Pastoralne promjene u Riječkoj nadbiskupiji
Kategorija:
Vijesti

Kako je uobičajeno na kraju pastoralne godine riječki nadbiskup Ivan Devčić dekretirao je promjene pojedinih službi u Riječkoj nadbiskupiji. Najviše je promjena u župama, a mijenja se i vodstvo Metropolitanskog instituta u Rijeci te Pastoralne godine za đakone. Zbog pastoralnih potreba promjene u župama uobičajene su i poželjne, a svećenicima predstavljaju nove izazove i iskustva u njihovom služenju Božjem narodu.

Promjene su obuhvatile 23 svećenika i 20 župa.  Tri svećenika odlaze u zasluženu mirovinu, a prve službe dobivaju trojica mladomisnika. Promjene su se dogodile i na razini Riječke metropolije koja je dobila novog voditelja Pastoralne godine za đakone, te ravnatelja Metropolitanskog instituta.

Umirovljena su tri župnika: vlč. Ante Cindrić, vlč. Mate Vuković i vlč. Milan Cvitković. Vlč. Cindrića zamijenit će u župi sv. Petra i Pavla u Bribiru kao župni upravitelj vlč. Nikola Gajić, dosadašnji upravitelj župa sv. Antuna Padovanskog u Čabru i Presvetog Trojstva u Plešcima. Na mjesto vlč. M. Vukovića, župnika u župama sv. Nikole biskupa u Brod Moravicama, sv. Petra i Pavla u Podstenama i Našašću sv. Križa u Završju imenovan je vlč. Tomislav Ravnjak koji je razriješen službe u župama sv. Andrije apostola u Tršću i sv. Vida u Prezidu. Umirovljenog vlč. M. Cvitkovića u župi sv. Josipa u Praputnjaku zamijenit će vlč. Nixon Gonzales koji je razriješen službe župnog upravitelja u župama sv. Jurja mučenika u Hreljinu, a pored Praputnjaka povjerava mu se i župa Blažene Djevice Marije od Karmela na Krasici, kojom je dosad s Kukuljanova upravljao vlč. Marijan Benković.

Vlč. Giuseppe Vosilli, župniku župe sv. Andrije apostola u Bakru, koji je navršio sedamdeset i pet godina,  odobreno je produljenje župničke službe na godinu dana.

Vlč. Matija Žugaj razriješen je pastoralne brige za župe Majke Božje od Karmela u Ledenicama, sv. Antuna Padovanskog u Zagonu i sv. Jakova u Krmpotama te je stavljen na raspolaganje Vojnom ordinarijatu RH. Upraviteljem tih župa imenovan je vlč. Jaroslaw Wilczynski koji je razriješen službe župnog vikara u župi sv. Romualda i Svih Svetih u Rijeci.

Vlč. Marko Kopić, upravitelj župa sv. Antuna Padovanskog u Fužinama, sv. Jurja mučenika u Liču i sv. Ivana Krstitelja na Zlobinu razriješen je pastoralne brige za ovu posljednju župu koja je, zajedno sa župom sv. Jurja mučenika na Hreljinu, povjerena, je vlč. Miroslav Perglu, dosadašnjem upravitelju župe sv. Ćirila i Metoda u Rijeci.  Novim župnim upraviteljem župe sv. Ćirila i Metoda imenovan je vlč. Siniša Vujčić, povratnik sa studija kanonskog prava u Rimu. Njemu će pomagati kao župni vikar mr.sc. Tomislav Zečević, doktorand i asistent za biblijske znanosti na Teologiji u Rijeci.

Vlč. Mato Berišić, dosadašnji župni vikar u župi Sv. Križa na Srdočima u Rijeci imenovan je upraviteljem župa: sv. Andrije u Tršću, sv. Vida u Prezidu, sv. Antuna Padovanskog u Čabru i Presvetog Trojstva u Plešcima. Njemu će kao župni vikar pomagati mladomisnik Marijan Žderić.

Vlč. Zlatko Čibarić imenovan je župnim vikarom u župi Sv. Križa na Srdočima.

Promjene su zahvatile i župu Uznesenja Blažene Djevice Marije u Rijeci. Vlč. mr. Mario Gerić razriješen je službe župnog upravitelja kako bi završio doktorski studij iz liturgike. Istovremeno će kao župni vikar pomagati u župi sv. Jurja mučenika u Lovranu gdje će stanovati. Novim upraviteljem imenovan je vlč. dr. Mario Tomljanović koji je razriješen službe župnog vikara u župi sv. Jurja u Lovranu. Njemu će kao župni vikar pomagati vlč. Tomislav Miletić.

Mladomisnik vlč. Pero Marijanović imenovan je župnim vikarom u župi sv. Ivana Krstitelja u Rijeci, a vlč. Lovro Perić župnim vikarom Sv. Mihovila na Jelenju.  Mladomisnik vlč. Đuliano Trdić upućen je na studij psihologije na Papinsko sveučilište Gregoriana u Rimu.

Mons. Nikola Uravić razriješen je službe voditelja Pastoralne godine za đakone Riječke metropolije. Novim upraviteljem imenovan je vlč. dr. Mario Tomljanović.

Mr. Mario Gerić razriješen je službe ravnatelja Metropolitanskog instituta u Rijeci (MPI), a novi  ravnatelj postao je vlč. Marijan Benković.

U promjene u obnašanju pastoralnih službi u Riječkoj nadbiskupiji nisu uključene  možebitne izmjene u  župama kojima upravljaju svećenici redovnici, jer njihove redovničke uprave nisu Ordinarijatu o tome poslale još nikakvu obavijest.

Skip to content