Crkva nije svrha sama sebi

sesvete_crkva_prezentacijaUskrsna C5
Za vrijeme Posljednje večere osim što je Spasitelj ostavio primjer služenja u okupljenoj zajednici i ustanovio spomen-čin svoga Tijela koje se predaje i Krvi koja se prolijeva u prilikama kruha i vina – najavio je trenutak svoje proslave i dao praktične smjernice za vjernike.

U bogoslužju nam se objavljuje što je Spasitelj izjavio: »Sada je proslavljen Sin Čovječji i Bog se proslavio u njemu. Ako se Bog proslavio u njemu, i njega će Bog proslaviti u sebi, uskoro će ga proslaviti!« Pet puta ponavlja Spasitelj riječ proslaviti.
Naslov »Sin Čovječji« je iz knjige proroka. Na taj naslov poziva se Spasitelj. Naslov najavljuje dolazak ljudskog bića koje će od Boga primiti moć i slavu. Riječ proslaviti izražava odlučujući trenutak Isusova poslanja, a to je muka, smrt i uskrsnuće, te uzašašće u nebo, a na zemlji po križu na koji će biti uzdignut da sve privuče k sebi, kroz gledanje koga su proboli.
I danas u nedjeljnom bogoslužju slavimo proslavu Isusova uskrsnuća – usklikom, nakon što se Spasitelj uprisutnio pod prilikama kruha i vina u tajni (otajstvu), »Tvoju smrt Gospodine naviještamo, tvoje uskrsnuće slavimo, tvoj slavni dolazak iščekujemo.«

Navedeni usklik izlazi iz srdaca na usta svih nas koji smo »crkva« tj. koji smo kršteni i vjerujemo u Boga, od Boga smo pozvani, sazvani. Spasitelj neopozivo ljubi zajednicu vjernika, crkvu. On je Glava crkve, a mi smo njezino tijelo.
Što će Bogu Crkva? Bog po Crkvi spašava čovječanstvo, ne po pojedincu, nego po zajedništvu. Nitko u nebo ne dolazi sam. Trojedini Bog je u sebi »društven«, zajedništvo, vječna razmjena ljubavi. Po slici Božjoj i mi smo ljudi upućeni na odnos, izmjenu, sudioništvo, ljubav, odgovorni smo jedni za druge, za bližnje.

Primili smo objavu, Spasitelj je izjavio i dao nam praktične smjernice kršćanskog ponašanja u zajednici, u Crkvi. »Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite jedni druge. Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge.«

Nova zapovijed je smjernica Crkvi. Crkva nije svrhom sama sebi. Ona mora dalje nastaviti ono što je Isus započeo. Ona, tj. mi, zajednica trebamo djelovati kako je Isus činio. Crkva, mi, zajednica nastavlja Isusove svete znakove (sakramente). Crkva, mi, zajednica pronosi Isusove riječi. Crkva, mi, zajednica, unatoč ljudskim slabostima, značajan je dio neba na zemlji po Spasiteljevoj zapovijedi, po slavljenju otajstava (sakramenata) spasenja, po našoj molitvi budi volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji, te po našem ponašanju u skladu s onim što smo od Boga primili.

Msgr. Nikola Imbrišak

Skip to content