Spasitelj svjedoči istinu

9305da21-8502-44dc-b87d-cbe3e6651646-4483-0000074685a83920_tmpNedjelja došašća 3. A
Objavljujte što ste čuli i vidjeli –
djela Isusa Krista Spasitelja!

Poslanje Ivana krstitelja je od Boga – propovijedanje i krštavanje – jedinstveno je i izvanredno. Njegovim poslanjem, njegovim propovijedanjem, njegovim krštavanjem, počinje pokret obnove i obraćenja – usmjerenja prema Spasitelju.

Krstitelj je pokazao: »Evo Jaganjca Božjega«. Jednom pokazani trajno se pokazuje u bogoslužju njegovim riječima: evo Jaganjca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu Jaganjčevu. Sudjelovanjem na misi trajno si uprisutnjujemo pokaz Ivana Krstitelja. Krstitelj i iz tamnice šalje svoje k pokazanom Spasitelju da osobno zatraže neka sam potvrdi je li on Spasitelj.

Ono što je Spasitelj odgovorio Krstiteljevim učenicima objavljuje svim naraštajima: »Pođite i javite što ste čuli i vidjeli: slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješćuje Evanđelje. Spasitelj svjedoči istinu pozivajući se na svoja spasonosna djela. Čudesna djela svjedoče Božju prisutnost da se dogodi obraćenje, da se pojedinac usmjeri k onomu koji oproštenjem liječi grješne slijepe da uvide spasenje, oproštenjem liječi grješne hrome da ravno hode Božjim putem, oproštenjem liječi grješne gubave da budu očišćeni za zajedništvo života, oproštenjem liječi grješne gluhe da čuju istinu spasenja i po njoj žive, oproštenjem liječi grješne umrle da umjesto u propast budu uzdignuti u dostojanstvo djece Božje, oproštenjem liječi grješne siromahe da budu nahranjeni Evanđeljem.

Spasiteljeva djela iako su svima ponuda spasenja, ipak ta djela mnoge zbunjuju, sablažnjuju. Spasitelj nadodaje: »Blago onom tko se ne sablazni o mene.« Ovo je Spasiteljeva blaga opomena i blag ukor za sve koji traže, koji žive i obožavaju spasenje koje nije od Boga. Božje je djelo spasenja uvijek djelo milosrđa i djelo milosrdne Božje ljubavi. Iz te stvarnosti slijedi: koji ne prihvaćaju u ovom životu djela milosrđa, koji ne prihvaćaju djela milosrdne Božje ljubavi, takvima je sve Božje sablazan, odbojno, pa i sam Isus Krist Spasitelj, i njegovo Evanđelje, i njegova prisutnost u sakramentu mise kojom se naviješta: »evo Jaganjca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago pozvanima na gozbu Jaganjčevu.«

O ovome Radosna vijest objavljuje (Mt 11,2-11):
Kad Ivan u tamnici doču za djela Kristova, posla svoje učenike da ga upitaju: »Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?«
Isus im odgovori: »Pođite i javite Ivanu što ste čuli i vidjeli: Slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješćuje Evanđelje. I blago onom tko se ne sablazni o mene.«
Kad oni odoše, poče Isus govoriti mnoštvu o Ivanu: »Što ste izišli u pustinju gledati? Trsku koju vjetar ljulja? Ili što ste izišli vidjeti? Čovjeka u mekušasto odjevena? Eno, oni što se mekušasto nose po kraljevskim su dvorima. Ili što ste izišli? Vidjeti proroka? Da, kažem vam, i više nego proroka. On je onaj o kome je pisano: Evo, ja šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da pripravi put pred tobom. Zaista, kažem vam, između rođenih od žene ne usta veći od Ivana Krstitelja. A ipak, i najmanji u kraljevstvu nebeskom veći je od njega!«

msgr. Nikola Imbrišak

Skip to content