Imamo mogućnost donositi odluku

15703DCF-D9F4-4EFA-9B5F-B9863F87DE95-19623-000019D0F39A845B26. A kroz godinu
Spasitelj odgaja slanjem: »Na posao u vinograd«

Radosna vijest objavljuje (Mt 21,28-32):
Reče Isus glavarima svećeničkim i starješinama narodnim: “Što vam se čini? Čovjek neki imao dva sina. Priđe prvomu i reče: “Sinko, hajde danas na posao u vinograd!” On odgovori: “Neću!” No poslije se predomisli i ode.
Priđe i drugomu pa mu reče isto tako. A on odgovori: “Evo me, gospodaru!” i ne ode.
Koji od te dvojice izvrši volju očevu?” Kažu: “Onaj prvi.” Nato će im Isus: “Zaista, kažem vam, carinici i bludnice pretekoše vas u kraljevstvo Božje! Doista, Ivan dođe k vama putem pravednosti i vi mu ne povjerovaste, a carinici mu i bludnice povjerovaše. Vi pak, makar to vidjeste, ni kasnije se ne predomisliste da mu povjerujete.”

Spasitelj nastavlja objavljivati Kraljevstvo nebesko i njegovu prisutnost prispodobom iz svagdanjeg života. Prispodoba počinje prvim pitanjem slušateljima: »Što vam se čini?« Slijedi opis pristupanja jednog oca dvojici svojih sinova. Otac svakoga šalje: »Sinko, hajde danas na posao u vinograd«. Zatim slijede odgovori pojedinog sina, te opis njihova ponašanja. Oba sina ne ponašaju se i ne postupaju onako kako su odgovorili ocu. Njihovo ponašanje suprotno je izrečenim odgovorima. Obojica jedno govore, a drugo čine. Nakon prispodobe drugo pitanje slušateljima: »Koji od te dvojice izvrši volju očevu?« U molitvi Očenaša potaknuti smo moliti: »Dođi kraljevstvo tvoje« i »Budi volja tvoja«. Prispodobom nas Spasitelj odgaja uskladiti svoje kršćansko ponašanje s onim što molimo i s onim za što smo zamoljeni ili što nam Otac nebeski zadaje. Mi molimo za Kraljevstvo nebesko u koje Bog poziva neprestano svakoga. Očev zahtjev pokazuje brigu odgojiti pojedince raditi na svome spasenju. Među pozvanima na rad u vinograd potrebno je vidjeti sebe kao kršćanina.
Odgovori dvojice sinova pokazuje svakome da smo pred Bogom slobodni izreći odgovor vjere ili nevjere Božjoj riječi. Njihovo ponašanje pokazuje nam kako je moguće popraviti nevjeru Očevoj riječi, ali i kako se neradom upropasti izrečena vjera.

Kršćanine, sjeti se i spomeni se pitati svake nedjelje, u dan uskrsnuća Gospodina našega Isusa Krista, Spasiteljeve prispodobe: »Vršim li volju Očevu?«. Slušatelji u Isusovo vrijeme i nakon njih,  mi kršćani nismo oslobođeni Spasiteljeva pitanja: »Što vam se čini? Božja zapovijed i Spasitelj nas potiče na odgovor i na odluku kako ću se ponašati. Kršćanine, predomisliti se i obratiti. Spasenje i sud događaju se sada. Danas, u ovom trenutku, i svake nedjelje – u Dan Gospodnji, imamo mogućnost za spasonosnu odluku ulaziti u kraljevstvo Božje i vršiti odluku u skladu s voljom Božjom. Dosljednim ponašanjem u Dan Gospodnji svatko potvrđuje vjeruje li istinito Bogu ili ne.

msgr. Nikola Imbrišak

Skip to content