Mlada misa vlč. Marijana Žderića
Kategorija:
Vijesti

U župi sv. Mihovila arkanđela u Jelenju u subotu, 7. lipnja svoju prvu misu slavio je mladomisnik vlč. Marijan Žderić. Slavlje je započelo roditeljskim blagoslovom u obiteljskoj kući i procesijom do crkve.  Propovijedao je rektor Bogoslovnog sjemeništa „Ivan Pavao II.“ vlč. Sanjin Francetić.

„Ovo je prva mlada misa nakon 49 godina kada ju je imao mons. Josip Šimac. Osim toga, ove godine župa sv. Mihaela arkanđela slavi 200. godina od posvete crkve što je za  Jelenje vrlo znakovito, ali i za mladog svećenika koji će nositi teret naviještanja Božje riječi i Krista nositi znakovito jer je jubilej crkve, mladomisnik je onaj nosi teret naviještanja Božje riječi i nosi drugim ljudima.“, rekao je vlč. Francetić. Koristeći se slikovitom biblijskom slikom magarca koji je nosio trudnu Mariju u betlehem, a kasnije i Isusa unio u Jeruzalem prije njegove muke, srti i uskrsnuća,  poručio je da je dužnost svećenika poput magarca posvuda nositi Isusa. „Svećenik je navjestitelj Isusove patnje, muke, smrti i njegova uskrsnuća. Biti svećenik nije lako, ali je lijepo ukoliko je čovjek uvjeren da je pozvan od Gospodina.“

 

Marijan Žderić rođen je u Našicama 28. rujna 1984. godine od oca Antuna i majke Marijane rođene Zetović. Djetinjstvo je proveo u okruženju obitelji i prijatelja, u malom slavonskom selu Beničanci gdje je završio osnovnu školu. Sakramente kršćanske inicijacije primio je u župi sv. Grgura pape. Po završetku osnovne škole upisuje Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju s pravom javnosti u Zagrebu. U ljeto 2002. godine seli se  s obitelji u Dražice koja pripada teritoriju župe sv. Mihovila arkanđela. Maturu je uspješno završio 2003.god., nakon čega upisuje fakultet fizike i matematike u Zagrebu. Međutim, nakon razmišljanja i savjetovanja sa svećenicima koji su ga pratili na njegovom životnome putu, upisuje Filozofsko-teološki fakultet u Zagrebu, gdje je i diplomirao 2012. godine.

”Svećenički poziv je u meni rastao od malih nogu i postepeno sazrijevao kroz mnoge kušnje u vlastitom životu, ali i kroz primjere života mnogih svećenika. Na posebni način mojih župnika koji su mi jednostavnošću života, revnošću i pobožnosti svjedočili kršćanski način života i ljepotu svećeničkog poziva.”, kaže o svom pozivu vlč. Žderić koji je za svoje geslo uzeo: „Sve mogu u onome koji me jača!“ (Fil 4, 13)

Skip to content