Zašto i mi danas nismo zaneseni Isusovim naukom?

Poučavanje i čudo u kafarnaumskoj sinagogi 

21I stignu u Kafarnaum. Odmah u subotu uđe on u sinagogu i poče naučavati. 22Bijahu zaneseni njegovim naukom. Ta učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci. 23A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika: 24»Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!« 25Isus mu zaprijeti: »Umukni i iziđi iz njega!« 26Nato nečisti duh potrese njime pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega. 27Svi se zaprepastiše te se zapitkivahu: »Što li je ovo? Nova li i snažna nauka! Pa i samim nečistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se.« 28I pročulo se odmah o njemu posvuda, po svoj okolici galilejskoj.

Dragi prijatelji, Riječ Božja nam uvijek govori, ona uvijek čini nešto novo, ona mijenja, ona stvara. U današnjem evanđelju 4. nedjelje kroz godinu slušamo o Isusu koji poučava u sinagogi, Pismo nam svjedoči kako je Isus naučavao kao onaj koji ima vlast, te je u ovom poglavlju vidljivo kako mu se sotona pokorava te napušta opsjednutog čovjeka. Htio bih ipak da se kratko zadržimo na rečenici: “Bijahu zaneseni njegovim naukom.”

Mi isto danas slušamo isti taj Isusov nauk. Krist je isti, jučer, danas, uvijeke, kaže Pismo. Ako pak mi danas slušamo Isusove riječi, čitamo evanđelja, razmišljamo o Riječi Božjoj – koji su razlozi da mi sami nismo oduševljeni njegovim naukom? Ima više razloga, ali ključan jest u – grijehu. Kršćanin koji živi u grijehu, koji se s grijehom pomirio, naliči na nekog istraživača prirode koji je upoznat s netaknutim i čistim planinskim izvorom, a pije neku kontaminiranu izlučevinu iz gradske oronule cisterne. Taj grijeh u nama ima efekt da nas udaljuje od izvora, i iako mi dobro znamo da je taj izvor jedini Izvor, grijeh nam stavlja mrene na oči, malo po malo, pa tako sve dotle dok nam  i ono vidljivo jasno, postane nevidljivo u izmaglici.

Takvi kršćani, bez obzira kojem udu Crkve pripadali i kojem staležu, postaju ne više sol zemlje, o kojoj je Krist govorio, nego sami učiniše da više ne čine smisao ovoj zemlji, nego se izbacuju van da ih drugi gaze nogama, postali su – bljuzga, na što Učitelj upozorava.

Stoga, današnja nedjelja nas poziva da se zapitamo: ako nismo i sami oduševljeni Kristom i njegovim naukom, toliko da smo zaneseni, presudni je trenutak vlastite preobrazbe, obraćenja i vjerovanja Evanđelju. 

Marin Miletić

Skip to content