Premještaji i razrješenja u Riječkoj nadbiskupiji

web-nadKao i svake godine, i ove godine temeljem dekreta riječkog nadbiskupa mons. dr.  Ivana Devčića, došlo je do personalnih promjena u upravi pojedinih župa Riječke nadbiskupije. Promjene su zahvatile 25 župa i Bogoslovno sjemenište „Ivan Pavao II.“ u Rijeci. Tri su svećenika umirovljena. Promjene će se izvršiti tijekom ljetnih mjeseci.

Umirovljen je župnik župe Pohođenja BDM u Triblju vlč. Dragutin Prlog, a župnikom iste je imenovan vlč. mr. Vjekoslav Đapić, koji je pak razrješen službe župnika u župi sv. Jakova u Jadranovu. Vlč. Ivo Mičić, župnik župe sv. Dujma mučenika u Driveniku također je razrješen službe zbog zdravstvenih razloga, a upraviteljem iste župe imenovan je vlč. Nikola Gajić, župnik župe sv. Petra i Pavla u Bribiru. Vlč. Ante Zovko razrješen je službe župnika župe sv. Ane na Gornjoj Vežici i imenovan župnikom župe BDM Žalosne u Mrkoplju. Župnikom na Gornjoj Vežici imenovan je vlč. Michele Cittadino koji ostaje i župnikom župe sv. Antuna opata u Dragi. Kao župni vikar mu je određen mladomisnik vlč. Goran Žan Lebović Casalonga.

Vlč. Tadija Tomkić razrješen je službe župnika u Mrkoplju i imenovan župnikom župe sv. Ivana Krstitelja u Delnicama, župe sv. Marije Magdalene u Brodu na Kupi, župe Mučeništva sv. Ivana Krstitelja u Kuželju i sv. Križa u Turkima. Za župnog vikara mu je određen vlč. Marjan Markanović. Službe upravitelja župa Brod na Kupi, Kuželj i Turke razrješen je vlč. Tomislav Ravnjak, župnik Brod Moravica. Službe župnika župe Uznesenja Marijinog u Rijeci razrješen je vlč. dr. Mario Tomljanović i imenovan rektorom Bogoslovnog sjemeništa „Ivana Pavao II.“ u Rijeci. Župnikom župe Uznesenja Marijinog imenovan je dosadašnji rektor Bogoslovnog sjemeništa, mons. Sanjin Francetić, a kao župni vikar dodjeljen mu je vlč. Pave Điko.

Službe župnika u župama sv. Josipa na Praputnjaku i BDM Karmelske na Krasici razrješen je vlč. Nixon E. Caicedo G. i upućen u misije, a župnikom istih župa imenovan je mons. Stanislav Kovačić, dosadašnji župnik i dekan u Delnicama. Vlč. Matija Žugaj, upravitelj župe sv. Petra i Pavla u Crnom lugu, župe sv. Katarine, djevice i mučenice u Lokvama i Bezgrješnog Začeća BDM u Razlogama razrješen je službe i imenovan župnikom župe sv. Luke u Rukavcu. Župnikom u Lokvama, Crnom lugu i Razlogama imenovan je vlč. Zlatko Čibarić, dosadašnji župni vikar u župi sv. Križa na Srdočima. Vlč. dr. Đuro Puškarić, dosadašnji župnik župe sv. Luke u Rukavcu  je umirovljen. Vlč. mr. Josip Kolega, župnik župe sv. Romualda i Svih svetih na Kozali u Rijeci razrješen je službe radi dovršenja doktorata, a župnikom iste župe imenovan je vlč. mr. Mario Gerić, dosadašnji doktorand i duhovni pomoćnik u Lovranu. Župa Presvetog Srca Isusovog na Križišću i župa sv. Antuna opata u Šmriki te sv. Jakova u Jadranovu dobile su župnika u osobi vlč. Jaroslawa Wilczynskog, dok je vlč. Ivan Zimmerman, dosadašnji župnik župa u Križišću i Šmriki imenovan župnikom župe sv. Jurja mučenika u Brseču i župe sv. Andrije apostola u Mošćenicama. Vlč. Mario Galović, dosadašnji župnik istih župa je umirovljen. Umjesto vlč. Jaroslawa Wilczyinskog, župnikom župa BDM Karmelske u Ledenicama, župe sv. Jakova apostola u Krmpotama i sv. Antona Padovanskog u Zagonu imenovan je vlč. Pero Ljubičić. Umjesto vlč. Zlatka Čibarića u župi sv. Križa na Srdočima u Rijeci župnim vikarom imenovan je vlč. Luka Lučić, dosadašnji župni vikar u župi Uznesenja Marijinog u Rijeci. Vlč. Josip Tomić, mladomisnik, nastavlja kao svećenik obnašati službu tajnika nadbiskupa. Vlč. Tomislav Kutleša, mladomisnik, pošto je završio studij teologije na Ateneo Pontificio Regina Apostolorum u Rimu, upućen je na daljnji studij kanonskog prava na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu.

Na prijedlog Provincijalata Franjevačke provincije sv. Jeronima u Zadru razriješeni su župničke službe: fra Božidar Šustić, župnik sv. Nikole Tavelića u Rijeci i fra Ante Mrvelj, župnik župe sv. Antuna Padovanskog u Crikvenici. Ujedno su imenovani fra Nediljko Jerkan za župnika župe sv. Antuna Padovanskog u Crikvenici i fra Tomislav Šanko za župnika župe sv. Nikole Tavelića u Rijeci.

 

 

 

Skip to content