Ne možete služiti Bogu i bogatstvu

25-nedNedjelja kroz godinu 25. C
»Ne možete služiti Bogu i bogatstvu!«
Prorok ukazuje na vjerske i društvene bolesti svoga vremena. Govori protiv neljudskih, nepravednih i Bogu nemilih djelatnosti. Osuđuje iskorištavanje siromašnih i ukazuje na iskvarenost poretka svoga vremena: kao što su nepoštivanje tjednog odmora (kad će mlađak proći i subota), krivotvorenje mjera i kakvoće robe, obespravljivanje zaduženih, tjeranje siromaha u dužničko ropstvo. Načini provođenja nepravde stoljećima su ostali isti i javljaju se danas.
Spasitelj izgovara prispodobu kako bi donio dublju pouku i spasonosnu za ponašanje svojih vjernika. Nastoji osvijestiti osobu da razmišlja o sveprisutnoj nepravi i poremećenom ponašanju. Nepravedni upravitelj postao je svjestan prevelikih dugova, pa u duhu ovoga svijeta snalažljivo postupa. Uvidio je i procijenio situaciju u kojoj se zadesio., te pronalazi izlaz iz nje sticanjem po svjetsku prijatelja kojima će se skloniti kad ostane bez posla.
Spasitelj svoje učenike ne naziva djecom ovoga svijeta, nego djecom svjetla. Djecu svjetla poziva da postupaju s novcem, imanjem i bogatstvom svjesni da prijete opasnosti neodgovornog i nepromišljenog postupanja, što proizvodi velike nepravde i nered. Spasitelj je jasan – ako vlada moć novca – tada nastupa nejednakost i nepravda, ako vlada Bog tada i novac i imanje postaje sredstvo provođenja pravednosti i umanjenja nejednakosti, sredstvo pomaganja potrebitima, sredstvo za promicanje dobrote i ljubavi.
Spasitelj cijelom prispodobom objavljuje nebesku spasonosnost kršćanima: »Ako za vrijeme svog života nisi naučio odgovorno i svjesno upravljati prolaznim stečenim vrijednostima, kako ćeš znati upravljati vječnim?« Ovo nas potiče svjesno i s razmišljanjem shvaćati Spasiteljevu pouku. Prihvaćati njegove zaključke. Ponašati se u duhu dobrotvornog odnosa među ljudima. Truditi se stjecati vječne vrijednosti. Družiti se i prijateljevati s Bogom, a ne s bogatstvom protiv Boga. Pamtimo: »Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.«

O ovome Radosna vijest glasi (Lk 16, 1-13):
Govoraše Isus svojim učenicima: “Bijaše neki bogat čovjek koji je imao upravitelja. Ovaj je bio optužen pred njim kao da mu rasipa imanje. On ga pozva pa mu reče: ‘Što to čujem o tebi? Položi račun o svom upravljanju jer više ne možeš biti upravitelj!’
Nato upravitelj reče u sebi: ‘Što da učinim kad mi gospodar moj oduzima upravu? Kopati? Nemam snage. Prositi? Stidim se. Znam što ću da me prime u svoje kuće kad budem maknut s uprave.’“
“I pozva dužnike svoga gospodara, jednog po jednog. Upita prvoga: ‘Koliko duguješ gospodaru mojemu?’ On reče: ‘Sto bata ulja.’ A on će mu: ‘Uzmi svoju zadužnicu, sjedni brzo, napiši pedeset.’ Zatim reče drugomu: ‘A ti, koliko ti duguješ?’ On odgovori: ‘Sto kora pšenice.’ Kaže mu: ‘Uzmi svoju zadužnicu i napiši osamdeset.’“
“I pohvali gospodar nepoštenog upravitelja što snalažljivo postupi jer sinovi su ovoga svijeta snalažljiviji prema svojima od sinova svjetlosti.”
“I ja vama kažem: napravite sebi prijatelje od nepoštena bogatstva pa kad ga nestane da vas prime u vječne šatore.”
“Tko je vjeran u najmanjem, i u najvećem je vjeran; a tko je u najmanjem nepošten, i u najvećem je nepošten. Ako dakle ne bijaste vjerni u nepoštenom bogatstvu, tko li će vam istinsko povjeriti? I ako u tuđem ne bijaste vjerni, tko li će vam vaše dati?”
“Nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.”

msgr. Nikola Imbrišak

Skip to content