Trojstvo

lk-12-8-12Trojstvo C
Naša spoznaja otajstva Presvetog Trojstva

Evanđelje objavljuje: »Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on – Duh Istine – upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. Sve što ima Otac, moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i – navješćivat će vama.«

Objava na svetkovinu jednoga Boga u tri Osobe navješćuje nam promatranje Boga i usmjerava nam oči vjere prema »Ocu Gospodina našega Isusa Krista«, prema Isusu, Sinu rođenom od Boga prije svih vjekova, koji je došao na svijet da nam objavi Božje Srce i prema Duhu Svetome koji živi u Crkvi i boravi u našim dušama s Ocem i Sinom. Dobro je da upravljamo pogled prema jedinom Bogu u trima osobama kako bismo se u tom praiskonskom otajstvu klanjali vječnoj izmjeni ljubavi i kako bismo u njem osluhnuli poziv na jedinstvo u vjeri i ljubavi: »Da budu jedno — vapio je Isus Ocu — kao što smo mi jedno … da postanu potpuno jedno«. Sav naš kršćanski život već od krštenja stavljen je pod znak Boga koji je Otac, Sin i Duh Sveti. Znakom križa ispovijedamo svoju pripadnost trima božanskim osobama. I hodimo u vjeri očekujući gledanje jednoga Boga u trima osobama i trajni boravak u Božjoj vječnoj ljubavi zajedništva.
Slavlje ove svetkovine u prvom redu svraća pozornost na Sina i na način kako on govori o Ocu i kako ljubi Oca, kao što je svetkovina Duhova govorila o Duhu koga oni šalju, da se u slavlju izgovaraju također uzvišene riječi: Presveto Trojstvo.

Otajstvo o Trojstvu smješteno je u povijest spasenja u kojoj je ono objavljeno. Objava nas snažno suočava s različitim osobnostima Oca, Sina i Duha Svetoga, a u isto vrijeme s njihovim, klanjanja vrijednim, jedinstvom koje nam Crkva predlaže da ga ispovijedamo u ispovijesti vjere: vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega… i u Isusa Krista, jedinorođenoga Sina njegova… i u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca.

Objava o nama ljudima da smo stvoreni na sliku Božju, objavljuje nam da imamo u svojem unutarnjem duhovnom životu trojstvo, tri duhovne djelatnosti – svijest – razum – volja.
Otac je (samo)svijest postojanja (jesam). Vjera u Boga Oca je higijena duše koja čisti misli od sebičnosti i stavlja nas u prisutnost Očevu: Otac u meni i ja u Ocu.
Sin je spoznaja (Božji razum). Poučio nas je usuglasiti se Božjem razumu, umjesto pogrješno razumjeti sebe i sve u svijetu. Sin Spasitelj zacjeljuje naš izokrenuti razum, njegove pogrješne spoznaje. Imajmo povjerenje u uzdignuće i preobraženje božanskim Razumom.
Duh Sveti je volja (usmjerenje svijesti prema spoznaji i spoznaje prema svijesti). Božanska je volja zajednička i nije ništa drugo doli ljubav. Ona je usmjerenje koje ne razdvaja, nego spaja i stvara zajedništvo, Presveto Trojstvo.

S Božjom voljom (budi volja tvoja), s Duhom Svetim, ljudska osoba nije osamljena, nalazi se u Božjem zajedništvu i zajedništvu s bližnjima.

msgr. Nikola Imbrišak

Skip to content