A vi, što vi kažete, tko sam ja?

veliki_tjedan-430x227Nedjelja kroz godinu 12. C

A vi, što vi kažete, tko sam ja? Kroz opis Spasiteljeva čudesnog pitanja i kroz govorenje svega što drugi misle, objavljuje se osoba Isusa Nazarećanina, njegovo poslanje koje izvršava, te način kako će poslanje biti izvršeno. Govorenje ili javno mijenje, anketa o Isusu Nazarećaninu svodi se na to da je on neki prorok, neka važna i posebna osoba i ništa više od toga. Nakon što je uprisutnjeno poznavanje javnog mnijenja, u središte stavlja Spasitelj pitanje: A vi, što vi kažete, tko sam ja? Ovo je čudesno pitanje koje nam Spasitelj postavlja. Ovo pitanje ima trajnost. Neprestano Spasitelj pita: tko sam ja tebi, tko sam ja u tvojoj svijesti. Kršćanine jesi li upoznao osobu Isusa Nazarećanina, jesi li trajno svjestan koliko je Isus važna osoba u tvome vjerničkom životu?

Osobni odgovor svakog kršćanina ima također trajnost. Trajnost je u tome što prvi odgovor na to pitanje izriče Petar u ime svih apostola: »Ti si Spasitelj, pomazanik Božji«, odgovor izriče od tada do danas istinitu trajnu objavu – nužnu za spasenje svakog vjernika u zajednici. Odgovor »Ti si Spasitelj, pomazanik Božji« osposobljava me – trajno ostati u zajednici vjernika koja ispovijeda spasenje, te osobno i svjesno biti trajni primatelj spasenja. Odgovor »Ti si Spasitelj, pomazanik Božji« čini me svjesnim da imam osobu koja nije samo važna, nego je središte moga života, te u cijelosti određuje put i smjer moga kršćanskog života.

Nakon što vjernik shvati tko je Isus Nazarećanin – da je »Spasitelj i pomazanik Božji«, tada je otvoren prihvatiti što to znači: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti.«

Ovim se objavljuje – Spasiteljevim vjernikom se postaje odreknućem od sebe samoga, odreknućem od vlastite samovolje. Spasitelj nas hrabri da umremo sebi, kako bi on – sam Život došao k nama. Tko se tako odrekao sebe, tko je jednom cjelovito umro sebi za Krista, njemu svagdašnji križevi, nerazumijevanja, nevolje, patnje, umiranja ne mogu ništa. Ti ga svagdanji križevi samo potiču da još više Spasitelj bude njegov Život kako objavljuje apostol: »Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist.«

To potvrđuje ova Radosna vijest (Lk 9,18-24):
Dok je Isus jednom u osami molio, bijahu s njim samo njegovi učenici. On ih upita: “Što govori svijet, tko sam ja?”
Oni odgovoriše: “Da si Ivan Krstitelj, drugi: da si Ilija, treći opet: da neki od drevnih proroka usta.”
A on im reče: “A vi, što vi kažete, tko sam ja?”
Petar prihvati i reče: “Krist – Pomazanik Božji!”
A on im zaprijeti da toga nikomu ne kazuju. Reče: “Treba da Sin Čovječji mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i treći dan da uskrsne.”
A govoraše svima: “Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti.

Msgr. Nikola Imbrišak

Skip to content