„Doprinos vjeronauka u školi promociji Rijeke kao Europske prijestolnice kulture 2020.“
Kategorija:
Vijesti

web-vjer3U subotu 17. rujna 2016. u organizaciji Katehetskog ureda Riječke nadbiskupije u Velikoj dvorani Nadbiskupskog ordinarijata u Rijeci održano je Županijsko stručno vijeće vjeroučitelja/ica Riječke nadbiskupije o temi: „Doprinos vjeronauka u školi promociji Rijeke kao Europske prijestolnice kulture 2020.“

Na početku programa sve je okupljene pozdravila predstojnica Katehetskog ureda Ksenija Rukavina Kovačević, koja je na osobit način zahvalila riječkom nadbiskupu mons. dr. Ivanu Devčiću na dolasku i na poticajima koje je za ovu temu dao u svojoj ovogodišnjoj poruci na blagdan sv. Vida i na Katehetskom danu.

U uvodnoj riječi predstojnica naglasila je da je vjeronauk u školi prema verificiranim programima utemeljen na univerzalnom odgojnom i kulturnom značenju religijske činjenice za osobu, kulturu i cijelo društvo te da zbog toga doprinos vjeronauka i vjeroučitelja Riječke nadbiskupije ovom projektu promocije Rijeke proizlazi iz same naravi i vrijednosno-kulturološkog koncepta predmeta vjeronauka. Kao širi okvir unutar kojeg su vjeroučitelji pozvani promišljati o temi predstojnica je izdvojila određene impulse iz blagdanske poruke oca Nadbiskupa:

Svi smo pozvani iskoristiti ovu jedinstvenu priliku za promoviranje našega grada i njegove kulture pred europskom i svjetskom kulturnom javnošću, i za unapređenje kulture življenja među nama samima. Pozvani smo zamišljati i izgrađivati svoj grad, ali i društvo i državu, zapravo cijelu Europu, kao „luku različitosti“ i „luku zajedništva“, zajedništvo u različitosti i različitost u zajedništvu. To je, kako kršćani vjeruju, izvorna Božja zamisao s čovjekom i svijetom, a za sve bi trebala biti, neovisno o religiji i svjetonazoru, izazov humanosti i uljudbe. Također, i mi kršćani pozvani smo dati svoj doprinos zajedničkom nastojanju da naš grad što bolje opravda naslov Europske prijestolnice kulture, kazala je Rukavina Kovačević. „’Otkrivati svece’ koji su obilježili našu prošlost i učiti od njih najbolji je način kako ostvariti ideal zajedništva u različitosti i različitosti u zajedništvu. ‘Zauzimanje za ekumenizam’ kao pokret koji želi obnoviti zajedništvo Crkve uz poštivanje legitimnih različitosti, tj. zajedništvo utemeljeno na međusobnoj ljubavi, obveza je svakog kršćanskoga vjernika. Dakako, to vrijedi i za ‘međureligijski dijalog’, posebno za dijalog između kršćana, židova i muslimana.“

Pozvani smo bolje ‘upoznati naslijeđenu kulturnu baštinu, vidjeti u kakvom je ona stanju sada i kakvu je vidimo u budućnosti’. Budući da će se tijekom ove četiri godine mnogo govoriti o kulturi i pokretati različiti kulturni projekti, valjalo bi tražiti načine kako predstaviti javnosti, a posebno djeci i mladima, kao i mnogim posjetiteljima našega grada, i kršćansku baštinu Rijeke, koja nije mala, rekla je predstojnica Katehetskog ureda. „Poglavito bi bilo hvalevrijedno da svi, a napose kršćanski vjernici, malo bolje upoznaju sakralne objekte u svome gradu i ono što se u njima nalazi, kao i zaštitnike svojih crkava. Možda bi vrijedilo u tom smislu izraditi praktične vodiče, prilagođene različitim dobnim i obrazovnim skupinama, te upriličiti vođenja i terensku nastavu, kad je riječ o školskoj djeci i mladima.“

Na kraju je naglasila kako izbor Rijeke za hrvatsku Europsku prijestolnicu kulture obvezuje na veću brigu za naš prirodni okoliš, ali i na veću međusobnu solidarnost i odgovornost jednih za druge i svakog za sebe, tj. za naš društveni okoliš. „Usuđujem se reći da bismo mi vjernici u tome trebali prednjačiti, jer mi vjerujemo da nas na to obvezuje sam Bog, naš Stvoritelj. Budući da iz čovjekove nutrine, iz dubine njegova duha, dolazi dobro i zlo, potrebno je prije svega raditi na kultiviranju sebe samih, svoga duha, svoga srca, i u tom smislu posebno odgajati mlade. To je pretpostavka za kulturno djelovanje i širenje kulture mira, zajedništva, solidarnosti, pravednosti svuda oko sebe.“

web-vjeroucitelji2U svojoj uvodnoj riječi nadbiskup Devčić je naglasio da je Crkva oduvijek pratila čovjeka u svim njegovim događanjima te da smo svi danas pozvani čitati znakove vremena i pronalaziti svoje mjesto u društvu i vremenu. Otac Nadbiskup je potaknuo vjeroučitelje da sa svojim vjeroučenicima što više upoznavaju bogatu duhovno-povijesnu, kršćansku baštinu grada Rijeke i Riječke nadbiskupije jer se na tim izvorima gradi kulturni identitet učenika koji je otvoren za nove perspektive u budućnosti.

O bogatoj kulturno-povijesnoj baštini grada Rijeke i konkretnim pastoralnim inicijativama na nadbiskupijskom planu govorio je voditelj Povjerenstva za crkvena kulturna dobra i povjesničar doc. dr. sc. Marko Medved. Naglasio je da će Povjerenstvo osmisliti način na koji Riječka nadbiskupija može ukazati na plodan susret vjere, kršćanstva i Crkve sa svijetom kulture u prošlosti do danas. Ono će tako pripremiti pisane vodiče za osnovne i srednje škole koji će prigodom obilaska crkava vjeroučiteljima omogućiti da učenicima, kroz kulturnu baštinu, arhitekturu, svece titulare, bratovštine i ostale ustanove vezane uz pojedine crkve, progovore o plodnom susretu vjere i kulture u riječkoj prošlosti. Pri svemu tome ne želi se ostati samo na faktografskom ukazivanju autorstva sakralnih dobara ili njihovoj dataciji, već je cilj ukazivanje na plodotvornost odnosa vjera – kultura. Valja ukazati i na doprinos Crkve i kršćana obrazovanju i znanosti kroz obljetnica 70 godina od otvaranja Visoke bogoslovske škole i Sjemeništa (1947.-2017.) te valorizaciju ustanova vezanih za Družbu Isusovu u Rijeci (1627.-1773.) čija je djelatnost vezana za prvu gimnaziju i fakultet. Plan djelovanja u tome smislu može imati ekumenski i međureligijski karakter.

web-vjeroucitelji1Nakon izlaganja doc. dr. sc. Medveda voditeljice Županijskih stručnih vijeća: Ines Turković, Adriana Glavan i Kristina Zubalj predstavile su strategiju razvoja trogodišnjeg nadbiskupijskog projekta „SaCroRi – doprinos vjeronauka u školi promociji Rijeke kao EPK“ koji će obuhvaćati tri razine djelovanja: 1. školska razina (šk. godina 2016./2017.), na kojoj će svaki vjeroučitelj u svojoj školi u suradnji s ostalim kolegama u kolektivu izraditi školski projekt upoznavanja kulturno-sakralne baštine svoga kraja s naglaskom na nekim kulturnim prioritetima grada Rijeke; 2. nadbiskupijska razina (šk. godina 2017./2018.),, na kojoj će se prikupiti najuspješniji školski projekti koji će se povezati s postojećim projektom vjeroučiteljice savjetnice Ines Turković i obuhvatit će međuškolsku suradnju na nadbiskupijskom planu; i 3. razina (šk. godina 2018./2019.), na kojoj će se u suradnji s lokalnim obrazovnim tijelima organizirati različiti vidovi terenske nastave, međuškolska natjecanja o temi, izradit će se priručnik za nastavu o sakralnoj baštini Grada Rijeke i Riječke nadbiskupije.

Nakon izlaganja strategije rada, izneseni su primjeri dobre prakse kao poticaj svim vjeroučiteljima da se ohrabre u izradi vlastitih projekata. Primjere su iznijeli vjeroučitelj mentor Šimun Dujmović, koji radi u OŠ Ivana G. Kovačevića u Vrbovskom, i voditelj katoličkih skauta u RH Marin Miletić koji radi u Prvoj sušačkoj hrvatskoj gimnaziji. Vjeroučitelj Dujmović prezentirao je projekt sakralne baštine Grada Vrbovskog koji je sa svojim školskim kolegama proveo s učenicima od 5. do 8. razreda. Projekt je nastao s ciljem otkrivanja kulturnog i vjerskog blaga ovog starog goranskog grada. Osobita vrijednost projekta je ekumenska dimenzija budući da na području Grada Vrbovskog živi vrlo miješano stanovništvo, katolici i pravoslavci, u vrlo uspješnom suživotu već više stoljeća. Glavne aktivnosti projekta su izvedene kroz terensku nastavu koja se sastojala od posjeta sakralnim objektima, fotografiranju, razgledu unutrašnjosti i traženju osobitih zanimljivosti. Većinu aktivnosti su odradili sami učenici uz pomoć vjeroučitelja, nastavnice povijesti, voditeljice fotosekcije, nastavnice informatike te nastavnika stranih jezika koji su napravili sažetak na engleskom i njemačkom jeziku. Rezultati rada objedinjeni su u katalogu, organizirana je izložba fotografija u Gradskoj knjižnici Ivana Gorana Kovačića u Vrbovskom s predavanjem i kratkim glazbenim programom duhovnog sadržaja. Kako bi otkrivena sakralna baština, ukupno 24 crkava i kapela, bili još vidljiviji, napravljen je i kalendar s glavnom porukom projekta: Živjeti različitost.

O katoličkom skautizmu i ekologiji govorio je vjeroučitelj Miletić. Pozvao je sve kolegice i kolege na suradnju u realizaciji terenske nastave temeljene na suvremenim medijima s ciljem na promoviranju zdravog života, očuvanja prirode i stjecanja skautskih vještina i vrijednosti djece i mladih. U drugom dijelu programa uslijedila je konstruktivna rasprava u kojoj su vjeroučitelji iznosili konkretne primjere svojih projekata i prijedloge za realizaciju planiranog. Dogovoreno je da predaja nacrta školskog projekta (1. razina) voditeljima ŽSV-a bude do 4. studenog o.g. Skup je završio u kulturnoumjetničkom duhu – recitiranjem izabranih pjesama iz najnovije zbirke vjeroučitelja Miroslava Radića „Sreća praznih ruku“.

 

 

Skip to content