Odgoj u kršćanskoj vjeri može biti inspiracija
Kategorija:
Vijesti

Župno pastoralno vijeće župe sv. Ivana Krstitelja na Škurinjama organiziralo je petak 20. veljače u dvorani Caritasa Riječke nadbiskupije javno predavanje na temu: “Roditeljstvo”. Gost predavač bio je dekan Filozofskog fakulteta u Rijeci, prof. dr. sc. Predrag Šustar.

Odnos roditelja i djeteta prije svega je moralni, a tek onda biološki, rekao je na početku predavač objasnivši kako intencionalizam, prema standardnom shvaćanju u suvremenim etičkim raspravama, nije utemeljen na biologiji. To ponekad može stvarati probleme u pravnoj praksi kada biološki roditelji polažu pravo na roditeljstvom nad djetetom. S tim u vezi roditelji imaju pravo ‘isključiti’ druge od odluka koje donose o svom djetetu, sve dok su dovoljno kompetentni i dok ne zlostavljaju i zanemaruju djecu, poručio je Šustar. U protivnom, država smije intervenirati.

U nastavku je istaknuo tri koncepcije roditeljstva: briga za dijete (child-caring), podizanje djece (raising children) i stvaranje obitelji (family-making). Briga za dijete u prvom slučaju fokusirana je na trenutne potrebe djeteta. U pravnom kontekstu uloga roditelja tu je ‘uloga čuvara’ djece u određenom razdoblju, no nimalo manje važna je religijska definicija roditeljstva po kojoj nam je Bog povjerio djecu na čuvanje tj. brigu, objasnio je predavač. Govoreći o drugom konceptu, istaknuo je kako podizanje djeteta je usmjereno na perspektivu djeteta kao buduće odrasle osobe. Roditelji su tu ‘umjetnici/ stvaratelji’ buduće odrasle osobe i djeci su poput ‘učitelja’. Treći koncept – stvaranje obitelji – jedini je fukusiran na obitelj, a ne samo na dijete. Obitelj je tu zajednica koja transcenscendira pojedinca uzetog izolirano, već se ova koncepcija roditeljstva usmjerava na same odnose koji na brojne i raznovrsne načine povezuju, formiraju kako roditelja, tako i dijete, istaknuo je Šustar. “Dodatno, vremenski gledano, obitelj transcendira, briše granice naših pojedinačnih života, dok prostorno gledano, obitelj se izravno povezuje sa stvaranjem doma, koji također nadilazi puki okoliš. U biti, roditelji i djeca u obiteljskoj zajednici koju svakodnevno održavaju i stvaraju žive zajednički život koji nadilazi njihove individualne, pojedinačne sudbine. Zato je, po meni, ova koncepcija posebno vrijedna.”

Zaključujući predavanje istaknuo je kako je temeljna vrijednost ili dobro na kojemu počiva kvalitetno roditeljstvo – očuvanje naših odnosa ili etika brige o mreži ovih odnosa koji čine obiteljsku zajednicu. S tim u svezi, odgoj u kršćanskoj vjeri može biti inspiracija koja ne treba nužno zazirati od različitih mišljenja, sumnji ili polemika. Naprotiv, trebalo bi više u sigurnom okruženju obiteljskih odnosa učiti djecu, učiti međusobno kako dobro upravljati konfliktnim situacijama. Smatram da su biblijske, posebno novozavjetne prispodobe izvrstan poticaj po tom pitanju. To je živa vjera koja može biti zanimljiva današnjoj obitelji i poticaj roditeljstvu.

Skip to content