Permanentno obrazovanje mladih svećenika
Kategorija:
Vijesti

Mladi svećenici Riječke metropolije od 15. do 17. travnja u Domu pastoralnih susreta u Lovranu sudjelovali su na susretu permanentnog obrazovanja u organizaciji Metropolitanskog pastoralnog instituta. Promišljanja o aktualnim pastoralnim temama odnosila su se na o skrb za bolesne i umiruće, zdravstveni odgoj i gender ideologiju te pastoralne inicijative u Godini vjere.

O pastoralu bolesnih i umirućih govorio je dr. Nikola Vranješ potaknuvši župnike na brigu za tu populaciju u svojim župama. „Potrebno je bolest povezati s Otajstvom spasenja, ne apsolutizirati samo ovozemaljsko ozdravljenje. Treba posvijestiti ljudima da je i bolest izričaj svjedočanstva vjere.“ Zbog toga je naglasio da je ljudima potrebno približiti značenje sakramenta bolesničkog pomazanja i pripremati ih za primanje tog sakramenta koji se ne prima tek pred smrt nego kao milost u bolesti. Bolnički kapelan fra Žarko Lučić iznio je iskustva iz Riječke bolnice koja potvrđuju da se na sakrament bolesničkog pomazanja još uvijek često gleda negativno. Potvrdio je da se susreće s raznolikim reakcijama ljudi u bolnici od kojih po prilici polovica rado prima sakrament dok ga druga polovica odbacuje. Riječki nadbiskup Ivan Devčić govorio je o brizi za umiruće i riječkom hospiciju, ustanovi za palijativnu skrb koju je osnovao nadbiskupijski Caritas i koja je započela s radom početkom ove godine.

Drugoga dana temeljitu analizu kurikuluma Zdravstvenog odgoja u hrvatskim školama dala je predstojnica Katehetskog ureda Riječke nadbiskupije Ksenija Rukavina Kovačević, posebno analizirajući za kršćane sporni sadržaj 4. modula o seksualnom odgoju. Program koji se provodi u školama promiče liberalne stavove prema ljudskoj seksualnosti, što podrazumijeva otvorenost i prihvaćanje svih oblika seksualnog ponašanja, kao i spolne/rodne ravnopravnosti te uvažavanja prava seksualnih manjina. Više o rodnoj ideologiji, koja se provlači kroz program kurikuluma i promiče mišljenje da su rod i spolnost stvar izbora, a ne biološka datost, govorio je svećenik Krčke biskupije mons. mr. Nikola Radić. Istaknuo je kako je cilj te ideologije, pod parolom rodne jednakosti, ukidanje razlika i podjela na muško i žensko.

Posljednjeg dana susreta mladi svećenici su promišljali o pastoralnim inicijativama potaknutim Godinom vjere koja se obilježava na planu opće Crkve. Predstavnici Riječke nadbiskupije te Krčke, Porečko-pulske i Gospićko-senjske biskupije iznijeli su kako je Godina vjere do sada nadahnjivala pastoralno djelovanje u biskupijama i koje su inicijative pokrenute. Mlade svećenike posjetili su i s njima slavili euharistiju i njihovi biskupi, riječki nadbiskup Ivan Devčić, krčki biskup Valter Župan i gospićko-senjski Mile Bogović.

Skip to content