Isus: Učite se od mene!

0223AA7E-375E-41E5-8A3B-C036AB4ADE0F-4392-000004B0F0748F0C14A kroz godinu
Kršćanine, Spasitelj poučava što nam je učiti!

O ovome Radosna vijest objavljuje (Mt 11,25-30):
U ono vrijeme reče Isus: “Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Otac niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti.”
“Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako.”

Božja nam riječ danas uprisutnjuje činjenicu – Spasitelj objavljuje samog sebe kao učitelja. Objavu sebe cijelom čovječanstvu uprisutnjuje Krist poukom: »Učite se od mene«. Upamtiti nam je ovaj prvi dio objave i pouke: »Učite se od mene«. Po ovoj objavi postajemo svjesni – Krist je učitelj. Postajemo osposobljeni prepoznati ga kao učitelja, te ga poslušati da nas uči. Krist poučava poticanjem. On ne poučava davanjem naučnog gradiva, niti provjeravanjem, ispitivanjem naučenog gradiva. Njegov je izričaj: »Učite se od mene«. Taj izričaj potiče slušatelja na osobno stajalište – što da učim od Isusa Nazarećanina, koji je bio suđen pred mnoštvom koje je zahtijevalo njegovo razapinjanje, te koji je bio od nekih priznat učiteljem i još više Kristom Spasiteljem, uskrslim Gospodinom?

Evanđelje objavljuje nam i drugi dio Kristove objave i poruke: » … jer sam blaga i ponizna srca« Upamtiti nam je ovaj drugi dio objave i odgoja. Biti blaga i ponizna srca je objava vrijednosti osobe, kakvoća osobnosti. Spasitelj je svjestan vrijednosti »biti blaga i ponizna srca«. Ova vrijednost osobe potrebna je svakoj generaciji ljudi, potrebna je čovječanstvu kao mjerilo čovječnosti. Blagost je vrijednost, kakvoća koja Isusa Krista stavlja među one koji žele i nastoje promijeniti svijet, odgojiti ljude, ali ne uz pomoć nasilja, niti osobnih težnji pojedinaca i sustava koji potiču nadmetanja: popeti se na prvo mjesto, biti uspješniji od drugih, misli samo na sebe. Ovo posljednje nema nikakvu odgojnu niti učenu vrijednost u susretu s nadnaravnom vrijednosti »biti blaga i ponizna srca«. Budimo svjesni i kao osobe i kao kršćani vjernici: učiti se odgojiti polazeći od osobnog srca u susretu s vrijednostima Spasiteljeva blaga i ponizna srca.

Evanđelje objavljuje nam i treći dio Kristove objave i odgoja: » … naći ćete spokoj dušama svojim«. Spokoj znači ljudsku sigurnost ili spas – dušama svojim. Cjelovitost ove jedne rečenice iz Evanđelja razmatrana kao odgojni sadržaj u tri dijela neka ispuni našu kršćansku i vjerničku svijest da Spasiteljev odgojni sadržaj nadvisuje isprazne sadržaje ovoga svijeta koji se temelje na građanskom odgoju kako sebe zadovoljiti prolaznim, trenutnim i sebičnim, umjesto odgojiti se da budemo osobe blaga i ponizna srca. Unosimo plodove Spasiteljeva poticajnog odgoja u svoj ljudski život i imat ćemo vječni uspjeh tj. spasenje i život vječni po Srcu Isusa Krista našega Gospodina i Spasitelja.

msgr. Nikola Imbrišak

Skip to content