Kako će to biti?

D31219AF-2E44-4568-BFF1-60B449D161EA4. B došašće
Boga pitati što ne poznajem: »Kako će to biti?«

Radosna vijest objavljuje (Lk 1,26-38):
Posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: “Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!” Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav je to bio pozdrav. No anđeo joj reče: “Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.”
Nato će Marija anđelu: “Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?”

Anđeo joj odgovori: “Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće!”
Nato Marija reče: “Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!” I anđeo otiđe od nje.

Evanđelje upućuje na novost, na nešto čega do sada nije bilo. Novost je u Isusu, Sinu Božjem. O Sinu mi kršćani baštinimo vjeru koju ispovijedamo: Vjerujem u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom. Ovu istinu o osobi koja je novost, koju imenujemo s četiri bitna imena: Isus, Krist, Sin i Gospodin čovječanstvo je saznalo jer je Marija u Nazaretu, nakon razmišljanja o pozdravu, prva čula ova četiri imena vezana uz »začet ćeš« i »roditi«. Marija postavlja pravo pitanje: »Kako će to biti?«, a odnosi se na začeti i roditi, obrazloženo s ne poznajem. Za svakoga od nas veoma je važno upamtiti Marijino stajalište i njeno pitanje: Kako će to biti o onome koga ili što ne poznajem. Marija pita s povjerenjem. Primjer nam je njeno povjerenje i primjer nam je služiti se njenim pitanjem kada nešto ne poznajemo: »Kako će to biti?« Prevladava javno mišljenje i pojedinci sebe uvjeravaju kako danas ljudi veoma mnogo znaju i poznaju. Je li dostojno kršćanina to mišljenje? Provjerimo svatko na samom sebi i o sebi. Koliko poznajem sebe, koliko poznajem svoje ponašanje, koliko poznajem svoje propuste, svoje neuspjehe, koliko poznajem ono što nije vjerodostojno.

Čovječanstvu je potrebno da mi kršćani primijenimo Marijino stajalište: Kako će to biti sa mnom u onome što ili koga ne poznajem. Kakvo će biti moje kršćansko ponašanje ako ne poznajem Božje zapovijedi? Kakvo će biti moje katoličko ispovijedanje vjere ako ne poznajem vjerovanje. Kakvo će biti moje življenje po krštenju ako ne poznajem Spasitelja. Kako ću vjerodostojno slaviti blagdane ako ne poznajem srž blagdana i duh koji iz blagdana zrači. Kako živjeti istinito u zajednici ako ne poznajem onoga tko je moj bližnji. Upoznajmo po Božjoj objavi onoga koji je novost, osobu s četiri imena: Isus, Krist, Sin i Gospodin.

msgr. Nikola Imbrišak

Skip to content