Razmišljanje nad drugom nedjeljom došašća

razmišljanje nad 2. nedjeljom došašća

Propovijedanje Ivana Krstitelja

Početak Evanđelja Isusa Krista Sina Božjega. Pisano je u Izaiji proroku: 

Evo šaljem glasnika svoga

pred licem tvojim

da ti pripravi put.

Glas viče u pustinji:

Pripravite put Gospodinu,

poravnite mu staze!

Tako se pojavi Ivan: krstio je u pustinji i propovijedao krst obraćenja na otpuštenje grijeha. Grnula k njemu sva judejska zemlja i svi Jeruzalemci: primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe. Ivan bijaše odjeven u devinu dlaku, s kožnatim pojasom oko bokova; hranio se skakavcima i divljim medom. I propovijedao je:»Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući. Ja vas krstih vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim.«

Pripavljamo li i mi put našem Isusu? 

Dragi prijatelji, Ivan Krstitelj je snažna osoba, preteča Isusa Krista,  onaj koji je pripremao dolazak našeg Učitelja. Ivan je jasan božanske osobe Isusa (usp., prva rečenica ovog evanđelja), ističući kako mu on nije dostojan odriješiti obuće na nogama. Uvijek su svi veliki ljudi iznimno skromni i ponizni, dok s druge strane, svi oni koji nerijetko nisu ostvarili sebe u odnosu prema Bogu i samome sebi – drže se oholo i uzvišeno. Svatko tko ljubi na iskreni način Isusa, on je uvijek svjestan svoje malenosti.

Pravo pitanje današnjeg evanđelja, možemo reći, je usmjereno na nas same. Što mi činimo danas, ovoga dana, ovoga mjeseca u prosincu, u došašću, ne bi li pripremili dolazak našeg Gospodina na nepatvoreniji način u srca naših obitelji, prijatelja, poznanika. Kako mi sebe pripremamo djelima svjedočkim da bi Gospodinove riječi mogle pasti na plodno tlo naših duša? Radimo li na sebi, razmišljamo li o vlastitom životu, o svemu onome što možemo boljim učiniti? Molimo li se, pripremamo jutarnjim zornicama, čitamo li duhovno štivo… kako bi i mi kroz ovo vrijeme pripremili dolazak malog Isusa u predivnom nam Božiću…

Marin Miletić

Skip to content