Mons. Šimac bio je omiljen među vjernicima i svećenicima
Kategorija:
Vijesti

U Domu kulture u Dražicama u četvrtak 19. ožujka u povodu blagdana sv. Josipa i imendana pokojnog mons. Josipa Šimca održana je kulturna tribina koju je organizirala Matica hrvatska – ogranak Jelenje. O životu mons. Šimca, koji je rodom iz župe Jelenje, govorio je povjesničar i novinar Goran Moravček.

Mons. Josip Šimac rođen je 1939. god. u Ratuljama pored Jelenja. Sjemenišnu gimnaziju završio je u Pazinu,  studij teologije u Zagrebu a magistrirao je u Rimu. Njegov pastoralni rad obilježen je obnovama crkvenih zdanja i velikim zalaganjem da se po smjernicama II. Vatikanskog koncila u Crkvi da veći značaj laicima, rekao je Moravček. Zbog toga je bio omiljen među vjernicima i među kolegama. Obnovio je crkvu u Jurjevu kao i porušenu i spaljenu crkvu u Rukavcu. Kod tih obnova surađivao je s pokojnim arhitektom Antonom Juretićem. Od 1977. do 2010. godine bio je župnik Voloskog. Tada je zbog bolesti umirovljen. Do smrti 2013. godine živio je u Jelenju. Mons. Šimcu veliki uzor bio je bl. Alojzije Stepinac kojega je promicao čitavog svog svećeničkog života, zaključio je Moravček.  

Grobnička pjesnikinja Korina Juretić recitirala je pjesme mladog grobničkog pjesnika  Franje Rada Grabara (1925. – 1944.), koji se pripremao za svećeničko zvanje ali ga je prerana tragična smrt u tome spriječila. U glazbenom dijelu sudjelovala je vokalna skupina KUD-a Zvir iz Jelenja. Matica Hrvatska –ogranak Jelenje osnovana je u listopadu 2013. i mons. Šimac bio je jedan od inicijatora, ali osnivanje nije doživio. U tijeku je priprema biografije mons. Šimca na kojoj radi Goran Moravček. (G. F.)

Skip to content