Nadbiskup Devčić zaredio četiri svećenika

web-svecenicko-prvaU subotu 4. lipnja u katedrali sv. Vida u Rijeci riječki nadbiskup i metropolit mons. dr. Ivan Devčić za prezbitere je zaredio: vlč. Gorana Žana Lebovića Casalongu,  vlč. Josipa Tomića, vlč. Tomislava Kutlešu i fr. Gaudencija Vitu Spetića.

U prigodnoj propovijedi na početku je podsjetio kakvu će službu oni primiti. “Čuli smo kako sv. Petar govori o rodu izabranom, o kraljevskom svećeništvu, o svetom puku, narodu pozvanom naviještati silna djela Onoga koji ga steče (usp. 1 Pt 2, 9). Tko je taj svećenički narod kojega je Krist za sebe stekao i povjerio mu naviještanje njegovih silnih djela? Tko je taj ‘rod izabrani, kraljevsko svećenstvo’ o kojem govori sv. Petar? To su, braćo i sestre, svi oni koji su krštenjem pritjelovljeni Isusu Kristu te čine Crkvu, zajednicu njegovih učenika. Svaki koji se krsti u ime Oca i Sina i Duha Svetoga postaje dionikom Kristova kraljevskog svećeništva i članom Crkve, zajednice Isusovih učenika. A svi članovi Crkve, koju još nazivamo njegovim mističnim tijelom, dijele se na laike, na članove svetoga svećeničkog reda i na redovnički stalež.” Opisujući pobliže prvu skupinu pripadnika Crkve, Drugi vatikanski sabor kaže da su to ‘Kristovi vjernici koji su krstom pritjelovljeni Kristu i ustanovljeni kao Božji narod, a na svoj su način učinjeni dionicima Kristove svećeničke, proročke i kraljevske službe te u Crkvi i u svijetu obnašaju svoj dio poslanja cijelog kršćanskog naroda’ (LG 31), rekao je nadbiskup. “U tom su smislu i ovi koji će sada primiti sveti svećenički red, već krštenjem postali dionicima Kristova svećeništva, koje se još naziva općim ili kraljevskim svećeništvom naroda Božjega. A sada smo ih, nakon duge pripreme i višestruke provjere, izabrali da prime svećeništvo u redu prezbitera te da na taj način ‘služe Kristu učitelju, svećeniku i pastiru, čijom se službom njegovo tijelo, to jest Crkva, izgrađuje i prerasta u Božji narod, sveti hram’, kao čitamo u ‘Obredu ređenja prezbitera’. Ali to što su neki po Kristovoj volji određeni u Crkvi biti učitelji, djelitelji otajstava i pastiri, ne dokida jednakost ‘s obzirom na dostojanstvo i s obzirom na svim vjernicima zajedničko djelovanje u izgradnji Kristova Tijela. Razlika, naime, koju je Gospodin postavio između svetih služitelja i ostalog Božjeg naroda, nosi sa sobom povezanost jer su pastiri i drugi vjernici međusobno povezani tijesnom zajedničkom svezom.’  U tom smislu crkveni pastiri, ‘slijedeći Gospodinov primjer, trebaju služiti jedan drugomu i drugim vjernicima, a ovi trebaju revno i udruženo surađivati s pastirima i učiteljima’ (LG 32).” Ređenike je potaknuo da trajno sačuvaju svijest velike odgovornosti i sveto strahopoštovanje pred službom prezbitera.

web-svecenicko-3U nastavku je upozorio na nedostatak svećeničkih zvanja dodavši da zbog toga prijeti opasnost da ‘njiva ostane nepožnjevena te urod tako propadne’. “Pritom ne možemo ne primijetiti kako se mi i Isus znatno razlikujemo u procjeni svijeta. Mi smo naime skloni misliti kako je glavni problem u njivi, u svijetu nespremnom prihvatiti Boga i njegovu ponudu spasenja, dok Isus vidi veći problem u radnicima, jer ih je malo.” Suočeni s vjerskom ravnodušnošću, koja ponekad prerasta u otvoreno neprijateljstvo prema Crkvi i kršćanstvu, takvo Isusovo shvaćanje svijeta može nam se činiti čudnim, u najmanju ruku naivnim, pogotovo ako znamo da je taj isti svijet i njega odbacio, i da je on sam svojim učenicima rekao: „Ako vas svijet mrzi, znajte da je mene mrzio prije vas. Kad biste bili od svijeta, svijet bi svoje ljubio; no budući da niste od svijeta, nego sam vas ja izabrao iz svijeta, zbog toga vas svijet mrzi“ (Iv 15, 18-19). Unatoč tome, Isus tvrdi da je „žetva velika“, što znači da je čovjek ovoga svijeta, iako se zatvara pred Bogom i njegovom ponudom spasenja, ipak željan Boga koji bi ga mogao spasiti, a da te želje možda nije potpuno svjestan, poručio je nadbiskup.

Dodao je kako Isus zna za jedno i drugo: i za čovjekovo odbijanje Boga i za njegov „nečujni vapaj“ za njim, ali gleda samo na ovo zadnje i u skladu s tim izjavljuje: „Ja nisam došao suditi svijetu, nego svijet spasiti“ (Iv 123, 47). Taj Učiteljev stav trebate i vi, dragi ređenici, usvojiti i kao svećenici nikad zaboraviti da niste poslani suditi nego spašavati, jer svaki čovjek ima potrebu za Bogom, što znači da za njim žudi i onda kad ga niječe, rekao je nadbiskup. U nastavku je upozorio kako je svijet je pun svećenika, ali ipak u Božjoj žetvi nađe se veoma rijetki radnik, jer doista primismo svećeničku službu, ali je ne obavljamo“ (Hom. 17, 3, 14: PL 76, 1139-1140. 1146). s tim u vezi sv. Grgur navodi tri razloga za to neobavljanje svećeničke službe. Jedan je kad svećenik zanemaruje svoju službu i svoje svećeničke dužnosti zbog pretjerane zaokupljenosti izvanjskim, svjetskim brigama i poslovima. Drugi je kad mu nedostaje hrabrosti za govorenje i propovijedanje istine. Zato sv. Grgur poziva vjernike: „Molite za nas da uzmognemo dostojno među vama djelovati da nam se jezik ne ukoči dok vas potičemo, da nas ne bi – kad smo već primili zadaću propovijedanja – kod pravednog Suca osudila sama naša šutljivost.“ Pored navedenoga, „često se događa da je zbog krivnje podložnika predstojnicima uskraćen i govor i propovijedanje“, smatra sv. Grgur i pritom se poziva na proroka Ezekiela kojemu Bog veli: „I jezik ću ti zalijepiti za nepce, te ćeš onijemjeti i nećeš ih više karati, jer su rod odmetnički“ (Ez 3, 26). Zbog toga sv. Grgur zaključuje: „Teško je spoznati zbog kojeg se grijeha oduzima propovjednička riječ. Sigurno je ipak da šutljivost uvijek škodi podložnicima, premda katkad škodi samome pastiru.“ Dragi ređenici, pazite da vam se ne oduzme propovjednička riječ, pa da šutite kada treba govoriti i govorite kada treba šutjeti, istaknuo je propovijednik.

web-svecenicko2Zaključujući propovijed potaknuo ih je da budu vrijedni i požrtvovni radnici, a ne najamnici, kojima nije stalo ni do žetve ni do stada nego samo do sebe i svojih interesa. Neka vam rad na Božjoj, a ne na svojoj njivi, bude na prvome mjestu. Budite žeteoci koji će skupljati za Boga, a ne za sebe. Budite od onih koji se potpuno, svim svojim silama, zalažu u radu na Božjoj njivi, ne obazirući se na one koji se brinu samo za sebe te pomno paze kako se ne bi umorili, istrošili ili previše izložili. Ili koji, umjesto služenju Božjem narodu, daju prednost raznim svjetovnim poslovima i brigama. Bogu su potrebni neustrašivi propovjednici koji će istinu njegove riječi naviještati i svjedočiti, bilo to zgodno ili nezgodno; potrebni su mu Duhom Svetim nadahnuti učitelji njegova naroda, te pastiri koji će čuvati Božje stado od grabežljivaca i, ne štedeći se, tražiti izgubljenu ovcu. Sve će vam to biti moguće, ako se na Gospodina budete oslanjali i od njega, u svakodnevnoj ustrajnoj molitvi, u razmatranju njegove riječi i u pobožnom slavljenju njegovih otajstava, crpili snagu, zaključio je nadbiskup.

Na kraju misnoga slavlja riječ zahvale zaslužnima za njihov duhovni rast, kao i pratnju na putu do svećeničkog ređenja, u ime ređenika uputio je vlč. Tomislav Kutleša. Obećajemo da ćemo na svećeničkom putu činiti sve za spas duša, u suradnji s Bogom i pod zagovorom Majke Marije, kazao je vlč. Kutleša. Nadbiskup je nove svećenike preporučio u molitve vjernicima okupljenim u riječkoj prvostolnici. Također, ovom prigodom čestitao je sestrama Euharistijskim službenicama Srca Isusova i Marijina koje su dan prije položile zavjete ovog nedavno osnovanog konteplativnog reda koji se nalazi u župi sv. Jelene u Dramlju.

Skip to content