Zakeju, siđi!

isus-i-zakejNedjelja kroz godinu 31. C
»DOĐE POTRAŽITI I SPASITI IZGUBLJENO!«
Prošle nedjelje govorio nam je Spasitelj o dva molitelja, te prispodobom pokazao put: ući u hram, dolaziti u crkvu; Osvijetlio nam svijest kako ispravno moliti, te po molitvi uspostaviti ispravan odnos s Bogom. Iz prispodobe kršćani trebaju naučiti u Dan Gospodnji dolaziti u crkvu. Iz prispodobe naučiti ispravno moliti. Iz prispodobe naučiti biti opravdani.

Danas Spasitelj objavljuje kako on uspostavlja ispravan odnos s osobom kojoj je potrebno spasenje.
– Traži susret – ne na drvetu – nego boraviti u kući. Boravkom nudi ući u nutrinu osobe. Slično je početku euharistijskog bogoslužja: »skrušiti« srce, pribrati cijelo svoje biće pod djelovanjem Duha Svetoga, boraviti u prebivalištu Gospodnjem koje smo mi sami, probuditi vjeru da uđemo u prisutnost Onoga koji nas čeka, obratiti srce Spasitelju koji nas ljubi, da mu se predamo kao prinos koji valja pročistiti i preobraziti. Spasitelj nedjeljom zove siđi.

– Biti primljen – osobito od kršćana u euharistijskoj pričesti. Vjernik treba biti u stanju milosti. Tko je svjestan da je sagriješio smrtno, obvezan je prethodno primiti odrješenje u sakramentu Pokore. Svako mrmljanje o Spasiteljevom djelu nikoga neće spasiti. Osoba neka prepozna da su svi ljudi pozvani ući u Kraljevstvo blaženih. Za pristup u Kraljevstvo, potrebno je prihvatiti Isusove riječi, njegov poziv, njegov siđi – te ga primiti.
Zakej, a tako i vjernik prepoznaje da Kraljevstvo pripada siromasima, tj. onima koji ga primaju ponizna srca. Isus je poslan da bude »blagovjesnik siromasima«. Njih proglašava blaženima jer je »kraljevstvo nebesko njihovo!« Bog se dostojao objaviti ono što mudrima i umnima ostaje skriveno. Isus, od Betlehema do Križa dijeli život siromaha, poznaje glad, žeđ i oskudicu. Štoviše, poistovjećuje se sa svakom vrstom siromaha i djelotvornu ljubav prema njima čini uvjetom za ulazak u Kraljevstvo. Zakej je to prepoznao: »Polovicu svog imanja daje siromasima«.

Krepošću pravednosti, odšteta za počinjenu nepravdu zahtijeva povrat otetog dobra vlasniku: »Ako sam koga u čemu prevario, vraćam četverostruko«. Jednom riječju pokajati se i izvršiti pokoru.

Poruka iz evanđelja i danas potiče kršćane susresti se nedjeljom s uskrslim Spasiteljem u njegovu sakramentu u crkvi i čuti: »Danas je došlo spasenje ovoj kući, ta došao sam potražiti i spasiti izgubljeno.« Kršćani trebaju prestati biti izgubljeni, te se odazvati Spasitelju koji ih zove.

O ovome Radosna vijest objavljuje (Lk 19, 1-10):
Uđe Isus u Jerihon. Dok je njime prolazio, eto čovjeka imenom Zakej. Bijaše on nadcarinik, i to bogat. Želio je vidjeti tko je to Isus, ali ne mogaše od mnoštva jer je bio niska stasa. Potrča naprijed, pope se na smokvu da ga vidi jer je onuda imao proći.
Kad Isus dođe na to mjesto, pogleda gore i reče mu: “Zakeju, žurno siđi! Danas mi je proboraviti u tvojoj kući.”
On žurno siđe i primi ga sav radostan. A svi koji to vidješe stadoše mrmljati: “Čovjeku se grešniku svratio!”
A Zakej usta i reče Gospodinu: “Evo, Gospodine, polovicu svoga imanja dajem siromasima! I ako sam koga u čemu prevario, vraćam četverostruko.”
Reče mu na to Isus: “Danas je došlo spasenje ovoj kući jer i on je sin Abrahamov! Ta Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno!”

Msgr. Nikola Imbrišak

Skip to content