Znak spasenja naroda

bee1bc0e-accd-4267-99b1-6e12e0d19033-411-0000004286f9c155_tmpBožić 2016.
Novorođenče -znak spasenja naroda –
s nastojanjem doprijeti do svakoga od nas

Evanđelje objavljuje put Riječi Božje. Bila je poput mudrosti uz Boga od samoga početka i po istoj toj Riječi je sve stvoreno. Sve što postoji izraz je Riječi Božje.
Jednako kao i mudrost tako je i Riječ nastojala doprijeti do svakoga od nas. Radi nas se utjelovila. Isus je postao čovjekom. Rodio se s nastojanjem doprijeti do svakoga od nas. Svetkovina Božića trajno objavljuje da se Spasitelj rodio s nastojanjem doprijeti do svakoga od nas. U toj objavi je bit Božića. Kršćani svetkuju Božje nastojanje da Bog bude s nama. Božić kazuje put kako.
Kršćanin se svetkovanjem Božića osjeća dotaknut Božjim djelom biti s nama. Slijedeći Božje nastojanje kršćanin sve više nalazi povjerenje da Boga prihvati i da se u svemu s njim slobodno poveže. Jedinorođenac – Bog – koji je radi nas ljudi i radi našeg spasenja postao čovjekom, on nam Boga Oca obznani. Kršćanin mora Isusu, Sinu Božjemu, vjerovati ako želi biti odgojen onim što nam Bog rođenjem Sina objavljuje. Bog pristupa s povjerenjem k nama, te ima u nas povjerenje. Kršćanski vjerovati znači pristati uz Isusa Spasitelja i sav svoj život i svoje ponašanje staviti pred njega već kod njegova rođenja radi nas i radi našega spasenja. Bog s nama.
Božja Riječ nastanila se među nama da izvrši svoje poslanje, te sve vrati Bogu. Kako biti s Bogom? Božić objavljuje kako: »koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja.« Vidjeti dijete, pristupiti djetetu, primiti dijete, prihvatiti dijete rođeno u Betlehemu, biti s tim djetetom – zašto? Zato jer se Bog prvi odlučio po tom djetetu bit s nama. Božić nam pomaže u djetetu Betlehemskom prepoznati sebe. Kršćanine, danas prepoznaj sebe – biti dijete Božje su oni »koji vjeruju u njegovo ime«. Prepoznaj – preporođen sam Božjom moću krštenja. Bog me prihvaća vječnom dobrotom da budem dijete Božje. Ljudi se rađaju sa sposobnošću da govore, ali se mora prihvatiti naučiti jezik. Rađamo se sa sposobnošću da budemo vjerodostojni, ali vjeru treba upoznati, učiti. Kršćanine, prepoznaj na Božić u djetetu Betlehemskom sve ono što će biti vjerodostojno u tvome kršćanskom životu, nastojanju i ponašanju.

O ovome Radosna vijest objavljuje (Iv 1,1-18):
U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog. Ona bijaše u početku u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa. Svemu što postade u njoj bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo; i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze.
Bi čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe kao svjedok da posvjedoči za Svjetlo da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše on Svjetlo, nego – da posvjedoči za Svjetlo. Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet; bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna.
K svojima dođe i njegovi ga ne primiše. A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime, koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego – od Boga.
I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu – slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca – pun milosti i istine.
Ivan svjedoči za njega. Viče: “To je onaj o kojem rekoh: koji za mnom dolazi, preda mnom je jer bijaše prije mene!”

Doista, od punine njegove svi mi primismo, i to milost na milost. Uistinu, Zakon bijaše dan po Mojsiju, a milost i istina nasta po Isusu Kristu. Boga nitko nikada ne vidje: Jedinorođenac – Bog – koji je u krilu Očevu, on ga obznani.

msgr. Nikola Imbrišak

Skip to content