Veliki petak

Katedrala sv. Vida 3. travnja

Isus gospodar situacije

Draga braćo i sestre!

Saberimo se u Marijinu duhu pod Isusovim križem, jer ona, koju štujemo i kao Majku od sedam žalosti, najbolje je shvatila značenje muke i smrti svog Sina, stoga nam sigurno najbolje može pomoći kako o njoj razmišljati i meditirati.

Usredotočimo se na trenutak kada Pilat predstavlja Isusa svećeničkim glavarima i židovskom mnoštvu riječima: „Evo kralja vašega!“, na što oni vičući zahtijevaju da ga razapne. Tako počinje Isusov križni put do Golgote gdje će biti razapet. U Ivanovu prikazu Isusove muke posebno se naglašava kako je Isus gospodar situacije. On se slobodno žrtvuje, a ne jer bi mu to bilo nametnuto. Sve što mu se događa, on prihvaća aktivno, što znači on to tako on hoće. To pokazuje već u Getsemanskom vrtu u trenutku uhićenja. Evanđelist bilježi: „A Isus, znajući sve što će s njim biti, istupi naprijed te ih upita: ‘Koga tražite?’“ Oni mu odgovoriše: „Isusa Nazarećanina.“ A on im odvraća: „Ja sam!“ (Prisjetimo se da se tim riječima Bog objavio Mojsiju koji ga je pitao za njegovo ime: „Ja sam onaj koji jesam.“). Isus se dakle predstavlja kao Bog. Kao takav, on zapovijeda stražarima: „Ako dakle mene tražite, pustite ove da idu – da se ispuni riječ koju reče: Ne izgubih ni jednoga od onih koje si mi dao.“ Slično se ponaša i kad ga Pilat pita : „Odakle si ti?“, na što mu Isus ne daje odgovora, zbog čega ga Pilat podsjeća da on ima vlast pustiti ga i razapeti ga. A Isus mu odgovara: „Ti ne bi imao nada mnom nikakve vlasti da ti nije dano odozgo.“

I na križu Isus aktivno sudjeluje u svojoj smrti, ne dopuštajući da ga usmrte poput razbojnika kojima vojnici prebijaju kosti, nego predajući svoj duh, povjerivši prije toga svoju majku svom ljubljenom učeniku i učenika majci. Ako je Pilat prije, sjedeći na sudačkoj stolici, Isusa predstavio riječima „Evo čovjeka!“, sada Isus s križa koji je, prema Ivanovoj teologiji, Isusovo prijestolje, predstavlja istim riječima učeniku svoju majku: “Evo ti majke“, i majci učenika: „Evo ti sina.“ Na taj način Isus s križa objavljuje svoju volju, ali i svoju ljubav prema nama. On je jaganjac Božji i pastir koji svoj  život predaje za svoje ovce. Pribijen na križ, on rađa Crkvu, koju predstavljaju Isusova majka, sestra njegove majke, Marija Kleofina, i Marija Magdalena, kao i ljubljeni učenik.

Ivanovo evanđelje ističe da su to učenici koji „stajahu uz križ“, detalj koji ima duboko značenje. Samo Ivanovo evanđelje govori da je tih pet osoba stajalo uz križ. Drugi evanđelisti to ne specificiraju. Luka npr. piše da su ga svi koji su ga poznavali slijedili izdaleka. Matej također donosi da su mnoge žene pratile izdaleka Isusovu muku i razapinjanje. Riječ je o ženama koje su Isusa slijedile iz Galileje i posluživale ga. Ali sada ga slijede izdaleka. Marko, kao i Matej, navodi imena tih koje su Isusovu smrt slijedili izdaleka. To su: Marija Magdalena i Marija, majka Jakova Mlađega i Josipa, te Saloma. Marko kaže: „te su ga pratile kad bijaše u Galileji i posluživale mu – i mnoge druge koje uziđoše s njime u Jeruzalem.“ A samo Ivanovo evanđelje specificira da Isusova majka s drugim ženama i ljubljenim učenikom „stajahu uz križ“. Stajali su ondje kao sluge uz svoga kralja. Hrabro prisustvuju trenutku u kojemu Isus proglašava „Dovršeno je!“ Majka Isusova se sigurno tada sjetila da je to onaj čas o kojem je on govorio u Kani Galilejskoj, kad joj je rekao: „Još nije došao moj čas“ (Iv 2, 1). To je bio njegov odgovor na njezinu primjedbu da svatovi „vina nemaju“. Evanđelist je istim riječima opisao njezinu prisutnost u Kani i na Golgoti: „bijaše ondje.“

Kako znamo, Ivanovo evanđelje govori o zagonetnom „ljubljenom učeniku“, ne navodeći njegovo ime. Poznavajući posebno prijateljski odnos između Isusa i apostola Ivana, pisca četvrtog evanđelja, s pravom se pretpostavlja da se taj naziv odnosi na njega. Ali, zar samo na njega? Zašto se ne bi odnosio i na one koje zajedno s njime stoje uz Isusov križ? Nije li u tom smislu ljubljeni učenik svaki onaj i svaka ona koji ostaju Isusu vjerni do kraja? Potrudimo se, stoga, braćo i sestre, da svojom vjernošću Gospodinu do kraja zaslužimo za sebe to prekrasno ime „ljubljeni učenik“, „Isusov ljubljeni učenik“. Amen..

 

Skip to content