Nedovoljna osviještenost o važnosti predškolskog odgoja u vjeri
Kategorija:
Vijesti

Dana 9. ožujka u dvorani Nadbiskupskog doma u Rijeci održan je susret odgojitelja/ica u vjeri Riječke nadbiskupije i predstojnice Katehetskog ureda Ksenije Rukavina Kovačević o temi: Stanje i perspektive vjerskog odgoja u javnim i privatnim (katoličkim) dječjim vrtićima na području Riječke nadbiskupije.

Tom se prilikom odazvalo 18 odgojitelja/ica iz različitih vrtića: u sklopu DV Rijeka iz DV Potok, DV Zvončica i DV Delfin, iz DV Viškovo te iz tri privatna katolička (DV Zvjezdica mira, DV Nazaret i DV Mima) i jednog privatnog svjetovnog vrtića (DV Snjeguljica). 

Iako je sklopljenim Ugovorima sa Svetom Stolicom (čl. 1 § 6 Ugovora o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom odgoju u javnim predškolskim ustanovama) omogućeno roditeljima da za svoju djecu traže vjerski odgoj, u posljednjih nekoliko godina uočena je tendencija smanjenja broja vjerskih odjeljenja u javnim vrtićima, a time i broja zaposlenih odgojitelja/ica u vjeri. Među najznačajnijim razlozima za takvu pojavu odgojitelji/ce vide u: nedovoljnoj informiranosti roditelja o važnosti vjerskog odgoja djece predškolske dobi, u nedovoljnoj osviještenosti čitave župne zajednice za brigu o institucionalnoj vjerskoj pouci najmanjih, u slaboj promociji zvanja odgojitelja/ica u vjeri od strane nadležnih civilnih tijela te u nacionalnoj obrazovnoj strategiji koja u holističkom pristupu cjelovitom dječjem odgoju u predškolskoj dobi ne pridaje previše pažnje vjerskoj dimenziji.

Kada je riječ o pedagoško-didaktičkoj opremljenosti za provođenje predškolskog vjerskog odgoja odgojitelji su također iznijeli određene potekoće. Prije svega, nedostatak katehetskih materijala za neposredni odgojno-katehetski rad, zbog čega se u praksi nerijetko moraju snalaziti kako znaju i umiju. Od velike pomoći su im različiti oblici stručne formacije na nadbiskupijskom i nacionalnom nivou, no potreba za dodatnim stručnim usavršavanjem i dalje postoji. U tom smislu odgojitelji su izrazili želju za: snažnijim „umrežavanjem“ informacija i stručnih materijala putem novih medija, obogaćivanjem profesionalne prakse onim pedagoško-katehetskim modelima koji su se u različitim nad/biskupijama pokazali najučinkovitijima, organiziranjem češćih stručnih susreta odgojitelja privatnih i javnih vrtića na način prezentiranja pojedinih aspekata rada (sličnosti i razlike) u jednima i drugima te većom otvorenosti Crkve i društva za potrebe vjerskog odgoja u predškolskim ustanovama.

Ovom su prilikom izabrani i novi voditelji Županijskih stručnih vijeća za odgojiteljice u vjeri. To su odgojitelji Valentina Jerković iz DV Nazaret i Tomislav Prpić iz DV Zvjezdica mira.

Vjerski odgoj u predškolskim ustanovama provodi se kroz tri programa: cjelodnevni, poludnevni i kraći. Odgojitelji/ce u vjeri provode vjerski odgoj u svoje radno vrijeme potpuno besplatno, za razliku od niza aktivnosti za koje roditelji moraju izdvojiti, uz redovno plaćanje vrtića, i poveći novčani iznos. U zadnjih petnaestak godina na Metropolitanskom pastoralnom institutu u Rijeci doškolovalo se preko pedesetak odgojitelja/ica u vjeri, no danas ih upola manje provodi vjerski odgoj jer se vjerski odjeli rapidno gase. Opće je poznato da je predškolski odgoj puno više od čuvanja djece dok roditelji rade, napose zbog socijalizacije djece i njihove cjelovite priprave za polazak u školu. Isto tako, vjerski odgoj u predškolskoj dobi od iznimne je važnosti u cjelovitom vjerskom odgoju djece jer on postupno uvodi dijete u otajstvo vjere, zbog čega vjeronauk u školi, po svojoj naravi i specifičnostima, nije i ne može biti kompenzacija u bilo kojem smislu.

Na kraju susreta svi su odgojitelji u vjeri izrazili želju za što više ovakvih međusobnih susreta.

Skip to content