati stvarnost osobnog postojanja, te prihvati odnose na čiji se smisao postojanja može osloniti. Božji plan djelovanja oslobađa nas zablude besmislenog načina života.
Uz Božanski pravac djelovanja Spasitelj objavljuje također i ljudski pravac djelovanja. To je obraćenje. Prije nego se pojedinac u potpunosti opredijeli za Kraljevstvo, treba promijeniti pravac, napustiti samovolju i propast, te se vratiti Bogu, otkrivati Božju volju. Spasitelj poziva sve ljude. I najgori grješnik pozvan je da se obrati i prihvati Očevo neizmjerno milosrđe. Ovdje na zemlji Kraljevstvo pripada onima koji ga prihvaćaju ponizna srca, oslobođena oholosti samovolje.
Spasiteljeva objava, njegov glas i riječ, njegov poziv svakoj osobi sadrži smisao – pruža smisao života. Spasiteljev poziv je: »Hajdete za mnom.« Ovim pozivom Spasitelj uključuje svakoga u projekt prenošenja vjere, projekt naviještanja blizine i dolaska kraljevstva nebeskoga. Spasiteljeva riječ je središte. Bez spasiteljeve riječi kršćanin je iščašen. Činjenica da Spasitelj poziva na jednostavan način još jednom naglašava činjenicu milosti i spasonosnost poziva. Spasiteljev poziv odvraća od uskogrudnosti. Osposobljava svakoga da se radujemo dobrim djelima drugih. U Spasiteljevu pozivu živjeti nam je nebesku darežljivost i u ovome svijetu.

O ovome Radosna vijest objavljuje (Mt 4,12-23):
Kad je Isus čuo da je Ivan predan, povuče se u Galileju. Ostavi Nazaret te ode i nastani se u Kafarnaumu, uz more, na području Zebulunovu i Naftalijevu da se ispuni što je rečeno po proroku Izaiji: Zemlja Zebulunova i zemlja Naftalijeva, Put uz more, s one strane Jordana, Galileja poganska – narod što je sjedio u tmini svjetlost vidje veliku; onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu.
Otada je Isus počeo propovijedati: “Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!”
Prolazeći uz Galilejsko more, ugleda dva brata, Šimuna zvanog Petar i brata mu Andriju, gdje bacaju mrežu u more; bijahu ribari. I kaže im: “Hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi!”
Oni brzo ostave mreže i pođu za njim.
Pošavši odande, ugleda druga dva brata, Jakova Zebedejeva i brata mu Ivana: u lađi su sa Zebedejem, ocem svojim, krpali mreže. Pozva i njih.
Oni brzo ostave lađu i oca te pođu za njim.
I obilazio je Isus svom Galilejom naučavajući po njihovim sinagogama, propovijedajući Evanđelje o Kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć u narodu.

msgr. Nikola Imbrišak

Skip to content