Bog živih

naucavaNedjelja kroz godinu 32. C
»BOG NIJE BOG MRTVIH, NEGO ŽIVIH!«
Prošle nedjelje čuli smo Spasiteljevu objavu kako on uspostavlja ispravan odnos s osobom kojoj je potrebno spasenje. Ne samo u susretu s osobama, nego također i na pitanja koja mu postavljaju on danas objavljuje ovom svijetu nebesko i djeluje za spasenje vječnog života. Kako?

– Objaviti stvarnost uskrsnuća tj. život vječni. Objaviti spasenje za život vječni, nije moguće mjerilima ljudskog razmišljanja iz iskustva samo ovoga svijeta. Nužna je objava o onome svijetu. Stoga Spasitelj progovara izrazom djece: »Djeca se ovog svijeta žene i udavaju. No oni koji su dostojni onog svijeta i uskrsnuća niti se žene niti udavaju. Ni umrijeti više ne mogu: anđelima su jednaki i djeca su Božja jer su djeca uskrsnuća.« Djeci ovoga svijeta koja imaju iskustvo ženidbe, rađanja, umiranja, suza, plača, boli, briga potrebna je objava kako postati dijete Božje za život vječni, dijete uskrsnuća, – vječni život bez ženidbe, rađanja, umiranja, suza, plača, boli, briga.

– Od početka stvaranja postoji Božji odnos s ljudima. Postoji Božji savez ne s mrtvima, nego sa živima (Abraham, Mojsije). On nije Bog mrtvih, nego živih. Živi ljudi su Božja slava i na ovome svijetu ako se ponašamo i živimo po Božjim normama, u skladu s Božjom voljom i ljudskom naravi; i na onome svijetu ako prihvatimo spasenje objavljeno i ostvareno po djelu Sina koji je postao čovjekom, uzdizanjem na križ slomio moć smrti, uskrsnućem otvorio vrata života vječnoga. Krist je objavio i pozvao nas na put koji nije put iz života u smrt, nego put koji vodi u prijelaz iz smrti u život.

Okupljanje kršćana nedjeljom oko Uskrsloga, u dan uskrsnuća Gospodina našega Isusa Krista, njegove riječi (objave) i njegove prisutnosti pod prilikama kruha i vina, je prihvaćanje puta koji vodi djecu uskrsnuća u život vječni, te nas štiti i oslobađa ponašanja u ovom životu na način da odbacujem Boga, Božje i naravne norme, štiti nas i oslobađa da ne prihvaćam drugoga (ni Boga ni bližnjega) življenjem po osobnoj sebičnosti bez imalo savjesnosti i savjesti, štiti nas i oslobađa nametanja vlastite samovolje drugima širenjem izmišljenih i iskrivljenih stavova ponašanja kojim se zavodi slabe, neiskusne, mlade da ih se učini ovisnima da budu upropaštene osobe i bez ovozemaljske ljudskosti.
Kršćanine, Krist je »uskrsnuće i život« – budi dijete Božje jer si dijete uskrsnuća.

O ovome Radosna vijest objavljuje (Lk 20, 27-38):
Pristupe Isusu neki od saduceja, koji niječu uskrsnuće. Upitaše ga: “Učitelju! Mojsije nam napisa: Umre li bez djece čiji brat koji imaše ženu, neka njegov brat uzme tu ženu te podigne porod bratu svomu.
Bijaše tako sedmero braće. Prvi se oženi i umrije bez djece. Drugi uze njegovu ženu, onda treći; i tako redom sva sedmorica pomriješe ne ostavivši djece. Naposljetku umrije i žena.
Kojemu će dakle od njih ta žena pripasti o uskrsnuću? Jer sedmorica su je imala za ženu.”
Reče im Isus: “Djeca se ovog svijeta žene i udaju. No oni koji se nađoše dostojni onog svijeta i uskrsnuća od mrtvih niti se žene niti se udaju. Zaista, ni umrijeti više ne mogu: anđelima su jednaki i sinovi su Božji jer su sinovi uskrsnuća.”
“A da mrtvi ustaju, naznači i Mojsije kad u odlomku o grmu Gospodina zove Bogom Abrahamovim, Bogom Izakovim i Bogom Jakovljevim. A nije on Bog mrtvih, nego živih. Ta svi njemu žive!”

msgr. Nikola Imbrišak

Skip to content