Ne bojte se ljudi

12A kroz godinu
Kršćanine, Spasiteljevo otkupljenje – živiš li istinito ?

O ovome Radosna vijest objavljuje (Mt 10,26-33):
Reče Isus svojim učenicima: “Ne bojte se ljudi. Ta ništa nije skriveno što se neće otkriti ni tajno što se neće doznati. Što vam govorim u tami, recite na svjetlu; i što na uho čujete, propovijedajte na krovovima.”

“Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti. Bojte se više onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu.” “Ne prodaju li se dva vrapca za novčić? Pa ipak ni jedan od njih ne pada na zemlju bez Oca vašega. A vama su i vlasi na glavi sve izbrojene. Ne bojte se dakle! Vrjedniji ste nego mnogo vrabaca.”
“Tko god se, dakle, prizna mojim pred ljudima, priznat ću se i ja njegovim pred Ocem, koji je na nebesima. A tko se odreče mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred svojim Ocem, koji je na nebesima.”

Božja nam riječ danas objavljuje činjenicu – dva Isusova poziva kojima odgaja čovječanstvo. Na jednoj strani je odgojni poziv: »ne bojte te se ljudi«, na drugoj je odgojni poziv: »bojte se onoga tko može pogubiti u paklu«. Između poziva da se ne bojimo i poziva da se bojimo, postavlja se pitanje koji je to zdravi strah.

Što nam Bog povjerava nemojmo imati nikakve bojazni – zato Spasiteljev odgoj temelji se na izričaju: »ne bojte se ljudi«. Ljudima i čovječanstvu potreban je navještaj Božjeg spasenja. Prenošenje kršćanske vjere prije svega je navještaj Isusa Krista Spasitelja, sa svrhom da privodi k vjeri u njega. Prvi učenici obuzeti su žarkom željom da naviještaju Krista: »Mi doista ne možemo ne govoriti što smo vidjeli i čuli«. U središtu je Radosne vijesti koju apostoli, i Crkva slijedeći njih, moraju naviještati svijetu je otajstvo Kristova života: od rođenja radi nas ljudi, preko objave kraljevstva spašenih, do predanja na Križ čime je ustanovio svete tajne preporođenja, pomirenja, kruha života i život vječni po uskrsnuću. O činjenici da se spasiteljski naum Božji ispunio jednom zauvijek otkupiteljskom smrću njegova Sina – Isusa Krista – treba svjedočiti, naviještati, prenositi bez bojazni i straha, čak i onda ako netko ubija tijela misionara, navjestitelja ili kršćana. Upamtimo ovu odgojnu Kristovu pouku: »ne bojte se ljudi«.

Suprotna Spasiteljeva odgojna pouka glasi: »bojte se onoga tko može ljudsko biće pogubiti u paklu«. Mrzitelj ljudi je Sotona. Ovime nas Spasitelj odgaja da se ne predamo u vlast i područje Sotone jer on zavodi lažima. Istina spasenja je tako snažna da joj ne može nauditi niti prijetnja smrću tijela, niti ubijanje tijela – zato je spasonosno za one koji su uz Istinu spasenja: »ne bojte se ljudi«. Spasonosno je također svima koji su izloženi zavođenju laži da primijene Spasiteljevu odgojnu objavu: »bojte se onoga tko te može pogubiti u paklu«. Neka Spasiteljeva odgojna objava pomogne svima prihvaćati u svome životu ono što je spasonosno, a odbacivati sve što je sotonsko.

msgr. Nikola Imbrišak

Skip to content