Crkva u dijalogu i suradnji sa svijetom
Kategorija:
Vijesti

Kulturna tribina

„U središtu poslanja zajednice vjernika, Crkve, je zadaća komunikacije vjere“, rekao je dr. Severino Dianich, svećenik i teolog iz Pise, gost predavač Kulturne tribine Teologije u Rijeci održane 21. svibnja, u dvorani Nadbiskupskoga doma.

„U toj komunikaciji velika je uloga vjernika laika, koji čine 90% zajednice vjernika. Ako pogledamo povijest Europe vidimo da se vjera prenosila prvenstveno u obiteljima, a prenosili su je roditelji i rodbina.“ Dr. Dianich je govorio o novostima u poimanju Crkve i njezina poslanja u svijetu koje su proizašle iz Drugog vatikanskog sabora, posebno analizirajući konstituciju Lumen Gentium.

Papa Ivan XXIII. sazvao je Sabor kako bi Crkva ušla u dijalog sa suvremenim svijetom. „Definirajući Crkvu u svijetlu otajstva Presvetog Trojstva, Sabor vidi Crkvu u odnosu na svijet i povijest ne više u trajnoj napetosti da obrani vlastitu vlast nad svijetom nego u otvorenom dijalogu i suradnji. U LG 1 Crkva se definira kao znak i sredstvo, ne samo kao zajedništvo čovjeka i Boga, već i kao jedinstvo cijelog ljudskog roda, te se stoga stavlja na služenje čovjeku kako bi mu podarila zajedništvo s Bogom nudeći mu vjeru u Krista, ali i kroz promicanje pomirenja, mira i općeg dobra.“ Koncil definira Crkvu kao Narod Božji, sveukupnost vjernika. U njoj je prisutna različitost službi, ali jedinstvo u poslanju, čime daje i novu, važniju ulogu vjernicima laicima.

„Ostaje prisutan problem odnosa Crkve kao institucije i vjernika koji djeluju u civilnom društvu. Laik svojim životom ostvaruje poslanje Crkve u svijetu, ali nije predstavnik institucije od koje ne iziskuje nikakav mandat da bi kao vjernik djelovao u svijetu. To na prvi pogled umanjuje njihov značaj, ali ja smatram da zapravo privilegira vjernike laike jer mogu vjeru svjedočiti i djelovati u društvu i izvan okvira koje propisuje institucija.“ Objasnio je kako je komunikacija vjere prvenstveno komunikacija vlastite egzistencije i na taj način vjernici evangeliziraju. „Laici su čak više nego zaređeni članovi Crkve ili redovnici u stanju prenijeti iskustvo života u vjeri. Oni žive u svijetu i tako mogu prožeti svakodnevni život evanđeljem.“

Dr. Dianich je zaključio kako promicanje i vrednovanje laikata za Crkvu predstavlja temeljnu potrebu koja proizlazi iz činjenice da Crkva nije pozvana živjeti sama za sebe, već je postavljena na služenje svijetu, „Postavljena je da svima komunicira vjeru u Isusa i radi toga bude znak i sredstvo pomirenja i mira, na putu prema ostvarenju pravde i bratskog skladnog života sviju ljudi ovoga svijeta“

Dr. Severino Dianich rođen je u Rijeci 1934. odakle je nakon rata emigrirao u Italiju gdje je zaređen za svećenika nadbiskupije Pisa. Na početku svog predavanja prisjetio se svog djetinjstva i sakramenata krštenja i krizme koje je primio u Rijeci. U Italiji je predavao na nekoliko teoloških učilišta među kojima i na rimskoj Gregoriani. Autor je brojnih teoloških djela, osobito iz područja ekleziologije i kristologije. Duhovnik je u nadbiskupijskom sjemeništu u Pisi i biskupski vikar za pastoral kulture i sveučilišta. Voditelj tribine ispred Teologije u Rijeci, dr. Marko Medved, predstavivši predavača objasnio je da je tema tribine nadahnuta Godinom vjere u kojoj su vjernici pozvani, između ostalog, promišljati o dokumentima Drugog vatikanskog sabora. 

Skip to content