Muka Gospodnja po Mateju

15D52C80-2907-414A-BB99-814A78AE19BA-12013-0000134D8F64558BKorizma A6
Muka Gospodina našega Isusa Krista po Mateju (Mt 26,14 – 27,66)
Čitač: U ono vrijeme: Jedan od dvanaestorice, zvani Juda Iškariotski, pođe glavarima svećeničkim i reče:
Juda: “Što ćete mi dati i ja ću vam ga predati.”
Čitač: A oni mu odmjeriše trideset srebrnjaka. Otada je tražio priliku da ga preda. Prvoga dana Beskvasnih kruhova pristupiše učenici Isusu i upitaše:
Svi: “Gdje hoćeš da ti pripravimo te blaguješ pashu?”
Čitač: On reče:
Isus: “Idite u grad tomu i tomu i recite mu: ’Učitelj veli: Vrijeme je moje blizu, kod tebe slavim pashu sa svojim učenicima.'”
Čitač: I učine učenici kako im naredi Isus i priprave pashu. Uvečer bijaše Isus za stolom s dvanaestoricom. I dok su blagovali, reče:
Isus: “Zaista, kažem vam, jedan će me od vas izdati.”
Čitač: Silno ožalošćeni, stanu mu jedan za drugim govoriti:
Svi: “Da nisam ja, Gospodine?”
Čitač: On odgovori:
Isus: “Onaj koji umoči sa mnom ruku u zdjelu, taj će me izdati. Sin Čovječji, istina, odlazi kako je o njemu pisano, ali jao čovjeku onomu koji predaje Sina Čovječjega. Tome bi čovjeku bolje bilo da se ni rodio nije.”
Čitač: A Juda, izdajnik, prihvati i reče:
Juda: “Da nisam ja, učitelju?”
Čitač: Reče mu:
Isus: “Ti kaza.”
Čitač: I dok su blagovali, uze Isus kruh, izreče blagoslov pa razlomi, dade svojim učenicima i reče:
Isus: “Uzmite i jedite! Ovo je tijelo moje!”
Čitač: I uze čašu, zahvali i dade im govoreći:
Isus: “Pijte iz nje svi! Ovo je krv moja, krv Saveza koja se za mnoge prolijeva na otpuštenje grijeha. A kažem vam: ne, neću od sada piti od ovog roda trsova do onoga dana kad ću ga – novoga – s vama piti u kraljevstvu Oca svojega.
Čitač: Otpjevavši hvalospjeve, zaputi se prema Maslinskoj gori. Tada im reče Isus:
Isus: “Svi ćete se vi još ove noći sablazniti o mene. Ta pisano je: Udarit će pastira i stado će se razbjeći. Ali kad uskrsnem, ići ću pred vama u Galileju.”
Čitač: Nato će mu Petar:
Petar: “Ako se i svi sablazne o tebe, ja se nikada neću!”
Čitač: Reče mu Isus:
Isus: “Zaista, kažem ti, još ove noći, prije negoli se pijetao oglasi, triput ćeš me zatajiti!”
Čitač: Kaže mu Petar:
Petar: “Bude li trebalo i umrijeti s tobom, ne, neću te zatajiti.”
Čitač: Tako rekoše i svi učenici. Tada dođe Isus s njima u predio zvan Getsemani i kaže učenicima:
Isus: “Sjednite ovdje dok ja odem onamo pomoliti se.”
Čitač: I povede sa sobom Petra i oba sina Zebedejeva. Spopade ga žalost i tjeskoba. Tada im reče:
Isus: “Duša mi je nasmrt žalosna. Ostanite ovdje i bdijte sa mnom!”
Čitač: I ode malo dalje, pade ničice moleći:
Isus: “Oče moj! Ako je moguće, neka me mimoiđe ova čaša. Ali ne kako ja hoću, nego kako hoćeš ti.”
Čitač: I dođe učenicima i nađe ih pozaspale pa reče Petru:
Isus: “Tako, zar niste mogli jedan sat probdjeti sa mnom? Bdijte i molite da ne padnete u napast! Duh je, istina, voljan, no tijelo je slabo.”
Čitač: Opet, po drugi put, ode i pomoli se:
Isus: “Oče moj! Ako nije moguće da me čaša mine da je ne pijem, budi volja tvoja!”
Čitač: I ponovno dođe i nađe ih pozaspale, oči im se sklapale. Opet ih ostavi, pođe i pomoli se po treći put ponavljajući iste riječi. Tada dođe učenicima i reče im:
Isus: “Samo spavajte i počivajte! Evo, približio se čas! Sin Čovječji predaje se u ruke grešničke! Ustanite, hajdemo! Evo, približio se moj izdajica.”
Čitač: Dok je on još govorio, gle, dođe Juda, jedan od dvanaestorice, i s njime silna svjetina s mačevima i toljagama poslana od glavara svećeničkih i starješina narodnih. A izdajica im dao znak:
Juda: “Koga poljubim, taj je, njega uhvatite!”
Čitač: I odmah pristupi Isusu i reče:
Juda: “Zdravo, Učitelju!”
Čitač: I poljubi ga. A Isus mu reče:
Isus: “Prijatelju, zašto ti ovdje!”
Čitač: Tada pristupe, podignu ruke na Isusa i uhvate ga. I gle, jedan od onih koji bijahu s Isusom maši se rukom, trgnu mač, udari slugu velikoga svećenika i odsiječe mu uho. Kaže mu tada Isus:
Isus: “Vrati mač na njegovo mjesto jer svi koji se mača laćaju od mača i ginu. Ili zar misliš da ja ne mogu zamoliti Oca svojega i eto umah uza me više od dvanaest legija anđela? No kako bi se onda ispunila Pisma da tako mora biti?”
Čitač: U taj čas reče Isus svjetini:
Isus: “Kao na razbojnika iziđoste s mačevima i toljagama da me uhvatite? Danomice sjeđah u Hramu naučavajući i ne uhvatiste me.”
Čitač: A sve se to dogodilo da se ispune Pisma proročka. Tada ga svi učenici ostave i pobjegnu. Nato uhvatiše Isusa i odvedoše ga velikom svećeniku Kajfi, kod kojega se sabraše pismoznanci i starješine. A Petar je išao za njim izdaleka do dvora velikog svećenika; i ušavši unutra, sjedne sa stražarima da vidi svršetak. A glavari svećenički i cijelo Vijeće tražili su kakvo lažno svjedočanstvo protiv Isusa da bi ga mogli pogubiti. Ali ne nađoše premda pristupiše mnogi lažni svjedoci. Napokon pristupe dvojica i reknu:
Svi: “Ovaj reče: ‘Mogu razvaliti Hram Božji i za tri ga dana sagraditi.'”
Čitač: Usta nato veliki svećenik i reče mu:
Svećenik: “Zar ništa ne odgovaraš? Što to ovi protiv tebe svjedoče?”
Čitač: Isus je šutio. Reče mu veliki svećenik:
Svećenik: “Zaklinjem te Bogom živim: Kaži nam jesi li ti Krist, Sin Božji?”
Čitač: Reče mu Isus:
Isus: “Ti kaza! Štoviše, kažem vam: Odsada ćete gledati Sina Čovječjega gdje sjedi zdesna Sile i dolazi na oblacima nebeskim.”
Čitač: Nato veliki svećenik razdrije haljine govoreći:
Svećenik: “Pohulio je! Što nam još trebaju svjedoci! Evo, sada ste čuli hulu! Što vam se čini?”
Čitač: Oni odgovoriše:
Svi: “Smrt zaslužuje!”
Čitač: Tada su mu pljuvali u lice i udarali ga, a drugi ga pljuskali govoreći:
Svi: “Proreci nam, Kriste, tko te udario?”
Čitač: A Petar je sjedio vani u dvorištu. I pristupi mu jedna sluškinja govoreći:
Prva: “I ti bijaše s Isusom Galilejcem.”
Čitač: On pred svima zanijeka:
Petar: “Ne znam što govoriš.”
Čitač: Kad iziđe u predvorje, spazi ga druga i kaže nazočnima:
Druga: “Ovaj bijaše s Isusom Nazarećaninom.”
Čitač: On opet zanijeka sa zakletvom:
Petar: “Ne znam toga čovjeka.”
Čitač: Malo zatim nazočni pristupiše Petru i rekoše:
Svi: “Doista, i ti si od njih! Ta govor te tvoj izdaje!”
Čitač: On se tada stane zaklinjati i preklinjati:
Petar: “Ne znam toga čovjeka.”
Čitač: I odmah se oglasi pijetao. I spomenu se Petar riječi koju mu Isus reče:
Isus: “Prije nego se pijetao oglasi, triput ćeš me zatajiti.”
Čitač: I iziđe te gorko zaplaka. A kad objutri, svi su glavari svećenički i starješine narodne održali vijećanje protiv Isusa da ga pogube. I svezana ga odveli i predali upravitelju Pilatu. Kada Juda, njegov izdajica, vidje da je Isus osuđen, pokaja se i vrati trideset srebrnjaka glavarima svećeničkim i starješinama govoreći:
Juda: “Sagriješih predavši krv nedužnu!”
Čitač: Odgovoriše:
Svi: “Što se to nas tiče? To je tvoja stvar!”
Čitač: I bacivši srebrnjake u Hram, ode te se objesi. Glavari svećenički uzeše srebrnjake i rekoše:
“Nije dopušteno staviti ih u hramsku riznicu jer su krvarina.”
Čitač: Posavjetuju se i kupe za njih lončarevu njivu za ukop stranaca. Stoga se ona njiva zove “Krvava njiva” sve do danas. Tada se ispuni što je rečeno po proroku Jeremiji: Uzeše trideset srebrnjaka – cijenu Neprocjenjivoga kojega procijeniše sinovi Izraelovi i dadoše ih za njivu lončarevu kako mi naredi Gospodin. Dovedoše dakle Isusa pred upravitelja. Upita ga upravitelj:
Pilat: “Ti li si kralj židovski?”
Čitač: On odgovori:
Isus: “Ti kažeš.”
Čitač: I dok su ga glavari svećenički i starješine narodne optuživale, ništa nije odgovarao. Tada mu reče Pilat:
Pilat: “Ne čuješ li što sve protiv tebe svjedoče?”
Čitač: I ne odgovori mu ni na jednu riječ te se upravitelj silno čudio. A o Blagdanu upravitelj je običavao svjetini pustiti jednoga uznika, koga bi već htjeli. Tada upravo bijaše u njih poznati uznik zvani Baraba. Kad se dakle sabraše, reče im Pilat:
Pilat: “Koga hoćete da vam pustim: Barabu ili Isusa koji se zove Krist?”
Čitač: Znao je doista da ga predadoše iz zavisti. Dok je sjedio na sudačkoj stolici, poruči nu njegova žena:
Treća: “Mani se ti onoga pravednika jer sam danas u snu mnogo pretrpjela zbog njega.”
Čitač: Međutim, glavari svećenički i starješine nagovore svjetinu da zaište Barabu, a Isus da se pogubi. Upita ih dakle upravitelj:
Pilat: “Kojega od ove dvojice hoćete da vam pustim?”
Čitač: A oni rekoše:
Svi: “Barabu!”
Čitač: Kaže im Pilat:
Pilat: “Što dakle da učinim s Isusom koji se zove Krist?”
Čitač: Oni će:
Svi: “Neka se razapne.”
Čitač: A on upita:
Pilat: “A što je zla učinio?”
Čitač: Vikahu još jače:
Svi: “Neka se razapne!”
Čitač: Kad Pilat vidje da ništa ne koristi, nego da biva sve veći metež, uzme vodu i opere ruke pred svjetinom govoreći:
Pilat: “Nevin sam od krvi ove! Vi se pazite!”
Čitač: Sav narod nato odvrati:
Svi: “Krv njegova na nas i na djecu našu!”
Čitač: Tada im pusti Barabu, a Isusa, izbičevana, preda da se razapne. Onda vojnici upraviteljevi uvedoše Isusa u dvor upraviteljev i skupiše oko njega cijelu četu. Svukoše ga pa zaogrnuše skrletnim plaštem. Spletoše zatim vijenac od trnja i staviše mu na glavu, a tako i trsku u desnicu. Prigibajući pred njim koljena, izrugivahu ga:
Svi: “Zdravo, kralju židovski!”
Čitač: Onda pljujući po njemu, uzimahu trsku i udarahu ga njome po glavi. Pošto ga izrugaše, svukoše mu plašt, obukoše mu njegove haljine pa ga odvedoše da ga razapnu. Izlazeći nađu nekoga čovjeka Cirenca, imenom Šimuna, i prisile ga da mu ponese križ. I dođoše na mjesto zvano Golgota, to jest Lubanjsko mjesto, dadoše mu piti vino sa žuči pomiješano. I kad okusi, ne htjede piti. A pošto ga razapeše, razdijeliše među se haljine njegove bacivši kocku. I sjedeći ondje, čuvahu ga. I staviše mu ponad glave krivicu napisanu: “Ovo je Isus, kralj židovski.” Tada razapeše s njime dva razbojnika, jednoga zdesna, drugoga slijeva. A prolaznici su ga pogrđivali mašući glavama:
Svi: “Ti koji razvaljuješ Hram i za tri ga dana sagradiš, spasi sam sebe! Ako si Sin Božji, siđi s križa!”
Čitač: Slično i glavari svećenički s pismoznancima i starješinama, rugajući se, govorahu:
Svi: “Druge je spasio, sebe ne može spasiti! Kralj je Izraelov! Neka sada siđe s križa pa ćemo povjerovati u nj! Uzdao se u Boga! Neka ga sad izbavi ako mu omilje! Ta govorio je: ‘Sin sam Božji!'”
Čitač: Tako ga vrijeđahu i s njime raspeti razbojnici. Od šeste ure nasta tama po svoj zemlji – do ure devete. O devetoj uri povika Isus iz glasa
Isus: “Eli, Eli, lema sabahtani?”
Čitač: To će reći:
Isus: “Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?”
Čitač: A neki od nazočnih, čuvši to, govorahu:
Svi: “Ovaj zove Iliju.”
Čitač: I odmah pritrča jedan od njih, uze spužvu, natopi je octom, natakne je na trsku i pruži mu piti. A ostali rekoše:
Svi: “Pusti da vidimo hoće li doći Ilija da ga spasi.”
Čitač: A Isus opet povika iza glasa i ispusti duh. I gle, zavjesa se hramska razdrije odozgor dodolje, nadvoje; zemlja se potrese, pećine se raspukoše, grobovi otvoriše i tjelesa mnogih svetih preminulih uskrsnuše te iziđoše iz grobova nakon njegova uskrsnuća, uđoše u sveti grad i pokazaše se mnogima. A satnik i oni koji su s njime čuvali Isusa vidješe potres i što se zbiva, silno se prestrašiše i rekoše:
Svi: “Uistinu, Sin Božji bijaše ovaj.”
Čitač: A bijahu ondje i izdaleka promatrahu mnoge žene što su iz Galileje išle za Isusom poslužujući mu; među njima Marija Magdalena i Marija, Jakovljeva i Josipova majka, i majka sinova Zebedejevih. Uvečer dođe neki bogat čovjek iz Arimateje, imenom Josip, koji i sam bijaše učenik Isusov. On pristupi Pilatu i zaiska tijelo Isusovo. Tada Pilat zapovjedi da mu se dadne. Josip uze tijelo, povi ga u čisto platno i položi u svoj novi grob koji bijaše isklesao u stijeni. Dokotrlja velik kamen na grobna vrata i otiđe. A bijahu ondje Marija Magdalena i druga Marija: sjedile su nasuprot grobu. Sutradan, to jest dan nakon Priprave, sabraše se glavari svećenički i farizeji kod Pilata te mu rekoše:
Svi: “Gospodaru, sjetismo se da onaj varalica još za života kaza: ‘Nakon tri dana uskrsnut ću.’ Zapovjedi dakle da se grob osigura sve do trećega dana da ne bi možda došli njegovi učenici, ukrali ga pa rekli narodu: ‘Uskrsnuo je od mrtvih!’ I bit će posljednja prijevara gora od prve.”
Čitač: Reče im Pilat:
Pilat: “Imate stražu! Idite i osigurajte kako znate!”
Čitač: Nato oni odu i osiguraju grob: zapečate kamen i postave stražu.
Riječ Gospodnja.

Skip to content