“Ljubi” vodi do spasenja

CC0CC692-62D3-42C5-9738-5FAF133F11D9-28119-000024868A5E525830. A kroz godinu
Kako vršimo Božju zapovijed ljubavi – takvi smo

Radosna vijest objavljuje (Mt 22,34-40):
A kad su farizeji čuli kako ušutka saduceje, okupiše se, a jedan od njih, zakonoznanac, da ga iskuša, upita: “Učitelju, koja ja zapovijed najveća u Zakonu?”
A on mu reče: “Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovijed. Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci.”
Krist Spasitelj objavljuje čovječanstvu, zapovijeda i odgaja nas riječju »ljubi« prvo Boga svojega i drugo svoga bližnjega. Riječ »ljubi« je putokaz koji vodi do spasenja. »Ljubi« objedinjuje dvije zapovijedi. O njima sve ovisi.

Prva – ljubiti Boga uključuje stvarnosti: srce, dušu i um. Ljubav je cjelovita ako zahvaća sve troje. Svatko je od nas osoba plod Božjega nauma. Svatko je voljen, svatko je ljubljen, svatko je potreban. U vjernika ljubav srca jest ljubav čitava tijela. Ljubav prema Bogu treba se događati na načine, primjerice: kleknuti i moliti, sklopiti ruke i sudjelovati u sakramentima, slušanjem i čitanjem Božje riječi, pjevanjem, znamenovanjem znakom križa, odvajanjem vremena za svakodnevnu molitvu, čuvanjem neporočnosti tijela od neumjerenosti, od obožavanja vlastitoga tijela.
Ljubav duše prema Bogu je »zdušna ljubav«, ljubav s radošću. Onoga koga ljubim, prihvaćam, volim, rado ga gledam, rado o njemu mislim i rado činim ono što mu treba. Radovati se Bogu i s Bogom. Zalagati se i donositi u Crkvi plodove na slavu Božju. Ljubav iz duše čuva osobu od razarajuće snage sebičnosti, mržnje i neiskrenosti. Ukazuje na lažna ropska božanstva. Samoljublje isključuje Boga, ruši ispravan poredak te ponižava ljudsko dostojanstvo.

Ljubav prema Bogu jest i ljubav uma. Umom se ljubi Boga tako što se vjeruje te vjerom priznaje da naš ljudski um nije vrhovna mjera svih stvari, nego Božji um je mjera svih stvari. Umom se ljubi tako što se ljubi istina, traga za njom i živi za nju. Umom se ljubi Boga tako što se vrši »higijena svijesti i misli«, da nam misli budu čiste, Bogu ugodne.

Druga – Krist uči da je druga zapovijed »slična« prvoj. Ona je slična jer smo »slični« Bogu, slika smo Božja. Krist vjernike odgaja ljubiti bližnjega kao sebe samoga. On je to ostvario i poziva na nasljedovanje: »Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio«.

Svaka se zajednica i društvo izgrađuje na temelju poretka vrjednota, koje se ostvaruju u pravednosti i ljubavi. Ni jedno ne može trajno opstati ako nije utemeljeno na jasno određenim vrjednotama koje se odražavaju u pravednu redu odnosa te u aktivnu vršenju pravednosti i ljubavi. Trajno obraćenje iz nepravednih struktura postiže samo ljubav. Ljubiti bližnjega svoga je najveća društvena zapovijed. Ona vodi računa o drugima, zahtijeva ravnopravnost, čini mogućim obraćenje iz pogrješnih odnosa, uči pravoj ljudskoj čovječnosti, ističe osnovna prava povezana s naravi ljudske osobe.

msgr. Nikola Imbrišak

Skip to content