Iz grijeha smrti, u život vječni

Korizma A2
Preobraženje – iz grijeha smrti u život vječni
Radosna vijest – Evanđelje objavljuje (Mt 17,1-9):
Isus uze sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te ih povede na goru visoku, u osamu, i preobrazi se pred njima. I zasja mu lice kao sunce, a haljine mu postadoše bijele kao svjetlost. I gle: ukazaše im se Mojsije i Ilija te razgovarahu s njime.
A Petar prihvati i reče Isusu: “Gospodine, dobro nam je ovdje biti. Ako hoćeš, načinit ću ovdje tri sjenice, tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu.”
Dok je on još govorio, gle, svijetao ih oblak zasjeni, a glas iz oblaka govoraše: “Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina! Slušajte ga!” Čuvši glas, učenici padoše licem na zemlju i silno se prestrašiše.
Pristupi k njima Isus, dotakne ih i reče: “Ustanite, ne bojte se!” Podigoše oči, ali ne vidješe nikoga doli Isusa sama.
Dok su silazili s gore, zapovjedi im Isus: “Nikomu ne kazujte viđenje dok Sin Čovječji od mrtvih ne uskrsne.”

Objava Božja u prvu korizmenu nedjelju odgaja nas da živimo vjeru koja oslobađa od prijetnja zla i Zloga. Druga korizmena nedjelja objavljuje Spasiteljevo preobraženje. Ono nas odgaja i učvršćuje istinitost naše vjere. Kako nas odgaja?
Prije preobraženja Spasitelj je »upućivao učenike kako treba da pođe u Jeruzalem, da mnogo pretrpi (…) da bude ubijen i treći dan da uskrsne«. Vanjski znakovi okružuju Isusovo otajstveno preobraženje: visoko brdo, trojica od njega izabra-nih svjedoka: Petar, Jakov i Ivan, blistavi sjaj Spasiteljeva lica i odjeće, pojava Mojsija i Ilije koji razgovaraju s njime »o onome što se doskora ima ispuniti u Jeruzalemu« i svijetao oblak.
Vanjski su znakovi divni, oduševljavaju. Petar je uskliknuo: »Gospodine, dobro nam je ovdje biti …«. Objavljena Isusova božanska slava na visokom brdu odgaja trojicu izabranih svjedoka da Otkupitelj »za ulazak u svoju slavu« mora proći preko Križa u Jeruzalemu. Mojsije i Ilija gledaju slavu Božju na brdu jer predstavljaju Zakon i proroke koji su nagovijestili Spasiteljevo trpljenje. Isusova je Muka prihvaćanje volje Očeve da Sin djeluje kao Sluga Božji.
Božje djelo preobraženja uz vanjske znakove prati i Božja riječ: »Ovo je Sin moj ljubljeni! U njemu mi sva milina! Slušajte ga«. Ne zaboravimo Božju riječ. Preobraženje nam pruža slavu Kristova uskrsnuća ne radi sebe nego radi nas »kada će preobraziti ovo naše bijedno tijelo i suobličiti ga tijelu svome slavnome«. Ujedno nas podsjeća i na to da »nam je kroz mnoge nevolje ući u kraljevstvo Božje«.
Preobraženje nam objavljuje da je i naša smrt po Kristu preobražena. I Isus, Sin Božji, podnio je smrt radi našeg otkupljenja. Usprkos krvavom znojenju, prihvatio ju je činom potpunog i slobodnog podlaganja volji Očevoj. Isusov je posluh promijenio prokletstvo smrti u blagoslov života.
I u smrti i u preobraženju Spasitelj zove ljude k sebi. I u sakramentu pomirenja Bog zove kršćane k sebi da postanu preobraženi, da postanu oslobođeni grijeha, da očituju sliku jedinorođenoga Sina Očeva. Taj poziv poprima osobni izraz vjere, jer je svatko pozvan da uđe u Božje blaženstvo. Poziv: »najmanje jednom godišnje ispovijedi svoje grijehe« posreduje izbavljenje od smrti grijeha i pruža preobraženi život. Korizma je vrijeme za valjanu ispovijed, vrijeme za slušanje Sina Božjega da duhovno preobraženi slavimo Dan Uskrsnuća.

msgr. Nikola Imbrišak

Skip to content