Blaženi koji vjeruju

B528854F-16C6-4F53-8FFE-27D4D0F60139-1107-0000010FCDBF8DB9uskrsna A2
Uskrsli Isus objavljuje: »blaženi koji vjeruju«
Radosna vijest – Evanđelje objavljuje (Iv 20,19-31):
I dok su uvečer toga istog dana, prvog u tjednu, učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: “Mir vama!” To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina.
Isus im stoga ponovno reče: “Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.” To rekavši, dahne u njih i kaže im: “Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.”
Ali Toma zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne bijaše s njima kad dođe Isus. Govorili su mu dakle drugi učenici: “Vidjeli smo Gospodina!” On im odvrati: “Ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neću vjerovati.”
I nakon osam dana bijahu njegovi učenici opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe, stade u sredinu i reče: “Mir vama!” Zatim će Tomi: “Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran nego vjeran.”
Odgovori mu Toma: “Gospodin moj i Bog moj!”
Reče mu Isus: “Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!”
Isus je pred svojim učenicima učinio mnoga druga znamenja koja nisu zapisana u ovoj knjizi. A ova su zapisana da vjerujete: Isus je Krist, Sin Božji, i da vjerujući imate život u imenu njegovu.

Nedjelja Božanskog milosrđa također unosi u život i sjećanje nas vjernika Spasiteljeva djela učinjena radi našeg spasenja. On se na dan uskrsnuća uprisutnjuje u zajednicu pozvanih. Zajednica ljudskim djelom zatvorila vrata u strahu od protivnika. Uskrsli Spasitelj se uprisutnjuje Božjim djelom bez otvaranja vrata. Božjim djelom pokazuje se vidljivim i prepoznatljivim te se zajednica obradovala vidjevši ga. On Božje djelo gledanja upotpunjuje unošenjem mira u zajednicu i prenosi objavu o svome poslanju od Oca. Odmah zatim riječima: »i ja šaljem vas« prenosi svoje poslanje spasenja na zajednicu pozvanih. Zajednica vjernika primila je poslanje prenošenja vjere u Božje djelo otkupljenja i spasenja.
Kao što je na posljednjoj večeri na početku poučio i uprisutnio očišćenje pranjem da nas sve odgoji služiti i praštati, tako na dan uskrsnuća uprisutnjuje sakrament oproštenja i daje poslanje spasenja sakramentom otpuštenja grijeha. Zajednica ispunjena onim što im se dogodilo, što su vidjeli, što su primili – prenosi jednome koji nije bio prisutan. Dotični prenesenu vijest: »vidjeli smo Gospodina« koristi pa izjavi »neću vjerovati« s obrazloženjem dok osobno ne vidi rane na rukama od čavala i ne opipa probodeni bok.

Kad se Spasitelj uprisutnio u zajednicu osmog dana nakon uskrsnuća – tada se ona ljudska tvrdnja: »neću vjerovati« mijenja, događa se obrat ispovijedanjem i priznavanjem Gospodina i Boga. Nakon tog priznavanja Spasitelj objavljuje i odgaja svakog od nas: »ne budi nevjeran nego vjeran«. Time je Spasitelj ostavio nama kršćanima jednu spasonosnu vrjednotu – biti vjeran.
Prepoznajmo u Spasiteljevoj pouci, u Spasiteljevom odgoju kako je spasonosno u nedjelju, u dan uskrsnuća Gospodina našega Isusa Krista, biti u zajednici vjernika koji vjeruju i vjerno slave njegovo uskrsnuće – kako nas i Božja zapovijed potiče. Pamtimo Spasiteljevo obećanje: »blaženi koji vjeruju« i Božjoj riječi i Božjim djelima, te da vjerujući imamo život u Spasitelju našemu.

Msgr. Nikola Imbrišak

Skip to content