Krist Kralj

5b2d55be-f986-4113-b424-f550dcacd999-413-0000003c4ecd4dbb_tmpNedjelja kroz godinu 34. C
»Baštiniti po Spasitelju puninu
pomirenja, otkupljenja i otpuštenja grijeha«

Kristovo razapinjanje na križ je žrtva koja ostvaruje konačno otkupljenje ljudi po Jaganjcu Božjem koji oduzima grijeh svijeta. Žrtva uspostavlja zajedništvo ljudi s Bogom pomirujući ih s njime krvlju »koja se za mnoge prolijeva na otpuštenje grijehâ«.

Kristova žrtva je dar samog Boga Oca: Otac predaje svoga Sina da nas pomiri sa sobom; istodobno je žrtva Sina Božjega postalog čovjekom, koji, slobodno i iz ljubavi, prikazuje svoj život Ocu u Duhu Svetomu, da dade zadovoljštinu za naš neposluh.
Neposluhom su mnogi postali grješnici, a posluhom Jednoga mnogi će postati pravednici. Svojim posluhom do smrti, Isus je Sluga patnik koji »žrtvuje svoj život« i nosi »grijehe mnogih« koje opravdava »uzimajući na sebe njihove krivice«.

Umiranje je svršetak ovozemaljskog ljudskog života kao vremena otvorena primanju ili odbijanju milosti Božje koja se očitovala u Spasitelju Isusu Kristu. Bogoslužje današnje svetkovine stavlja pred kršćane raspetoga Isusa Nazarećanina na križ i natpis ponad njega: »Ovo je kralj židovski« i narod i vojnike ispred raspetoga.

Svi prisutni pred Raspetim govore mu o spasenju: »Spasi sam sebe«. Njihovo podrugljivo ponašanje i govorenje Raspetome priječi im vidjeti sebe među drugima koje Isus spašava, vidjeti sebe u kraljevstvu koje je on naviještao, vidjeti svoje ponašanje po mjerilima i vrjednotama koje je Spasitelj živio.
Bogoslužje uprisutnjuje i pomaže kršćanima stati i gledati Raspetoga Spasitelja na križu. Objava kroz ponašanje prisutnih pred Raspetim pomaže kršćanima doći do svijesti – primam li ja Božje spasenje ili ga odbijam – živim li ja Božje spasenje ili ga odbijam. Primjer nam je razbojnik, koji nije izgovarao riječ spasenje. Njegova molitva bila je kajanje nad svojim zlodjelima, te prihvaćanje Kristova ponašanja: »koji ništa opako ne učini« da po Kristovu djelu bude u nebeskom kraljevstvu.
Razbojnikovu molitvu trebamo poslušati, posluhom naučiti, savjesno kršćanski živjeti vrjednote dara spasenja jer osim Kristova Križa nema drugih ljestava za uspon u nebo da čujemo Spasitelja: »sa mnom ćeš biti u raju«. Biti kršćanin znači biti zauzet i za nebeske vrijednosti ponašanja.

O ovome Radosna vijest objavljuje (Lk 23, 35-43):

Stajao je ondje narod i promatrao. A podrugivali se Isusu i glavari govoreći: “Druge je spasio, neka spasi sam sebe ako je on Krist Božji, Izabranik!”
Izrugivali ga i vojnici, prilazili mu i nudili ga octom govoreći: “Ako si ti kralj židovski, spasi sam sebe!”
A bijaše i natpis ponad njega: “Ovo je kralj židovski.”
Jedan ga je od obješenih zločinaca pogrđivao: “Nisi li ti Krist? Spasi sebe i nas!”
A drugi ovoga prekoravaše: “Zar se ne bojiš Boga ni ti, koji si pod istom osudom? Ali mi po pravdi jer primamo što smo djelima zaslužili, a on – on ništa opako ne učini.”
Onda reče: “Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje.”
A on će mu: “Zaista ti kažem: danas ćeš biti sa mnom u raju!”

msgr. Nikola Imbrišak

Skip to content