D7C96122-3AA7-4163-8748-A6FF5D1C07D8-31456-0000298C2A869D5632. A kroz godinu
Krist upozorava: »pripravite se za život vječni«

Radosna vijest objavljuje (Mt 25,1-13):
Reče Isus: “Kraljevstvo će nebesko biti kao kad deset djevica uzeše svoje svjetiljke i iziđoše u susret zaručniku. Pet ih bijaše ludih, a pet mudrih. Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja. Mudre pak zajedno sa svjetiljkama uzeše u posudama ulja.”
“Budući da je zaručnik okasnio, sve one zadrijemaše i pozaspaše. O ponoći nasta vika: ‘Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!’ Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke. Lude tada rekoše mudrima: ‘Dajte nam od svoga ulja, gase nam se svjetiljke!’ Mudre im odgovore: ‘Nipošto! Ne bi doteklo nama i vama. Pođite radije k prodavačima i kupite!’”
“Dok one odoše kupiti, dođe zaručnik: koje bijahu pripravne, uđoše s njim na svadbu i zatvore se vrata. Poslije dođu i ostale djevice pa stanu dozivati: ‘Gospodine! Gospodine! Otvori nam!’ A on im odgovori: ‘Zaista kažem vam, ne poznam vas!’ Bdijte dakle jer ne znate dana ni časa!”

Spasitelj objavljuje mnoštvu o spasonosnom načinu ponašanja njegovih učenika i vjernika. To ponašanje naziva: »Budite pripravni«. Pripravnost je ponašanje kojim Spasitelj osvjetljava prijelaz iz života u vremenu – u život u vječnosti. On osvjetljava pripravnost prispodobom o svjetiljkama uljanicama. Poruka prispodobe treba djelovati na osobe koje očekuju ulaz u život sa Spasiteljem. Život vječnog slavlja spašenih.

Spasitelj ovime poziva sve do kojih će doprijeti njegova riječ, njegov govor o Božjem spasenju da se provjeri pripravljenost kršćanske svjetiljke. U sakramentu krsta darovana nam je svjetiljka milosti. Ona nam treba osvjetljavati životni put. Krist nas odgaja provjeriti pribavljam li mudrošću potrebno ulje da kršćanski svijetlim. Osoba sa svjetiljkom uljanicom bez ulja je luda. Tako i krštenik bez kršćanskog života, bez kršćanskog ponašanja, bez ispovijedanja vjere, nema ništa što bi svijetlilo u njegovoj kršćanskoj svjetiljci. Nema u njemu mudrosti spasenja za život u vječnosti, već samo besmislena tama nepripremljenosti za život u svjetlosti vječnoj.

Ovime nas Krist odgaja pripravljati se za susret s Bogom Spasenja tijekom ovozemaljskog vremena. Pripravljati se istinitim usvajanjem mudrog što izričemo u molitvi; pripravljati se istinitim usvajanjem mudrog što nam pruža redovito sudjelovanje u sakramentima; pripravljati se istinitim i dosljednim ponašanjem prema Božjim zapovijedima. Jednom riječju živjeti Božje zapovijedi – čine li nas one ludima ili mudrima? Moliti se Bogu – čini li nas molitva ludima ili mudrima? Istinito i spasonosno primanje sakramenata čini li kršćane mudrima ili ludima?

Mudro živi tko se na sve priprema. Pripraviti se za školu, pripraviti se za posao, na putovanje, pripraviti si jelo, zimnicu, pripraviti se za primanje sakramenata, itd. Zar je mudro ne pripraviti se za prijelaz iz života u vremenu u život u vječnosti. Spasitelj nas upozorava prosudbom: Pripravite se mudrošću i za život spasenja, za trenutak prijelaza u život vječni. Pripravite se!

msgr. Nikola Imbrišak

Skip to content