Radost zbog obraćenog grješnika

lost-shepNedjelja kroz godinu 24. C
»Na nebu će biti radost zbog jednog obraćenog grješnika!«
Što je Spasitelj doživio na zemlji? Okupljali su se oko njega grješnici da ga slušaju. Zbog primanja grješnika i blagovanja s njima mrmljali su protiv njega oni koji su se smatrali bez grijeha. Spasitelj se trudi prispodobama odgajati i obratiti i jedne i druge.
Prispodobe privlače pozornost slušatelja. One potiču razmišljati. Učiniti osobu svjesnom na vlastitom iskustvu kroz izgubljeno. Svakome se dogodi da nešto izgubi. Može se izgubiti nešto svoje: predmet, stvar, blago, zdravlje, pamet, voljenu osobu. Može se izgubiti sebe: poštenje, čast, dostojanstvo, prijateljstvo, život – možeš sebe upropastiti.

Prispodobe potiču razmišljati. Učiniti osobu svjesnom vlastitog iskustva i kroz neizrecive radosti o pronalasku. Sa zemaljskog Spasitelj prelazi na nebesko. On objavljuje spasiteljsku dobrotu i milosrđe: izgubljenima da se pronađu (doći k sebi), grješnima da se obrate, pravednima da se raduju, koji mrmljaju na druge neka vide u Bogu milosrdnog Oca koji se raduje nađenima, obraćenima, pokajanima.

Prispodobe uprisutnjuju ljudsko ponašanje napuštanje kuće kroz lik mlađeg sina koji svu naslijeđenu imovinu (sve što je dobio) spiskao živeći razvratno i na kraju kroz gladovanje dolazi k sebi – pa odluči vratiti se k Ocu, ali i kroz lik starijeg sina uprisutnjuju ljudsko ponašanje ne ulaska u kuću jer je u njoj radovanje zbog obraćenog grješnika.

Prispodobe uprisutnjuju i nebesko ponašanje Boga koji izlazi iz kuće, ali žuri ususret pronađenom, obraćenom i pokajanom sinu. Uprisutnjuje nebesko ponašanje Boga koji izlazi iz kuće k sinu koji mrmlja da i njemu objavi milosrđe i bratsko radovanje. Radovanje je nebeska stvarnost kad se izgubljen nađe, kad mrtav oživi, kad se obraćen spasi. Kršćanine, traži Boga kojeg si napustio, zaboravio, izgubio. Vrati mu se – On ti hrli ususret. Božjim milosrđem budi spašen od svoga mrmljanja i izgubljenosti.

O ovome Radosna vijest glasi (Lk 15, 1-32):

Okupljahu se oko Isusa svi carinici i grešnici da ga slušaju. Stoga farizeji i pismoznanci mrmljahu: “Ovaj prima grešnike, i blaguje s njima.”
Nato im Isus kaza ovu prispodobu: “Tko to od vas, ako ima sto ovaca pa izgubi jednu od njih, ne ostavi onih devedeset i devet u pustinji te pođe za izgubljenom dok je ne nađe? A kad je nađe, stavi je na ramena sav radostan pa došavši kući, sazove prijatelje i susjede i rekne im: ‘Radujte se sa mnom! Nađoh ovcu svoju izgubljenu.’ Kažem vam, tako će na nebu biti veća radost zbog jednog obraćena grešnika nego li zbog devedeset i devet pravednika kojima ne treba obraćenja.”
“Ili koja to žena, ima li deset drahma pa izgubi jednu drahmu, ne zapali svjetiljku, pomete kuću i brižljivo pretraži dok je ne nađe? A kad je nađe, pozove prijateljice i susjede pa će im: ‘Radujte se sa mnom! Nađoh drahmu što je bijah izgubila.’ Tako, kažem vam, biva radost pred anđelima Božjim zbog jednog obraćena grešnika.”
I nastavi: “Čovjek neki imao dva sina. Mlađi reče ocu: ‘Oče, daj mi dio dobara koji mi pripada.’ I razdijeli im imanje. Nakon nekoliko dana mlađi sin pokupi sve, otputova u daleku zemlju i ondje potrati svoja dobra živeći razvratno.”
“Kad sve potroši, nasta ljuta glad u onoj zemlji te on poče oskudijevati. Ode i pribi se kod jednoga žitelja u onoj zemlji. On ga posla na svoja polja pasti svinje. Želio se nasititi rogačima što su ih jele svinje, ali mu ih nitko nije davao.”
“Došavši k sebi, reče: ‘Koliki najamnici oca moga imaju kruha napretek, a ja ovdje umirem od gladi! Ustat ću, poći svomu ocu i reći mu: ‘Oče, sagriješih protiv Neba i pred tobom! Nisam više dostojan zvati se sinom tvojim. Primi me kao jednog od svojih najamnika.’“
“Usta i pođe svomu ocu. Dok je još bio daleko, njegov ga otac ugleda, ganu se, potrča, pade mu oko vrata i izljubi ga. A sin će mu: ‘Oče! Sagriješih protiv Neba i pred tobom! Nisam više dostojan zvati se sinom tvojim.’ A otac reče slugama: ‘Brzo iznesite haljinu najljepšu i obucite ga! Stavite mu prsten na ruku i obuću na noge! Tele ugojeno dovedite i zakoljite, pa da se pogostimo i proveselimo jer sin mi ovaj bijaše mrtav i oživje, izgubljen bijaše i nađe se!’ I stadoše se veseliti.”
“A stariji mu sin bijaše u polju. Kad se na povratku približio kući, začu svirku i igru pa dozva jednoga slugu da se raspita što je to. A ovaj će mu: ‘Došao tvoj brat pa otac tvoj zakla tele ugojeno što sina zdrava dočeka.’ A on se rasrdi i ne htjede ući. Otac tada iziđe i stane ga nagovarati.
A on će ocu: ‘Evo toliko ti godina služim i nikada ne prestupih tvoju zapovijed, a nikad mi ni jareta nisi dao da se s prijateljima proveselim. A kada dođe ovaj sin tvoj koji s bludnicama proždrije tvoje imanje, ti mu zakla ugojeno tele.’
Nato će mu otac: ‘Sinko, ti si uvijek sa mnom i sve moje – tvoje je. No trebalo se veseliti i radovati jer ovaj brat tvoj bijaše mrtav i oživje, izgubljen i nađe se!’“

msgr. Nikola Imbrišak

Skip to content