Obaviti sve po Zakonu Gospodnjem

B – Sveta Obitelj
Obaviti sve po Zakonu Gospodnjem

Radosna vijest objavljuje (Lk 2,22-24.39-40):
Kad se po Mojsijevu Zakonu navršiše dani njihova čišćenja, poniješe Isusa u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu – kao što piše u Zakonu Gospodnjem: Svako muško prvorođenče neka se posveti Gospodinu! – i da prinesu žrtvu kako je rečeno u Zakonu Gospodnjem: dvije grlice ili dva golubića.
Kad obaviše sve po Zakonu Gospodnjem, vratiše se u Galileju, u svoj grad Nazaret. A dijete je raslo, jačalo i napunjalo se mudrosti i milost je Božja bila na njemu.

Evanđelje nam objavljuje ono što se dogodilo Svetoj Obitelji u hramu. Marija i Josip sve ono što im se u tom trenutku pruža kao jedina mogućnost slušaju kao Božju riječ, Božji savjet, Božju zapovijed. Božja pouka im je najvažnija uputa za život. Sveta Obitelj koja je obavila sve po Zakonu Gospodnjem pravi je uzor kršćanskim obiteljima kako se pripremiti na krštenje djeteta u crkvi, kako se poučiti da krštenje bude po Zakonu Gospodnjem, kako prihvatiti da krštenje bude djelo spasenja.

Nakon svih događaja vezanih uz mjesto rođenja u Betlehemu, te svih događaja vezanih uz mjesto prikazanja u Jeruzalemskom hramu – evanđelje objavljuje rast i jačanje djeteta u gradu Nazaretu.
Zamjećujemo da opis rasta djeteta u Svetoj Obitelji počinje činjenicom: »dijete se napunjalo mudrosti«. Mudrost je na prvom mjestu kada se navodi sedam darova Duha Svetoga. Mudrost Božja iz Svete Obitelji uzor je ćudorednom životu nas kršćana. Tko usvoji oslanjati se na Božju mudrost ima trajno raspoloženje koje ljudsku osobu odgaja: za poticaje spasenja, poslušati božanska nadahnuća, usvajati vrijednost savršenstva. Mudrost stvara sigurno okruženje povjerenja i vjere Bogu koji je izvor mudrosti. Božja mudrost nema ništa zajedničko s ovozemaljskim međuljudskim nadmudrivanjem.

Druga činjenica rasta djeteta je: »milost Božja na njemu« Milost je naklonost, ničim zaslužena pomoć koju nam Bog daje da postanemo djeca Božja, usmjereni na život vječni. Činjenice o mudrosti i milosti na djetetu u Svetoj Obitelji objavljuju čovječanstvu kako vrednovati duhovne vrijednosti i kako ih u vlastitoj vjerničkoj obitelji njegovati da budu sastavni dio rasta djece današnjice.
Nužno je da kršćani budu svjesni da su mudrost i milost veoma potrebne vrijednosti njihovoj djeci tijekom rasta i sazrijevanja.

msgr. Nikola Imbrišak

Skip to content