Budite pripravni na susret s Bogom

Nedjelja kroz godinu 19. C
Spasitelj poučava – budite pripravni na susret s Bogom!
Spasitelj poučava apostole da im pomogne vjerovati da je Isus Sin Božji. Spasiteljeve riječi poučavanja pomažu vjerovati i nama. Slušamo ih s osobnom sviješću kako bi po vjeri Kristovoj riječi naučili imati život vječni, kako bi po Kristovoj pouci bili poučeni i odgojeni živjeti u zajednici vjernika, kako bismo bili uvedeni u puninu kršćanskog života.

Spasiteljevo poučavanje daje ohrabrenje: »Ne boj se!« – premda ste mala zajednica – tj. neka ne bude u središtu brojčanost zajednice – nego gledajte djelo Oca koji vam daje život nebeski. Spasitelj usmjerava našu svijest ne na nas koji primamo spasenje nego na Onoga koji daje spasenje. Bog radi, a mi postajem samo suradnici.

Gledanje na sebe Spasitelj poučavanjem usmjerava na duhovne vrijednosti u srcu prema poslovici: »Gdje vam je blago, ondje će vam i srce biti«. Poučavanjem nas usmjerava na blago nepropadljivo na nebesima, te nas odvraća od gomilanja prolaznog blaga koje može oteti kradljivac i rastočiti moljac.

Duhovne vrijednosti kršćanske zajednice imaju svoj izvor oko stola kojega je utemeljio Domaćin. On poslužuje one koji su budni, koji su odgojeni dočekati Gospodara. On ih čini pripravnima blagovati nebesko, primati hranu života vječnoga.
Zahtjevnost Spasiteljeve pouke je tolika da apostol Petar pita vrijedi li izrečena pouka samo za apostole ili za sve u zajednici, tj. za odgovorne u kršćanskim zajednicama ili za sve članove u Crkvi.

Spasiteljev odgovor i pouka uči nas budno i savjesno ponašati se, – i odgovorni u zajednici i svi članovi Crkve. Nesavjesno ponašanje Bog prosuđuje, te takove proglašava »nevjernim slugama« kojima će dodijeliti udes među nevjernicima. Našu svijest i naše poimanje Spasiteljeva pouka u cijelosti usmjerava da svi u kršćanskoj zajednici budemo vjerni jer smo svi primatelji neprolaznih, nebeskih vrijednosti. »Kome je god mnogo dano, od njega će se mnogo iskati. Kome je mnogo povjereno, više će se od njega iskati.«

O ovome Radosna vijest glasi (Lk 12,32-48):
Reče Isus svojim učenicima: “Ne boj se, stado malo: svidjelo se Ocu vašemu dati vam Kraljevstvo. Prodajte što god imate i dajte za milostinju! Načinite sebi kese koje ne stare, blago nepropadljivo na nebesima, kamo se kradljivac ne približava i gdje moljac ne rastače. Doista, gdje vam je blago, ondje će vam i srce biti.

“Neka vam bokovi budu opasani i svjetiljke upaljene, a vi slični ljudima što čekaju gospodara kad se vraća sa svadbe da mu odmah otvore čim stigne i pokuca. Blago onim slugama koje gospodar, kada dođe, nađe budne! Zaista, kažem vam, pripasat će se, posaditi ih za stol pa će pristupiti i posluživati ih. Pa dođe li o drugoj ili o trećoj straži i nađe ih tako, blago njima!

A ovo znajte: kad bi domaćin znao u koji čas kradljivac dolazi, ne bi dao prokopati kuće. I vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.
Nato će Petar: “Gospodine, govoriš li tu prispodobu samo za nas ili i za sve?”
Reče Gospodin: Tko li je onaj vjerni i razumni upravitelj što će ga gospodar postaviti nad svojom poslugom da im u pravo vrijeme daje obrok? Blago onome sluzi kojega gospodar kada dođe, nađe da tako radi. Uistinu, kažem vam, postavit će ga nad svim imanjem svojim.

No rekne li taj sluga u srcu: ‘Okasnit će gospodar moj’ pa stane tući sluge i sluškinje, jesti, piti i opijati se, doći će gospodar toga sluge u dan u koji mu se ne nada i u čas u koji i ne sluti; rasjeći će ga i dodijeliti mu udes među nevjernicima.

I onaj sluga što je znao volju gospodara svoga, a nije bio spreman ili nije učinio po volji njegovoj, dobit će mnogo udaraca. A onaj koji nije znao, ali je učinio što zaslužuje udarce, dobit će malo udaraca. Kome je god mnogo dano, od njega će se mnogo iskati. Kome je mnogo povjereno, više će se od njega iskati.”

Msgr. Nikola Imbrišak

Skip to content