Uska su vrata

Jim CaviezelNedjelja kroz godinu 21. C
Spasitelj nas odgaja (trenira) – »Borite se da uđete na uska vrata«
Otajstvo Božjeg spasenja svih naroda svijeta, koje slavimo na svetkovinu Bogojavljenja, ima izvor u pročitanom dijelu iz Knjige proroka Izaije. Bog poznaje djela i namjere naroda. Izričajem »poznaje djela i namjere« znači poznaje njihovo ponašanje. I ova Božja objava djeluje i danas na svijest svakoga od nas. Ponovimo sebi Božju objavu: Bog poznaje moja djela i moje namjere. Budimo svjesni: Bog poznaje moje ponašanje.

Bog koji poznaje i naše ponašanje objavljuje što je odlučio uraditi. »Dolazim da saberem sve puke i jezike«, da sabere sav narod. Objavljuje nam svoju volju, svoje djelo. Objavljuje također prihvaćanje naroda i suradnju naroda s Božjim djelom dolaska da sabere sve narode. Narodi će doći. Nakon sabiranja uslijedit će događaj: »Vidjeti Božju slavu«. Božja je slava vidljiva u Božjem znaku.

Božji znak slave je Spasitelj. Od rođenja u Betlehemu kamo su došli pokloniti se mudraci koji će navješćivati Božju slavu dalekim narodima koji nisu još čuli glas ni vidjeli Božju slavu – do vremena kada će sam Spasitelj prolaziti i naučavati gradovima i selima. Spasitelj nas svojim naučavanjem također odgaja da budemo svjesni činjenice – mi smo sabrana Božja zajednica. S nama je Bog slave koji nam pruža pod prilikama na oltaru svoju gozbu, svoje Tijelo, te slavimo slavu njegova uskrsnuća – i našega spasenja.

Sve sabrane da uđu u kraljevstvo Božje Spasitelj odgaja poticajem: »Borite se da uđete na uska vrata jer mnogi će, velim vam, tražiti da uđu, ali neće moći«. Tko su ti mnogi koji neće moći ući u spasenje ? Očito su to oni koji ne prihvaćaju i ne surađuju s Božjim djelom sabiranja i okupljanja. Oni ne prihvaćaju Božju slavu. Ne prihvaćaju ponašati se u dan Gospodnji, te se »boriti ući na uska vrata«. Ne prihvaćaju Božji odgoj prema uputi iz zapovijedi: »Spomeni se da svetkuješ dan Gospodnji«. Tko ne prihvaća da Bog poznaje djela i namjere svakoga – naći će se na kraju pred zaključanim vratima spasenja. Naći će se u mnoštvu gdje će biti plač i škrgut zubi.

Bog nas odgaja da se okupljanjem oko slave Božje, da se smjestimo u kraljevstvo Božje ulaskom kroz uska vrata, umjesto da se propuštanjem okupljanja nađemo iza zaključanih vrata van kraljevstva Božjega. Mnoštvu „krštenih“ potrebno je promijeniti svoje ponašanje u dan Gospodnjih, prestati griješiti propuštanjem svetkovanja dana Gospodnjeg, te spas potražiti u slavi uskrsnuća Gospodina našega Isusa Krista.

O ovome Radosna vijest glasi (Lk 13,22-30):
Isus je prolazio i naučavao gradovima i selima. Reče mu tada netko: “Gospodine, je li malo onih koji se spasavaju?” A on im reče: “Borite se da uđete na uska vrata jer mnogi će, velim vam, tražiti da uđu, ali neće moći.”
“Kada gospodar kuće ustane i zaključa vrata, a vi stojeći vani počnete kucati na vrata: ‘Gospodine, otvori nam!’, on će vam odgovoriti: ‘Ne znam vas odakle ste!’
Tada ćete početi govoriti: ‘Pa mi smo s tobom jeli i pili, po našim si trgovima naučavao!’
A on će vam reći: ‘Kažem vam: ne znam odakle ste. Odstupite od mene, svi zlotvori!’“
“Ondje će biti plač i škrgut zubi kad ugledate Abrahama i Izaka i Jakova i sve proroke u kraljevstvu Božjem, a sebe vani, izbačene. I doći će s istoka i zapada, sa sjevera i juga i sjesti za stol u kraljevstvu Božjem. Evo, ima posljednjih koji će biti prvi, ima i prvih koji će biti posljednji.”


msgr. Nikola Imbrišak

Skip to content