Spasitelj poučava – kako moliti?

4-1Nedjelja kroz godinu 17. C

»Jednom je Isus na nekom mjestu molio. Čim presta, reče mu jedan od učenika: ‘Gospodine, nauči nas moliti, kao što je i Ivan naučio svoje učenike’«. Kao odgovor na tu molbu, Spasitelj povjerava učenicima i svojoj Crkvi temeljnu kršćansku molitvu.

Spasiteljevo molitveno ozračje služi kao poziv na nasljedovanje i uvod u pouku koja slijedi. Molitva koju Spasitelj uči vjernike škola je molitve. On nam daje oblik (model) molitve te objašnjava kako djeluje (funkcionira). On nas uči govoriti Božjim jezikom. Okreće naš pogled prema Bogu kao Ocu. Stavlja nas u odnos djeteta prema njemu. Bog nastoji da bude prepoznat kao Bog i takav slavljen sve dok ga svijet ne upozna kao Oca.

Od Spasitelja po Gospodnjoj molitvi mi današnji ljudi moramo naučiti postati Božja djeca jer je on Sin, a naš brat – Spasiteljevo je to djelo. U Spasiteljevim se riječima Otac pojavljuje kao izvor svakog dobra, kao mjerilo ljudima jer je Sin postao čovjekom, pravedan, savršen.
Katekizam nam oslikava da je »Gospodnja molitva doista sažetak svega Evanđelja«. »Kad nam je Gospodin predao ovaj oblik molitve, dodao je: »Ištite i dat će vam se«. Svatko, dakle, može nebu upraviti različite molitve, ali uvijek započinjući s Gospodnjom molitvom, koja ostaje temeljna molitva«.

Gospodnja nas molitva uči da je pred Bogom potrebno govoriti o Bogu kako bi se naš osobni, ljudski pogled uzdigao prema njemu. Molitvom se ne uvodi Boga u naše ljudske želje i potrebe, nego uvodimo sebe u Božju volju. Ne smije se od molitve očekivati da Bog učini ono što mi ljudi želimo, nego da mi ljudi po molitvi postanemo sposobni vršiti volju Božju.

Na kraju upamtimo što nas ukratko poučava Katekizam:
2773 Odgovarajući na molbu učenika (»Gospodine, nauči nas moliti«: Lk 11,1) Isus im predaje temeljnu kršćansku molitvu, Očenaš.
2774 »Gospodnja molitva sažetak je cijelog Evanđelja«, »najsavršenija molitva«. Ona je u središtu Svetoga pisma.
2775 Zove se »Gospodnja molitva« jer dolazi od Gospodina Isusa, učitelja i uzora naše molitve.
2776 Gospodnja molitva je najizvrsnija molitva Crkve. Sastavni je dio glavnih časova Božanskog časoslova i sakramenata pristupa u kršćanstvo: Krsta, Potvrde i Euharistije. Utkana u Euharistiju, očituje »eshatološku« narav svojih prošnji u nadi Gospodnjoj, »dok on ne dođe« (1 Kor 11-26).
O ovome Radosna vijest glasi (Lk 11,1-13):
Jednom je Isus na nekome mjestu molio. Čim presta, reče mu jedan od učenika: “Gospodine, nauči nas moliti kao što je i Ivan naučio svoje učenike.”
On im reče: “Kad molite, govorite: ‘Oče! Sveti se ime tvoje! Dođi kraljevstvo tvoje! Kruh naš svagdašnji daji nam svaki dan! I otpusti nam grijehe naše: ta i mi otpuštamo svakom dužniku svojem! I ne uvedi nas u napast!’“
I reče im: “Tko to od vas ima ovakva prijatelja? Pođe k njemu o ponoći i rekne mu: ‘Prijatelju, posudi mi tri kruha. Prijatelj mi se s puta svratio te nemam što staviti preda nj!’ A onaj mu iznutra odgovori: ‘Ne dosađuj mi! Vrata su već zatvorena, a dječica sa mnom u postelji. Ne mogu ustati da ti dadnem…’ Kažem vam: ako i ne ustane da mu dadne zato što mu je prijatelj, ustat će i dati mu što god treba zbog njegove bezočnosti.”
“I ja vama kažem: Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se! Doista, tko god ište, prima; i tko traži, nalazi; i onomu tko kuca, otvorit će se.”
“A koji je to otac među vama: kad ga sin zaište ribu, zar će mu mjesto ribe zmiju dati? Ili kad zaište jaje, zar će mu dati štipavca? Ako dakle vi, iako zli, znate dobrim darivati djecu svoju, koliko li će više Otac s neba obdariti Duhom Svetim one koji ga zaištu!”

msgr. Nikola Imbrišak

Skip to content