Održan skup o svećeniku i crkvenom povjesničaru Maksu Pelozi
Kategorija:
Vijesti

Ostavina Makso PelozaU subotu 24. listopada u organizaciji udruge ”Žejane” i ”Mladi Mune” te Katedre Čakavskog sabora Općine Mošćenička Draga, u Velim Munama održan je znanstveni skup „Mune Maksu Pelozi“, čime je obilježena stogodišnjica rođenja toga uvaženog svećenika, crkvenog povjesničara i arhivista iz našega kraja. Makso Peloza rođen je 1915. u Velim Munama i preminuo je 1989. u Rijeci. Skup se uklapa u projekt ”Braća svećenici Makso i Marijan Peloza u župi Mošćenice” koji predstavlja rad dvojice svećenika Maksa Peloze i njegova brata Marijana Peloze, na kulturnoj i crkvenoj baštini mošćeničkog kraja. U ime organizatora Robert Doričić istaknuo je značajnu ulogu Maksa Peloze u očuvanju naše kulturne i crkvene baštine, osobito u razdoblju nakon Drugog svjetskog rata, kada je bio ključan u kulturnoj revitalizaciji čitavoga područja. Nakon pozdrava općinskih vlasti Matulja, predstavnika Županije Primorsko-goranske, skupu se obratio i župnik Muna Marinko Kajić. U nastavku su predavači govorili o liku i djelu toga plodnog crkvenog historiografa (Marko Medved), o Munama u novom vijeku s posebnim osvrtom na iseljavanje prema Puli (Slaven Bertoša), o odnosima Muna i Tršćansko-koparske biskupije u razdoblju 1789.-1914. (Giovanni Luca), o munskoj župi u rukopisnoj ostavštini hrvatskoga preporoditelja Vjekoslava Spinčića (Ivana Eterović), o groblju u Velim Munama (Daina Glavočić), o crkvi sv. Andrije u Žejanama (Robert Doričić i Helena Doričić), o liturgijskom posuđu u Velim Munama i Žejanama (Mateja Jerman), o mikrotoponimiji Malih Muna (Igor Eterović) i o memorijalnom centru Lipa pamti (Vana Gović). U popodnevnom dijelu simpozija studenti etnologije i kulturne antropologije Filozofskog fakulteta u Zagrebu predstavili su rezultate terenskog istraživanja vezanih uz identitet i čuvanje memorije mještana Velih i Malih Muna te Žejana. Otvorena je i izložba slika o Maksu i Marijanu Pelozi u župi Mošćenice.

Skip to content