Isusova kušnja u pustinji

Korizma C1
Bog nas odgaja – prepoznati zavodnika
Radosna vijest – Evanđelje objavljuje (Mt 4,1-11):
Duh odvede Isusa u pustinju da ga đavao iskuša. I propostivši četrdeset dana i četrdeset noći, napokon ogladnje.
Tada mu pristupi napasnik i reče: “Ako si Sin Božji, reci da ovo kamenje postane kruhom.”
A on odgovori: “Pisano je: Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta.”
Đavao ga tada povede u Sveti grad, postavi ga na vrh Hrama i reče mu: “Ako si Sin Božji, baci se dolje! Ta pisano je: Anđelima će svojim zapovjediti za tebe i na rukama će te nositi da se gdje nogom ne spotakneš o kamen.”
Isus mu kaza: “Pisano je također: Ne iskušavaj Gospodina, Boga svojega!”
Đavao ga onda povede na goru vrlo visoku i pokaza mu sva kraljevstva svijeta i slavu njihovu pa mu reče: “Sve ću ti to dati ako mi se ničice pokloniš.”
Tada mu reče Isus: “Odlazi, Sotono! Ta pisano je: Gospodinu, Bogu svom se klanjaj i njemu jedinom služi!”
Tada ga pusti đavao. I gle, anđeli pristupili i služili mu.

Božja riječ o kušnji, napasti, napasniku i zavodniku poučava nas i odgaja kako prepoznati i odbaciti lažne slike o spasenju. Zlo se uvijek protivi spasenju i nastoji nas odvratiti od Božjeg puta. Napasnik, zavodnik ne navodi izravno na zlo, već na lažno dobro, uvjeravajući da su prave stvarnosti ono što zadovoljava sebične potrebe.

Poučeni smo moliti »Oče, naš«. Kad molimo: »Ne uvedi nas u napast« molitva učvršćuje našu svijest da smo svakoga dana i svakoga časa u opasnosti da upadnemo u grijeh i da Bogu kažemo ne. Molimo Boga da nas pred silom napasti ne ostavi bez zaštite. Molitva uprisutnjuje Spasitelja, koji je i sam bio kušan, te nas uči povjerenju u Božju pomoć u času kušnje. Donositi odluke u suglasju s Božjom voljom – nikada »budi volja moja«.

Molitva Očenaša odgaja nas prepoznati zlo u svijetu, zlo u ljudima, zlo u sebi. Zlo nije neka negativna duhovna sila ili energija. Zlo je osobno, vezano uz osobe. Božja ga objava imenuje »napasnik«, »zavodnik«, »otac laži«, »sotona«, »đavao«. Zlo u svijetu silno pustoši. Okruženi smo sotonskim zagađenjima te se u povijesti svijeta zbivaju demonski procesi. Božja objava naziva te stvari pravim imenom: “Nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv … upravljača ovoga mračnoga svijeta” (Ef 6,12). Molitva iz Očenaša, da nas izbavi od Zla, iznosi svu bijedu ovoga svijeta, u kojoj prevladava izigravanje vjere u Boga u koju se svojom voljom ne želimo uključiti i podupirati je, već se priklanjamo i opredjeljujemo za Boga Svemogućega i za njegovu dobrotu koja nas štiti od svakoga zla.
Spasiteljevi odgovori neka nadahnjuju i naše odgovore kušnjama i lažima. Spasiteljevi odgovori neka podupiru istinu i spasonosnost našeg kršćanskog povjerenja i ponašanja. Cijenimo i zavolimo istinito kršćansko ponašanje.

msgr. Nikola Imbrišak

Skip to content